Vj-24/2004/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa

 • -

  MB Magyar Motor Kft. I. rendű; valamint

 • -

  MB-Autó Magyarország Kft. II. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett a Kurz Vagyonkezelő Kft. - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az MB Magyar Motor Kft. az üzletrészek 94 százalékának megvásárlásával irányítást szerezzen a Kurz Vagyonkezelő Kft. felett.

A Versenytanács megállapítja, hogy a Kurz & Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. üzletrészei 30 százalékának az MB-Autó Magyarország Kft. általi megvásárlása nem minősül vállalkozások összefonódásának.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Egy 2003. december 31-én kötött szerződéssel az I. rendű kérelmező MB Magyar Motor Kft. (a továbbiakban: MB Motor Kft.) 94 százalékos-, a II. rendű kérelmező MB-Autó Magyarország Kft. (a továbbiakban: MB-Autó Kft.) 6 százalékos részesedést szerzett a Kurz Vagyonkezelő Kft. (a továbbiakban: Kurz Kft.) üzletrészeiben.

 • 2)

  Egy további szintén 2003. december 31-én kötött szerződéssel az MB-Autó Kft. megszerezte az Autó-Kurz & Co. Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Autó Kurz Kft.) üzletrészeinek 30 százalékát.

 • 3)

  A kérelmezők 2004. február 3-án kelt kérelmükben a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték az 1-2. pont szerinti szerződésekkel megvalósuló összefonódásokhoz, nevezeten:

  • a)

   az MB Motor Kft-nek a Kurz Kft. feletti irányításszerzéshez; valamint

  • b)

   az MB Motor Kft-nek és az MB-Autó Kft-nek az Autó Kurz Kft. feletti közvetve közös irányításszerzéshez.

II.

Az összefonódás résztvevői

Az MB-csoport

 • 4)

  Az MB-Autó Kft. a Mercedes típusú gépjárművek magyarországi értékesítője, valamint ellátja az azokkal kapcsolatos vevőszolgálati, alkatrészeladási feladatokat, részben az ország egész területén elhelyezkedő márkakereskedőin keresztül.

 • 5)

  Az MB-Motor Kft. ingatlanok kezelésével és bérbeadásával foglalkozik.

 • 6)

  Az MB-Autó Kft. üzletrészeinek többségi tulajdonosa az MB Automobilvertriebs GmbH, az MB Motor Kft. üzletrészeinek többségi tulajdonosa pedig az MB Immobilien GmbH. Az előzőekben említett két GmbH tulajdonosai azonos magánszemélyek.

 • 7)

  A 4-6. pontban említett vállalkozások, valamint a 6. pont szerinti magánszemélyek által közvetlenül vagy közvetve irányított további vállalkozások (a továbbiakban együtt: MB-csoport) 2002. évben a Magyar Köztársaság területén - az egymás közötti forgalom nélkül - 31,6 milliárd forint nettó árbevételt értek el.

A Kurz-csoport

 • 8)

  A Kurz Kft. ingatlanok kezelésével és bérbeadásával foglalkozik.

 • 9)

  Az Autó Kurz Kft. - melynek üzletrészei a Kurz Kft. tulajdonában vannak - az MB-Autó Kft. márkakereskedői hálózatának tagjaként Szegeden autószalont és autójavító műhelyt működtet.

 • 10)

  A Kurz Kft. és az Autó Kurz Kft. (a továbbiakban együtt: Kurz-csoport) 2002. évben - az egymás közötti forgalom nélkül - együttesen 749 millió forint nettó árbevételt értek el.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 11)

  A Kurz Kft. üzletrészei 94 százalékának az MB Motor Kft. általi megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) és 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül.

 • 12)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: az MB-és a Kurz-csoport tagjai) 2002. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Kurz-csoporté az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

 • 13)

  Az Autó-Kurz Kft. üzletrészei 30 százalékának az MB Autó Kft. általi megszerzése a Versenytanács álláspontja szerint nem minősül vállalkozások összefonódásának, mert

  • -

   a 11. pont szerinti összefonódás megvalósulása (engedélyezése) esetén az Autó Kurz Kft. az MB-csoport tagjává, és így az MB Autó- és az MB Motor Kft-tól nem független vállalkozássá (Tpvt. 15. §) válik;

  • -

   a 11. pont szerinti összefonódás elmaradása (megtiltása) esetén pedig az üzletrészek 30 százalékának megszerzésével az MB Autó Kft. nem szerezne irányítást az Autó Kurz Kft. felett sem egyedül, sem az MB Motor Kft-vel közösen.

IV.

Az engedélyezés

 • 14)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 15)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 16)

  Versenytanács álláspontja szerint az összefonódásnak horizontális összefügglésben nincs hatása a gazdasági versenyre, mert az összefonódás révén az MB-csoporthoz kerülő Autó Kurz Kft. az összefonódást megelőzően az MB-Autó Magyarország Kft. márkakereskedőjeként, vagyis nem annak versenytársaként végezte tevékenységét. Egyéb káros versenyhatások szintén nem valószínűsíthetők, ezért a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 17)

  A Versenytanács a 16. pontban írtakra is tekintettel a Közleményben foglaltak alapján a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 18)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótták.

 • 19)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 20)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. március 9.