Vj-28/2004/4

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a

 • -

  Szabolcs Gabona Holding Vagyonkezelő Rt. I. rendű;

 • -

  Szabolcs Gabona Kereskedőház Rt. II. rendű; valamint

 • -

  Szabolcs Takarmányipari Rt. III. rendű

kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az Europharma Kereskedelmi, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az I-III. rendű kérelmezők közösen irányítást szerezzenek az Europharma Kereskedelmi, Fejlesztő és Szolgáltató Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A Szabolcs Gabona Holding Vagyonkezelő Rt., továbbá az általa közvetlenül vagy (más vállalkozásokon keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozáscsoportba (a továbbiakban: Szabolcs-csoport) tartozó Szabolcs Gabona Kereskedőház Rt. és Szabolcs Takarmányipari Rt. 2004. január 8-án Adás-Vételi Szerződést kötött az Europharma Kereskedelmi Fejlesztő és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Europharma) üzletrészeinek 34,4-; 20-; 20- (együttesen: 74,4-) százalékának megvásárlására.

 • 2)

  Az I-III. rendű kérelmező az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - 2004. február 5-én kelt kérelmében a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

II.

Az összefonódás résztvevői

A Szabolcs-csoport

 • 3)

  A Szabolcs-csoportba tartozó vállalkozások

  • -

   takarmányipari termékek (takarmánykeverékek, premixek, koncentrátumok) gyártásával és forgalmazásával;

  • -

   gabonatermékek (búza, árpa, kukorica) forgalmazásával; valamint

  • -

   gabonaőrlemények (búzaliszt, rizs hántolmány, étkezési kukoricaőrlemény, sárgaborsó hántolmány) gyártásával és forgalmazásával

foglalkoznak.

 • 4)

  A Szabolcs-csoportba tartozó vállalkozások részesedését az általuk forgalmazott áruk országos forgalmából az 1. táblázat mutatja be.

  1. táblázat

  A Szabolcs-csoport részesedése a magyar-
  országi forgalomból

Árucsoport

Részesedés (%)

Takarmánykeverékek

1,2

Premixek

1,2

Koncentrátumok

1,2

Búza

2,5

Kukorica

0,6

Árpa

1,8

Búzaliszt

12,0

Rizs hántolmány

35,0

Kukoricaőrlemény

6,0

Sárgaborsó hántolmány

30,0

 • 5)

  A Szabolcs-csoportba tagjai - a csoporton belüli forgalom nélkül - 2003. évben együttesen mintegy 17 milliárd forint nettó árbevételt értek el.

Az Europharma

 • 6)

  6) Az Europharma fehérje alapanyagok, takarmánykiegészítők, és állatgyógyászati készítmények gyártásával és forgalmazásával foglalkozik, melyeknek országos forgalmából való részesedést a 2. táblázat mutatja be.

  2. táblázat

  Az Europharma részesedése a magyar-
  országi forgalomból

Árucsoport

Részesedés (%)

Fehérje alapanyagok

1,2

Takarmánykiegészítők

8,0

Állatgyógyászati készítmények

3,1

 • 7)

  Az Europharma által gyártott és forgalmazott fehérje alapanyagok fontos összetevői a Szabolcs-csoport által gyártott takarmánykeverékeknek. A takarmánykiegészítők pedig összetételüknél fogva kizárólag más takarmányokkal együtt képesek kielégíteni az állatok tápanyag szükségletét.

 • 8)

  Az Europharma más vállalkozás felett nem rendelkezik irányítási joggal, 2003. évi nettó árbevétele - a Szabolcs-csoport tagjai részére történő értékesítés nélkül - mintegy 5 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 9)

  Az Europharma üzletrészei többségének az egyaránt a Szabolcs-csoportba tartozó I-III. rendű kérelmező általi együttes megszerzése a Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és a (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódásának minősül. Megjegyzi a Versenytanács, hogy önmagában nem eredményez közös irányítást, ha két vagy több vállalkozás együttesen egy további vállalkozás üzletrészeinek több, mint ötven százalékával rendelkezik, az adott esetben azonban az I-III. rendű kérelmező azonos vállalkozáscsoportba tartozó, egymástól nem független vállalkozások (Tpvt. 15. §), így tulajdoni részesedéseik összeadódnak. Utal a Versenytanács arra is, hogy a tranzakció formáját tekintve ugyan közös irányításszerzés, tartalmát tekintve azonban a - II. és III. rendű kérelmezőt irányító - I. rendű kérelmező egyedüli irányításszerzését jelenti. Ez a megkülönböztetés azonban az ügy érdeme szempontjából nem bír jelentőséggel, ezért a Versenytanács a kérelemnek megfelelően közös irányításszerzésként kezelte az üzletrészvásárlásokat.

 • 10)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a Szabolcs-csoport tagjai és az Europharma) 2003. évi együttes nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Europharma-é az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 11)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 12)

  A Tpvt. eddigi alkalmazási tapasztalatai alapján a Versenytanács az összefonódás horizontális-, vertikális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja a Gazdasági Versenyhivatal Elnökének és a Versenytanács Elnökének 1/2003. számú Közleményében (a továbbiakban: Közlemény) szerint.

 • 13)

  Az összefonódásban résztvevő két vállalkozás-csoport tevékenysége alapján horizontális hatással nem kell számolni. Vertikális hatás (a takarmánykeverékek és fehérje alapanyagok tekintetében) és portfolió hatás (a takarmánytermékek és a takarmánykiegészítők tekintetében) ugyan jelentkezik az összefonódás következtében, annak azonban az összefonódásban résztvevők piaci részesedései alapján nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai. Az Europharma piaci részesedései alapján káros konglomerátum hatással sem kell számolni.

 • 14)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 15)

  A Versenytanács a 13) pontban írtakra is tekintettel a Közleményben foglaltak alapján a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 16)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről nem kellett rendelkezni, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forint előzetesen lerótta.

 • 17)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 18)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2004. március 5.