Vj-39/2003/21.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az UTA Pharma Beteiligungs GmbH kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult versenyfelügyeleti eljárásban - melyben további ügyfélként részt vesz a Pharma Concept Részesedési és Szolgáltató Kft. - megtartott utóvizsgálatban, tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az UTA Pharma Beteiligungs GmbH az utólagos feltételt teljesítette.

A határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

 • 1.

  A Versenytanács a kérelmezett összefonódáshoz adott engedélyt ahhoz az utólagos feltételhez kötötte, hogy az UTA Pharma Beteiligungs GmbH (a továbbiakban: UTA Pharma) 2003. december 31-ig új kültag bevonásával megszünteti a Nógrádi Menta-Pharma Bt-ben fennálló közvetett irányítási jogát.

 • 2.

  A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló többször módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 76. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Gazdasági Versenyhivatal az utólagos feltétel teljesülését utóvizsgálat keretében ellenőrzi.

 • 3.

  A Nógrádi Megyei Bíróság 2003. november 19-én kelt végzése igazolja a Nógrádi Menta-Pharma cégadataiban bekövetkezett változásokat, miszerint a cég kérelmére a régi kültagok - a Cirrusz Üzletviteli Tanácsadó Rt. és Quadron Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., amely vállalkozások felett többségi befolyást az UTA Pharma gyakorol - 2003.október 30-i hatállyal törlésre kerültek, valamint az új kültagként az AW Patikainvest Vagyonkezelő Kft. 2003. október 30. napjától bejegyzésre került. Az AW Patikainvest Vagyonkezelő Kft. 2003. október 8-án került bejegyzésre a Fővárosi Cégbíróságon 5 millió Ft jegyzett tőkével, felette a közvetlen irányítást a németországi AW Pharma Beteiligungs GmbH gyakorolja.

 • 4.

  A verseny fenntartása szempontjából az értékesített (leválasztott) vállalkozás életképessége és a versenyben való érdekeltsége kulcsfontosságú. Ezért kizárólag olyan vevő fogadható el, amely

  • -

   a leválasztott vállalkozás hatékony működtetésével képes az eladónak tényleges versenyt teremteni; továbbá

  • -

   független (Tpvt. 15. §) az eladótól.

 • 5.

  A Versenytanács - az utóvizsgálati jelentéssel egyező - álláspontja szerint az AW Patikainvest Vagyonkezelő Kft. a fenti feltételeknek megfelel, mert

  • a.

   a vagyoni betéten túl megfelelő tőketartalékot bocsátott a Nógrádi Menta-Pharma Bt. rendelkezésére, amivel folyamatos működése biztosított,

  • b.

   a kérelmező nyilatkozata szerint az UTA Pharma és a vevőt irányító AW Pharma Beteiligungs GmbH között semmifajta közvetlen vagy közvetett tulajdonosi vagy személyi összefonódás nincsen.

 • 6.

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés d) pontja szerinti határozatában megállapította, hogy az UTA Pharma az utólagos feltételt teljesítette.

 • 7.

  A Tpvt. 82. § (1) bekezdése szerint - mely a Tpvt. 76. § (2) bekezdése alapján az utóvizsgálat során is alkalmazandó - az eljáró versenytanács az eljárás során hozott (a Tpvt. 77. § szerinti érdemi határozatnak nem minősülő) határozata ellen a törvényben meghatározott esetekben van helye külön jogorvoslatnak. A Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja szerinti határozat esetében ilyen rendelkezést a Tpvt. nem tartalmaz, ezért a határozattal szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Budapest, 2004. február 18.