Vj-45/2003/32

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Antenna Hungária Rt. eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) az 1996. évi LVII. törvény (továbbiakban: Tpvt.) 70. §-a alapján indított versenyfelügyeleti eljárást az Antenna Hungária Rt. ellen figyelemmel arra, hogy a rendelkezésre álló adatok szerint az Antenna Hungária Rt. 2002. december 31-ei hatállyal az inflációt meghaladó mértékben emelte AntennaMikro szolgáltatása Alapcsomagjának és Prémium csomagjának havi előfizetési továbbá a dekóder hozzáférési díjait, mely körülmények valószínűsítették, hogy az Antenna Hungária Rt. fenti szolgáltatása igénybevételéért a Tpvt. 21. § a) pontjába ütközően gazdasági erőfölényével visszaélve állapította meg az előfizetők által fizetendő díjakat.

Az eljárás megindítását követően az Antenna Hungária Rt. 2003. június 1-jétől módosította Alapcsomagjának összetételét illetve ezzel összefüggésben módosította az AntennaMikro szolgáltatás díjait is. Utóbbi körülmények valószínűsítették, hogy az eljárás alá vont Antenna Hungária Rt. az előfizetők által fizetendő díjakat ugyancsak a Tpvt. 21. § a) pontját sértően, gazdasági erőfölényével visszaélve állapította meg, maga számára indokolatlan előnyt kötve ki. Erre tekintettel a GVH az eljárásban elrendelte e magatartás vizsgálatát is.

II.

Az Antenna Hungária Rt. szolgáltatási területe és szolgáltatása.

 • 1.

  AntennaMikro szolgáltatás - a társaság műsorterjesztő szolgáltatása részeként - a Budapesten és környékén élő előfizetők számára biztosít a kábeltelevíziós műsorokhoz való közvetlen hozzáférést.

  Az AntennaMikro szolgáltatás földrajzi határait a hírközlési hatóság által kibocsátott szolgáltatási engedély a következők szerint határozza meg: a szolgáltatás mindazon területen nyújtható, ahol a szolgáltatást közvetítő rádióhullámok megfelelő minőségben érhetőek el. Ez a terület megközelítőleg a budapesti Széchenyi adó 17 km sugarú körzete. A területen belül a fogyasztók csak arról a helyről képesek megfelelő minőségben fogni a szolgáltatást, ahonnan az adóra, illetve az átjátszó állomásra közvetlen rálátás van. Ez a terület az adóberendezés telepítési helyét körülvevő domborzati viszonyok figyelembe vételével a hivatkozott 17 kilométeres körzet mintegy 63%-át teszi ki, míg a terület visszamaradó része árnyékolt.

 • 2.

  A vállalkozás 2000. szeptember 18-án indította be AntennaMikro elnevezésű kódolt mikrohullámú földfelszíni műsorelosztó szolgáltatását.

  Az ezen időpontig nyújtott AM-mikro szolgáltatás a 1990-es évek második felétől, viszonylag bő, nem kódolt programkínálattal állt a fogyasztók rendelkezésére, melyet az eljárás alá vont vállalkozás jelképes összegért (90.- Ft/hó) nyújtott előfizetőinek. Az alkalmazott technikai megoldás folytán az AM-mikro szolgáltatást jelentős számban vették igénybe olyan háztartások is, melyek nem kötöttek előfizetői szerződést. Ezzel összefüggésben a programszolgáltatók részben felmondták az eljárás alá vont vállalkozással kötött szerződéseket, másrészt elzárkóztak a szerződéskötéstől, ami a programkínálat beszűkülését eredményezte

  Az AM-mikro szolgáltatás megszűnésekor az eljárás alá vont vállalkozás az M1, M2, TV2 , RTL Klub, Duna TV, ATV, Budapest TV, Minimax magyar nyelvű adásokat és a TV5, PRO7, ORF1, VIVA1, SAT1, Deutsche Welle, VOX idegen nyelvű csatornákat szolgáltatta egyetlen programcsomagban, havi 159 Ft/hó előfizetési díjért. A veszteséges működés, a műsorkínálat beszűkülése és az ezzel együtt járó előfizetői létszámcsökkenés következtében született meg az az üzletpolitikai döntés, minek folytán az Antenna Hungária Rt. 2000. szeptember 18-án megkezdte AntennaMikro nevű kódolt műsorelosztó szolgáltatását.

 • 3.

  Az Antenna Hungária Rt. által kínált AntennaMikro (továbbiakban:AM) földfelszíni, mikrohullámú analóg technológiával sugárzott, kódolt műsorelosztási szolgáltatás, díjfizetés ellenében különböző televíziós programcsomagok vételét teszi lehetővé.

  Az AntennaMikro programcsomagjainak összetétele 2000. szeptember 18-tól, a szolgáltatás bevezetésétől

2000. szeptember 18.

2001. május 15.

2002. január 1.

2002. november 1.

2003. január 1.

2003. május 8.

2003. június 1.

INDULÓ

INDULÓ

INDULÓ

INDULÓ

INDULÓ

INDULÓ

INDULÓ

M1

m1

m1

m1

m1

m1

m1

M2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

DUNA TV

DUNA TV

DUNA TV

DUNA TV

DUNA TV

DUNA TV

DUNA TV

Sat1

Sat1

Sat1

Sat1

Sat1

Sat1

Sat1

ALAP

ALAP

ALAP

ALAP

ALAP

ALAP

ALAP

Induló
csomag

Induló
csomag

Induló
csomag

Induló
csomag

Induló
csomag

Induló
csomag

Induló
csomag

Cartoon Network/TCM

Cartoon Network/TCM

Cartoon Network/TCM

Cartoon Network/TCM

Cartoon Network/TCM

Cartoon Network/TCM

Cartoon Network/TCM

CNN

CNN

CNN

CNN

CNN

CNN

CNN

Eurosport

Eurosport

Eurosport

Eurosport

Eurosport

Eurosport

Eurosport

Magyar ATV

Magyar ATV

Magyar ATV

Magyar ATV

Magyar ATV

Magyar ATV

Magyar ATV

MINIMAX/
Game One

MINIMAX/
Game One

MINIMAX/
Game One

MINIMAX/
Musicmax

MINIMAX/
MTV Europe

MINIMAX/
MTV Europe

MINIMAX/
MTV Europe

MTV Europe

MTV Europe

MTV Europe

MTV Europe

National
Geographic
/CNBC

National
Geographic
/CNBC

National
Geographic
/CNBC

National
Geographic
/CNBC

National
Geographic
/CNBC

National
Geographic
/CNBC

National
Geographic
/CNBC

ORF1

ORF1

ORF1

ORF1

ORF1

ORF1

ORF1

Romantica
/Private Gold

Romantica/Private Gold

Romantica
/Private Gold

Romantica/
Private Gold

Romantica/
Private Gold

Romantica/
Private Gold

Romantica/
Private Gold

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

RTL Klub

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

TV2

Z+

VIVA+

VIVA+

VIVA+

VIVA+

VIVA+

VIVA+

Spektrum

Spektrum

Spektrum

Spektrum

Spektrum

Spektrum

Spektrum

Filmmúzeum

Filmmúzeum

Filmmúzeum

Filmmúzeum

Filmmúzeum

Filmmúzeum

BBC Prime

BBC Prime

BBC Prime

HÍR TV

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

PRÉMIUM

Alapcsomag

Alapcsomag

Alapcsomag

Alapcsomag

Alapcsomag

Alapcsomag

Alapcsomag

HBO

HBO

HBO

HBO

HBO

HBO

HBO

Kiegészítő

Kiegészítő

Kiegészítő

Kiegészítő

Kiegészítő

Kiegészítő

Kiegészítő

Budapest TV

Budapest TV

Budapest TV/PaxTV

Budapest TV/PaxTV

Viasat3

Viasat3

Viasat3

PRO7

PRO7

PRO7

PRO7

PRO7

HÍR TV

 • 4.

  Az AntennaMikro havi díjainak alakulása 2000. szeptember 18-tól, a szolgáltatás bevezetésétől

2000. szeptember 18.

2001. június 30.

2002. július 1.

2002. december 31.

2003. június 1.

Programcsomag előfizetési díjak

Induló csomag

190 Ft

190 Ft

190 Ft

190 Ft

190 Ft

Alapcsomag

990 Ft

1090 Ft

1195 Ft

1495 Ft

1645 Ft

Prémium csomag

3150 Ft

3290 Ft

3600 Ft

4080 Ft

4230 Ft

Dekóder havi hozzáférési díja

Első dekóder

350 Ft

400 Ft

440 Ft

495 Ft

495 Ft

Második dekóder

400 Ft

455 Ft

500 Ft

560 Ft

560 Ft

A dekóder egyidejűleg egy TV csatorna dekódolását teszi lehetővé. Ahhoz, hogy az előfizető azonos időben két TV-n különböző programot nézhessen, vagy a TV mellett videomagnóval más műsort tudjon felvenni, két dekóder szükséges.

Az eljárás alá vont vállalkozás által hivatkozott helyettesítő szolgáltatások

 • 5.

  Az Antenna Hungária Rt. Alap programcsomagjának kínálata az alábbi technikai eszközökkel állítható elő:

  • 1.

   Műholdvevők és tető- illetve szobaantenna kombinációja

  • 2.

   Tető- illetve szobaantenna és UPC Direct szolgáltatás kombinációja

  • 3.

   Vezetékes műsorelosztó szolgáltatók második ("alap") illetve legbővebb (bővített/EBS) csomagjai

5.1. Tető-, illetve szobaantenna segítségével Budapesten a földi analóg csatornák - mtv (m1), a TV2, az RTL Klub, a Viasat3 és a Fix TV érhetőek el.

5.2. Az AM 2003. évi kínálatából az alábbi műsorok foghatóak szabad hozzáférést engedélyező műholdakról (Astra, HotBird, Amos1): m2, Duna TV, SAT1, Magyar ATV, BBC Prime, ORF1. E csatornák egy része analóg, más részük digitális.

5.2.1. Az Amos1 műhold sugározza digitálisan a magyar nyelvű szabadon fogható kereskedelmi adókat, így például a Magyar ATV-t, Budapest TV-t, PAX TV-t és a Hálózat TV-t (eljárás alá vont kínálatában ezek közül csak a Magyar ATV szerepel). A műhold sugározza ezen túl különböző nyelvű szabadon fogható illetve kódolt és kereskedelmi TV- és rádióadók műsorát sugározza még analóg, ill. digitális technológiával.
Az AntennaMikro kínálatában a kódolva sugárzott TV adók közül a Spektrum, Minimax, a VIVA+, a Filmmúzeum, a Sport1 és a Hír TV műsora található meg.

5.2.2. Az Astra sugározza (többek között) a UPC Direct szolgáltatási csomagját digitálisan, kódolt formában. Ezen kívül - zömében német, és jelentős számú más európai, és pl. arab nyelvű - (kb. 200 db) digitális, ill. analóg TV-adás vehető a kb. 250 rádióadás mellett, melyek közül sok a kódolt adás. Szabadon vehető e műholdról (többek között) a SAT1 és az ORF1 programja, mely csatornák az eljárás alá vont vállalkozás kínálatában is megtalálhatók.

5.2.3. A HotBird sugározza analóg rendszerben a Duna TV és az m2 televíziók, és a Bartók, a Petőfi és a nemzetiségi rádiók műsorát.
Fentieken túl különböző nyelvű, mintegy 240 digitális és analóg TV-adás vehető a műholdról, közülük sok a kódolt csatorna. 5.2.4.A kódolt műsorok (az eljárás alá vont kínálatából: Eurosport, National Geographic/CNBC, MTV Europe, Cartoon Network/TCM, CNN, Romantika, Private Gold) vétele magánszemélyek számára egyénileg nem lehetséges, mert velük a műsorszolgáltatók nem kötnek egyedi előfizetői szerződést.

5.2.5.Minden műholdvevő ún. tükörből (parabola antenna), vevőfej/ek/ből és beltéri egység(ek)ből áll. (A vevőfej, ill. a beltéri egység - attól függően, hogy analóg, ill. digitális sugárzású adásokat kívánunk fogni - lehet analóg, ill. digitális.)

5.2.5.1. Ha mindegyik egységből csak egy van, akkor az egység csak egy műhold vételére alkalmas.
Egy analóg műholdvevő egység ára - általánosan - kevesebb, mint 20.000 Ft, a digitálisé 40-50.000 Ft.
Ha egy műholdról mind az analóg, mind a digitális sugárzású adókat kívánják fogni, akkor két beltéri (analóg+digitális) egységre van szükség.
A műholdvevő esetén a rácsatlakoztatott televíziókon csak ugyanaz a csatorna vehető.

5.2.5.2. A két műhold vételére is alkalmas rendszer két vevőfejet tartalmaz. A szabadon fogható magyar nyelvű adásokat sugárzó műholdak közül csak az Astra és a HotBird vételére alkalmas vevőfejet lehet egy tükörbe építeni, tekintettel arra, hogy ezek a műholdak viszonylag közel vannak egymáshoz. A kétfejes rendszer kb. 10.000 Ft-tal drágább.

5.2.5.3. Az Amos1 vétele önálló tükörrel és vevőfejjel lehetséges; e három egység egy beltéri egységgel csatlakoztatható a vevőkészülékhez, azonban a vevőkészülékeken itt is csak ugyanaz a program nézhető.

5.2.5.4.Az esetben ha televíziónként különböző program nézhetőségének igénye merül fel, az mindegyik esetben egy-egy külön beltéri egység alkalmazását vonja maga után. A szerelési díj - a szükséges szerelvényekkel együtt - min. 15.000 Ft.

5.2.5.5. A fentebb jelölt egy-, ill. kétfejes alaprendszereken kívül - a különleges igények kielégítésére - számtalan egyedi megoldás tervezhető és telepíthető, azonban ezek költségei, árai igen magasak lehetnek.
Telekhatáron belül kisközösségek létrehozhatnak saját maguk számára tetőantennáról, ill. műholdvevőről működő rendszert, azonban ez - az igénybe vevők számától függően - akár milliós nagyságrendű beruházás is lehet.
A karbantartás, javítás költségei a tetőantenna, az egyedi műholdvevő és a kisközösségi rendszer esetében a fogyasztót terhelik, hiszen az igénybe vevők a tulajdonosok, nincs külső szolgáltató.

 • 6.

  A UPC Magyarország Kft. által kínált UPC Direct szolgáltatás a műholdról sugárzott, kódolt, zömében magyar nyelvű műsorokból álló programcsomag vételét és a szükséges eszközöket biztosítja az előfizetők részére. A műholdról érkező jelek műholdvevő és dekódoló egység használatával foghatók az egész ország területén. Az induló költség: csatlakozási díj 8.000 Ft, a beltéri egység letéti díja 20.000 Ft egységenként.
  A UPC Direct szolgáltatás jellemzői:

  6.1. Szolgáltatás és havi díj

Szolgáltatás jellege

Havi előfizetési díj

Családi csomag - 41 csatorna

4590 Ft

HBO

2950 Ft

SPORT1

2950 Ft

Private Gold

2400 Ft

80 szabadon fogható műholdas csatorna

-

6.1.1. A Családi csomag összetétele: m2, Duna TV, Viasat3, Magyar ATV, HÍR TV, Spektrum, Discovery, Travel, NG, Animal Planet, Fox Kids, CN/TCM, BBC Prime, Eurosport, EurosportNews, Extrém Sport, Filmmúzeum, Hallmark, Reality, Club, Fashion, Arte, Motors, MTV Europe, VH-1, MTV2, MTV Hits, MTV-Base, VH-1 Cassic, Viva, VivaPlus, CNN, CNBC, DSF, Sky News, EuroNews, KTO, DW, ZDF, RAI Uno, TV5

6.1.2. A UPC Direct szolgáltatása az m1, a TV2, és az RTL Klub - mint a legnézettebb országos TV-adók - műsorát nem tartalmazza. Több televíziókészülék esetében mind az előfizetői díjak, mind a dekóder díjai - amennyiben biztosítani kívánjuk, hogy az egyes készülékek alkalmasak legyenek különböző műsorok vételére - készülékenként értendők.

6.2. Az UPC Direct szolgáltatás egyszeri beruházási költségei és havidíja - különös tekintettel arra, hogy a csomagban csak prémium csatornaként érhető el pl. a Sport1 adása - lényegesen magasabb, mint az Antenna Hungária Rt. programcsomagjaié.

 • 7.

  Az Antenna Hungária Rt. AM szolgáltatása által lefedett területen működő vezetékes műsorelosztó (kábeltelevízió) szolgáltatást nyújtó társaságok az

  Budapest I. kerület: UPC Magyarország Kft.,
  Budapest II. kerület: UPC Magyarország Kft., MATÁVkábelTV Kft., Kis-Astrasat Kft.
  Budapest III. kerület: MATÁVkábelTV Kft., Kis-Astrasat Kft., Szentmihályi Kft.,
  Budapest IV. kerület: UPC Magyarország Kft.,
  Budapest V. kerület: UPC Magyarország Kft.,
  Budapest VI. kerület: EMKTV Kft.
  Budapest VII. kerület: UPC Magyarország Kft.,
  Budapest VIII. kerület: UPC Magyarország Kft., MATÁVkábelTV Kft., EMKTV Kft.
  Budapest IX. kerület: UPC Magyarország Kft., EMKTV Kft., Bakáts Parabola,
  Budapest X. kerület: UPC Magyarország Kft., MATÁVkábelTV Kft., EMKTV Kft., Fibernet Rt, Kőbánya-Újhegyi Lakásfenntartó Szövetkezet
  Budapest XI. kerület: UPC Magyarország Kft., EMKTV Kft., Albertfalvai Antenna Bt.,
  Budapest XII. kerület: Corvintel Kft., Novotron Rt.
  Budapest XIII. kerület: UPC Magyarország Kft.,
  Budapest XIV. kerület: UPC Magyarország Kft., Sztár TV Kft., Antennaközösség Szolgáltató Kft.,
  Budapest XV. kerület: MATÁVkábelTV Kft., EMKTV Kft.,
  Budapest XVI. kerület: MATÁVkábelTV Kft., Sztár TV Kft.,
  Budapest XVII. kerület: UPC Magyarország Kft., MATÁVkábelTV Kft.,
  Budapest XVIII. kerület: MATÁVkábelTV Kft., Kis-Astrasat Kft., EMKTV Kft.,
  Budapest XIX. kerület: EMKTV Kft., Wekerlei Kábeltévé Kft., Radiant Rt.,
  Budapest XX. kerület: UPC Magyarország Kft., MATÁVkábelTV Kft., Kábel System Kft., Vécsey Kft.,
  Budapest XXI. kerület: UPC Magyarország Kft.,
  Budapest XII. kerület: Radiant Rt.,
  Budapest XXIII. kerület: MATÁVkábelTV Kft., Kis-Astrasat Kft.,
  Budakalász: Budakalász KábelTV Kft.,
  Budakeszi: SZTÁR TV Kft.,
  Budajenő: -
  Budaörs: UPC Magyarország Kft.,
  Biatorbágy: -
  Diósd: MATÁVkábelTV Kft.,
  Érd: MATÁVkábelTV Kft.,
  Halásztelek: -
  Nagykovácsi: MATÁVkábelTV Kft.,
  Páty: SZTÁR TV Kft.,
  Pilisszentiván:
  Solymár: MATÁVkábelTV Kft.,
  Tárnok: -
  Telki: -
  Törökbálint: SZTÁR TV Kft.,
  Üröm: Radiant Rt.

 • 8.

  A fogyasztók egy része az Antenna Hungária Rt. működési területeinek olyan részén lakik, ahol valamely kábeltelevíziós társaságnak már van kiépített kábelhálózata, míg fogyasztóinak másik része olyan, un. határterületen lakik, ahol nincs kábeltelevíziós szolgáltató által kiépített hálózat, de a határterületen lakó fogyasztók részére nem adott a szolgáltató váltásának minden technikai feltétele.

 • 9.

  Az Antenna Hungária Rt. AM szolgáltatása által lefedett budapesti kerületek és szomszédos települések túlnyomó részén elérhető egy vagy több vezetékes műsorelosztó kábeltelevízió szolgáltatása, továbbá az AM szolgáltatás által lefedett 23 budapesti kerület közül 21-ben, a 16 környező település közül 2-ben a UPC Magyarország Kft. és/vagy a MATÁVkábelTVKft és vagy az EMKTV Kft. nyújt vezetékes műsorelosztó szolgáltatást.

  A 21 budapesti kerület az I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI:, XIII., XIV., XV., XVI., XII., XVIII., XIX., XX., XXI., XXIII kerület., míg a két vidéki település Érd és Budaörs. E területeken található az Antenna Hungária Rt. AM szolgáltatása előfizetőinek mintegy 80%-a.

 • 10.

  A vizsgálat által beszerzett adatok szerint az Antenna Hungária Rt. vizsgált 2002. december 31-ei díjemelésének időszakában fenti kábeltelevíziós szolgáltatók nem alkalmaztak az előfizetők szolgáltatóváltása szempontjából meghatározó mértékű egyszeri díjakat.

  10.1. A MATÁVkábelTV Kft. általános szerződési feltételei szerint egyéni előfizetők részére 25 000 Ft-os belépési díjat számíthat fel a hálózatára történő rácsatlakozásért. Ugyanakkor 2002. december 13-át követően- vagyis abban az időszakban, amikor az eljárás alá vont előfizetői előtt az esedékes díjemelés ismertté válhatott - a MATÁV KábelTV minimális összegű belépési díjat kért. (Vj-45/2003/17 üzleti titok).

  10.2. A UPC Magyarország Kft. által alkalmazott egyszeri díjak mértéke általános esetben 5.000-25.000 Ft között változik attól függően, hogy a házhálózat és a vonalhálózat kiépített-e. Amennyiben házhálózat létezik és csak rá kell kapcsolni az előfizetőt, bruttó 5.000 Ft egyszeri rákötési díjat kell az általános szerződési feltételek szerint fizetni.
  Ha van vonalhálózat, de házhálózat nincs, bruttó 10.000 Ft ún. sűrítési díj fizetendő.
  Abban az esetben, ha vonalhálózat sincs, egyszeri bruttó 25.000 Ft az ún. bekapcsolási díj mértéke.
  A szolgáltató 2002. év végén olyan akciót hirdetett, melynek során Alap illetve Családi csomagjára előfizetőket ingyen kötötte be hálózatára, és ezen felül azt is biztosította számukra, hogy nevezett csomagokat 2003. júliusában és augusztusában a havi előfizetési díj megfizetése nélkül vegyék igénybe.
  A vizsgált díjemelés időpontjától függetlenül, mindkét szolgáltató rendszeresen hirdet olyan akciókat, amelyek keretében elengedik a hálózatra való csatlakozásért felszámítható egyszeri díjaikat.

  10.3. Az EMKTV Kft. a hálózatára való rácsatlakoztatásáért nem számít fel egyszeri díjat míg a bekötési díj 6 havi előfizetési díj egyösszegű, előre történő befizetésével váltható fel.

Az előfizetői létszám alakulása és feltételei

 • 11.

  Az AntennaMikro szolgáltatás bevezetése óta 25 683 előfizető szüntette meg eljárás alá vont vállalkozóval kötött előfizetői szerződést. Ez az AntennaMikro szolgáltatás bevezetésének évében elért előfizetői létszám 40, a szolgáltatás jelenlegi előfizetői létszámának mintegy 39 %-a.

  Az Antenna Hungária Rt. 2002. októberétől készített "elvándorlási statisztikája" szerint a lemorzsolódó előfizetők 43,15%-a azért mondja fel az AntennaMikro előfizetését, mert valamely kábeltelevízió szolgáltatóval létesít előfizetői jogviszonyt.

  Ezzel párhuzamosan a fent nevezett kábeltelevízió szolgáltatók előfizetőinek száma tendenciájában növekedést mutatott (ugyanez a megállapítás igaz a Budapest területén működő más kábeltelevíziós szolgáltatók közül a Fibernet Rt, a Radiant Rt., előfizetői létszámára).

 • 12.

  Egyedi előfizetői szerződést indokolás nélkül bármikor, írásban 8 napos felmondási idővel lehet felmondani, amikoris a dekódert rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban kell leadni, illetve a díjtartozását (esetleges kedvezményes időszak lejárta előtti felmondás esetén a kedvezményt) a szolgáltató részére meg kell fizetni.

 • 13.

  A kábeltelevízió szolgáltatók a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentés alapján (mely történhet írásban, illetve telefonos ügyfélszolgálat útján is) az ezt követő helyszíni felmérés után, jellemzően legkésőbb 30 napon belül kötnek előfizetői szerződést a fogyasztóval. Az igénybejelentés és a szerződéskötés történhet egyidejűleg is. A kábeltelevíziós szolgáltatók az előfizetői szerződés megkötését követő legkésőbb 30 napon belül vállalják kiépített előfizetői hálózatukon az előfizetői hozzáférési pont létesítését

III.

Az ügyfél álláspontja

Eljárás alá vont szolgáltatása ésszerű helyettesítőjeként jelölte meg a földfelszíni műsorszórás egyéni vételével elérhető televíziós programkínálatot, ennek és a nem feltételes hozzáférésű analóg és/vagy digitális műholdas műsorszórás egyéni vételével elérhető programkínálatnak a kombinációját, valamint a UPC Direct szolgáltatást.

Vitatta, hogy az Antenna Hungária Rt. a releváns piacon gazdasági erőfölényben van, illetve, hogy vizsgált magatartásaival visszaélést valósított meg.

IV.

A vizsgálati indítvány

 • 14.

  A jelentés megállapította, hogy az eljárás alávont a Programcsomagjai kialakítása, összetételük és díjuk megállapítása során piaci magatartást tanúsít, ezért a vizsgált magatartásra kiterjed a Tpvt. hatálya. Utalt arra, hogy bár a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény (a továbbiakban: Médiatv.) egyes rendelkezései bizonyos korlátok közé szorítják az elosztott műsorok választékát, azonban a programcsomagok összetételét a Médiatv. 120. § (1) bekezdése értelmében a vállalkozások szabadon alakíthatják.

 • 15.

  A jelentés azt vette alapul, hogy a Tpvt. 21.§-ban írt törvényi tényállás megvalósulásának - mely szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés - kettős feltétele van, egyrészt az érintett piacon fennálló gazdasági erőfölényes helyzet, másrészt az ezzel való visszaélés. Mivel az eljárás alá vont gazdasági erőfölényes helyzetét nem látta megállapíthatónak - a vizsgálat nem tartotta szükségesnek az eljárás alá vont által megvalósított vizsgálat körébe vont magatartások visszaélésszerűségének értékelését.

  Fentiekre tekintettel a jelentés indítványozta a versenyfelügyeleti eljárás Tpvt. 72. § (1) a) pontja szerinti megszüntetését.

V.

Az érintett piac általános jellemzése - a gazdasági erőfölény vizsgálata

 • 16.

  A Tpvt. 22. §-ában foglaltak szerint gazdasági erőfölényben van az a vállalkozás, amely gazdasági tevékenységét az érintett piac a többi résztvevőjétől nagymértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy piaci magatartásának meghatározásakor érdemben tekintettel kellene lennie versenytársainak, szállítóinak, vevőinek és más üzletfeleinek vele kapcsolatos piaci magatartására.

VI.

Az érintett piac

 • 17.

  A Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy a megállapodás tárgyát képező árun túlmenően az azt ésszerűen helyettesítő árukat is figyelembe kell venni. Azt, hogy a konkrét megállapodás tárgyát képező árut mely más áruk képesek ésszerűen helyettesíteni, a felhasználási célra, az árra, minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel kell megítélni (Tpvt. 14. § (1) és (2) bekezdés). A Tpvt. 14. § (3) bekezdése szerint földrajzi területnek az a terület tekinthető, melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel tudja az árut beszerezni.

  17.1. A megállapodás tárgyát alkotó árunak jelen ügyben az eljárás alá vont vállalkozás által szolgáltatott programcsomagok minősülnek, míg földrajzi területnek az a terület tekinthető, ahonnan ez a szolgáltatás elérhető.

  17.2. Eljárás alá vont áruját - a vezeték nélküli technológiával végzett programcsomagokat biztosító műsorelosztó szolgáltatást - a felhasználási cél hasonlósága - vagyis több televíziós csatorna vétele - szempontjából, (technikai értelemben) az alábbi áruk képesek elvileg helyettesíteni:
  a) vezetékes műsorelosztó (kábeltelevíziós) vállalkozások kábeltelevíziós műsorelosztó szolgáltatása
  b) a UPC Direct szolgáltatás
  c) a szoba vagy tetőantenna által közvetlenül vehető csatornák elérhetősége
  d) az előbbiek bármilyen kombinációja.

  17.3. A Tpvt. 14.§ (2) bekezdése értelmében azonban a felhasználási cél mellett további árujellemzőket is figyelembe kell venni az ésszerűen helyettesítő áruk meghatározásakor. Ennek érdekében össze kell vetni az egymást elvben is helyettesíteni képes előbb felsorolt szolgáltatások konkrét tartalmát, a rajtuk keresztül elérhető műsorcsatornák körét, továbbá figyelemmel kell lenni arra is, hogy a tartalmi szempontból hasonló kínálatban az árra és minőségre tekintettel milyen különbségek vannak. A minőségi szempontok közül lényeges az adott programcsomagban található csatornák száma, a programkínálat bővíthetősége, az adott technikai lehetőség által elérhető vételi minőség, a szükséges vételi eszközök mennyisége és kezelhetősége, valamint a kapcsolódó szolgáltatások köre.

  17.4. A szolgáltatások közötti, a Tpvt. 14. § (1) bekezdés szerint megkívánt ésszerű helyettesítési kapcsolat megállapíthatóságát befolyásolják a belépéssel járó és az ún. átváltási költségek, mivel a műsorelosztók előfizetőit a szolgáltatásért fizetendő havi díj mellet általában egyszeri díjak is terhelik, melyek közül az legjelentősebbek a szolgáltatás igénybevételének megkezdésekor fizetendő díjak (belépési díj, bérelt eszközök egyszeri díja stb.).
  A szolgáltató- váltáskor ezen túl előfordulhat, hogy a fogyasztó által az előző szolgáltatás igénybevételére fordított - a szolgáltatás igénybevétele időtartamának hosszával arányosan megtérülő - egyszeri kiadások egy része még nem térült meg. (un. elsüllyedt költségek).

  17.5. Valamennyi szempontot figyelembe véve megállapítható, hogy -az Induló csomag helyettesítéséhez a tető- vagy szobaantenna és legalább egy műhold vételére alkalmas szett megvásárlása szükséges, míg az Alap csomag tekintetében már legalább két műhold szettre van szükség a helyettesítéshez úgy, hogy ezek a szettek több olyan kódolt csatornát is tartalmaznak, amelyhez való hozzáférés nem biztosított az egyéni fogyasztók számára .
  Fentiekből következően az antenna+műholdvevő kombináció és az AM Alap csomagja közötti ésszerű helyettesítéssel lehetősége nem áll fenn, mivel a helyettesítéssel járó jelentős - és a kódolt műsorok miatt nem feltétlenül ésszerű - anyagi beruházás mellett a már előfizető fogyasztók még meg nem térült - beruházásaikat is elveszíthetik.

  17.6. A nagy választékot biztosító Direkt Home szolgáltatást sem tekintette a Versenytanács az eljárás alá vonti szolgáltatás ésszerű helyettesítőjének, mert bár a szolgáltatás tartalma (minősége) részben meghaladja az Antenna Mikro szolgáltatást, hiányoznak abból a magyar közszolgálati és kereskedelmi adások, amik vételéhez tetőantenna szükséges.
  Az előzőekben írtakon túl az ésszerű helyettesítésre alkalmatlan a szolgáltatást főként annak magas havi díja miatt.

  17.8. Az Antenna Hungária Rt. AM szolgáltatása által lefedett területen működő vezetékes műsorelosztó (kábeltelevízió) szolgáltatást nyújtó társaságok által kínált programcsomagok szerkezete, ára, egyszeri kiadási költségei alapján megállapíthatóan közeli helyettesítői az Antenna Hungária Rt. AntennaMikro szolgáltatásának.

  17.8.1. A kábeltelevízió szolgáltatók "szociális" csomagjai az AntennaMikro szolgáltatás Induló csomagja által megjelenített csatorna választékot kínálnak az AntennaMikro szolgáltatás Induló csomagjának igénybevételéért fizetendő havi díjhoz (előfizetési díj+dekóder díj) közeli áron.
  Fenti szempontok szerint helyettesítésre alkalmas módon összevethető az Alapcsomagok díja és kínálata is. A kábeltelevízió szolgáltatók Bővített csomagjainak díja ugyan jellemzően meghaladja az AM Alap csomag igénybevételéért fizetendő havi díjat, ugyanakkor annál bővebb kínálatot nyújtanak a tematikus csatornák számát tekintve.
  A fogyasztó számára tehát végeredményben az AM szolgáltatás kínálatához tartalmában lényegében hasonló kábeltelevíziós Alapcsomag kínálat, illetve az AM szolgáltatásban fellelhető csatornák teljes körét meghaladó, szélesebb nézői igényeket is kielégítő, Bővített-csomag kínálat áll rendelkezésre, miáltal az ésszerű helyettesítés Tpvt.14.§(2)bekezdése szerinti helyettesítés megállapítható.

  17.8.2. Egy vezetékes műsorelosztó szolgáltatása a már előfizetők szempontjából annyiban és olyan mértékben helyettesítheti az eljárás alá vont szolgáltatásait, amennyiben és amilyen mértékben az eljárás alá vont vállalkozás előfizetői megtehetik azt, hogy áttérnek az egyik szolgáltató szolgáltatásáról a másikra, azaz szolgáltatót válthatnak.

  17.8.3. A kábeltelevíziós vállalkozások által nyújtott kábeltelevíziós szolgáltatást technikailag csak azok a fogyasztók vehetik igénybe, akiknek lakóhelye valamely kábeltelevíziós vállalkozás működési körzetében, vagy azzal határos területen található ugy, hogy a csatlakozás műszakilag és gazdaságosan megoldható .

  17.8.4. A tényállásból megállapíthatóan valamely kábeltelevíziós vállalkozás szolgáltatása az eljárás alá vont szolgáltatási területének jelentős részéről elérhető jelentősebb anyagi ráfordítás nélkül elérhető úgy, hogy a jelen előfizetés megszüntetésének, illetve új jogviszony létesítésének sincs jogi akadálya

 • 18.

  A Tpvt. 22. §-a alkalmazásában a vállalkozás akkor képes tevékenységét nagymértékben függetlenül folytatni a működési területén működő kábeltársaságok és egyben az előfizetők magatartásától, ha nem kell tartania attól, hogy az előfizetők számottevő része valamely kábeltelevíziós társaság szolgáltatását veszi igénybe.
  Ennek megállapításához azt kell megbecsülni, hogy eljárás alá vont vállalkozás működési területén - vagyis az érintett piacon - mekkora azon fogyasztók aránya, akik számára a lehetőség más szolgáltató választása.

  Jelen ügyben az eljárás alá vont az érintett piac számottevő részén szolgáltató kábeltelevíziós szolgáltatók miatt az eljárás alá vontnak piaci magatartása meghatározásakor - így szolgáltatása díjának megállapításakor is - érdemben tekintettel kell lennie a versenytársak és vevői vele kapcsolatos magatartására, mivel számolnia kell azzal, hogy leendő előfizetői más szolgáltatót választanak, illetve jelenlegi előfizetőinek számottevő része átvált(hat) valamely kábeltelevíziós társaság szolgáltatására.
  Fentiekre tekintettel - gazdasági erőfölény hiányában - a Versenytanács az eljárást megszüntette a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján.

Budapest, 2004. március 4.