Vj-26/2003/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a Littvay István ügyvezető igazgató által képviselt Kis-AstraSat (Budapest) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján indított eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás. az általa 2002. júliusától és 2003. januárjától megemelt díjak mértékével, valamint a programcsomagok tartalmának átalakításával gazdasági erőfölénnyel való visszaélést valósított-e meg.

II.

 • 1)

  A kábeltelevíziós szolgáltatást biztosító eljárás alá vont vállalkozás a Kis-AstraSat Kft. - Cégbíróság által 2001. január 30-án bejegyzett - összeolvadásával, illetve a Kábelkomplex Kft-nek a Kis-Astrasat Kft-be történt - Cégbíróság által 2001. szeptember 4-én bejegyzett - beolvadásával jött létre.

 • 2)

  A Budapest, II. kerületben (Hidegkút), III. kerületben (Békásmegyer, Mátyáshegy, Újlak, Római-Pók lakótelep) a XVIII. kerületben (Pestszentlőrinc) és a XXIII. kerületben (Szentlőrinc) szolgáltatást nyújtó eljárás alá vont vállalkozás által ellátott területen - fentiekből adódóan - egymástól eltérő program illetve díjpolitika érvényesült, illetve eltérő volt a hálózatok műszaki állapota, illetve fejlettsége is.

  A hálózatok rekonstrukciója 2000-ben kezdődött, mely beruházások többségükben 2001-re is áthúzódtak. A Médiatörvény 115. § (8) bekezdésében előírt fejlesztések 2002-ben is folytatódtak.

 • 3)

  A közel 20 ezer előfizetővel rendelkező eljárás alá vont vállalkozás részben csillagpontos, részben soros hálózaton szolgáltatott az eljárás tárgyát képező időszakban.
  Az eljárás alá vont vállalkozás Mátyáshegy, Hidegkút területén saját hálózatán saját fejállomásról, Újlak, Békésmegyer, Római kertváros, Római-Pók utcai lakótelepen és Pestlőrincen bérelt hálózatról illetve fejállomásról továbbítja a jeleket előfizetőinek.
  A régi fejállomások közül már csak a Pók utcai lakótelepet ellátó fejállomás üzemel - soros szolgáltatás biztosítva az előfizetőknek - az időközi átépítések következtében.

  • 1.

   Csillagpontos hálózatok:

   • 1.

    A bérelt hálózaton továbbított programok azonos tartalmúak voltak.
    A szolgáltatott három programcsomagból a II. programcsomag 26, míg a III. sz. programcsomag 39 programot tartalmazott . Békásmegyer, Római kertváros, Római-Pók u. Ltp. (III. Ker.) és Pestlőrinc (XVIII. ker.)
    II. programcsomag
    26 program (Xmédia, Music Box, Fix, Zenit/helyi1, Deutsche Welle/helyi2, Programismertető, Főnix, Duna, m2, m1 + ATV, Esport, BP TV, TV5, Hálózat, SAT1, BBC Prime, Sport1, Hír, RTL, Filmmúzeum, VIVA+, CNN, tv2, RTL Klub, Viasat3).
    III. programcsomag
    39 program (II. csomag + ORT1, Discovery Channel, VH-1, Moteurs/XXL, Mezzo, Romantica, Minimax, Spektrum, Network/TCM, National Geographic, MTV Europe, Hallmark, Le Cinema, FKids, RAI, Reality).

   • 2.

    Pesthidegkúton - saját hálózaton, illetve fejállomásról - a II. program 19, míg a III. programcsomag 44. csatornát tartalmazott
    Hidegkút, II. ker.
    II. programcsomag
    19 program (Info, Deutsche Welle, BP TV, m2, m1, Duna, TV5 + tv2, RTL Klub, Romantica, SAT1, BBC Prime, CNN, Esport, Hír, Kinder, Viva+, SPORT1, 3SAT)
    III. programcsomag
    44 program (II. csomag +Hálózat, ATV, TVE, Network/TCM, Filmmúzeum, VOX, RTL, Spektrum, National Geographic, Enews, Moteurs/XXL, Mezzo, MCM, Hallmark, Animal Planet, Discovery Channel, Viasat3, ARD, RAI, Le Cinema, RTL2, Fashion, Minimax, Reality, Fkids/Fsports, Travel).

   • 3.

    A Mátyáshegyen biztosított szolgáltatás II. porgramcsomagja 23, míg a III. programcsomag 37 programot biztosított.
    Mátyáshegy, III. ker.
    I. programcsomag
    10 program (m1, m2, Duna, Info + BP TV, RTL Klub, tv2, SAT1, RTL, Esport)
    II. programcsomag
    23 program (I. csomag + VOX, Hír, TVE, Sky, BBCW, TV5, 3 Sat, CNN, CN/T, ZDF, PRO7, CNBC, Deutsche Welle)
    III. programcsomag
    37 program (II. csomag + Hálózat, Spektrum, ATV, Viasat3, SuperRTL, VIVA+, Moteurs/XXL, ORT, National Geographic, ARD1, Minimax, BP TV, RAI, RTL2).

  • 2.

   A soros rendszerben nyújtott szolgáltatás (Római-Pók lakótelep) 24 program vételét biztosította az előfizetőknek.
   Római-Pók lakótelep, III. ker.
   24 program (3SAT, ORT, TV5, National Geographic, Network/TCM kép, m1, m2, Duna, tv2, RTL Klub, Esport, Viasat3, ATV, Minimax, Enews, Spektrum, VIVA+, RAI, CNN, SAT1, RTL, Satelit, 3SAT)

 • 4)

  A programcsomagok összetétele 2002. júliusát követően változott.
  Újlakon - a jelszolgáltatás rendszerének megváltozása miatt (a korábban a Corvitel Rt-től vásárolt jelszolgáltatás megszűnt) - került sor a műsorváltozásra, míg a többi, bérelt hálózaton továbbított csillagpontos rendszerben nyújtott szolgáltatás azonos tartalmúvá vált, vagyis megegyezik a MATÁVKábelTV Kft-től bérelt fejállomásról sugárzott programcsomagok csatorna-összetételével.

  A korábbi programcsomagok csatornaváltozását elsősorban a 2002. júliustól bevezetett SPORT1 és La Cinema csatorna, illetve a 2003. januárjától sugárzott HÍRTV, BBC Prime, Hálózat TV, és Moteurs XXL kínálatba kerülése idézte elő kínálat-bővítést, másrészt csatornacserét eredményezve.

  • 1.

   Békásmegyer, Római illetve Pestlőrinc területén 2001. július 1-től a
   I. csomagba került a TV5
   II. csomag bővült a SPORT1 csatornával
   III. csomagba került a II. csomagból a RAI UNO közszolgálati és a TVE csatorna. A csomag kínálata bővült továbbá a Le Cinema filmcsatornával.

   Hidegkúton a SPORT1 csatornával bővült a II. programcsomag kínálata, míg a PRO7 megszűnt.

  • 2.

   A MatávKábel TV-től bérelt jel következtében az érintett területeken a II. csomagban kínálják a HÍRTV-t és a BBC Prime kereskedelmi adás, megszűnt a TVE, illetve az I. csomagba került a Főnix kereskedelmi, míg a III. csomagba a Reality dokumentum csatorna.

   A III. programcsomag tartalmazza az újként M/XXL a Reality csatornát, míg megszűnt a Privat Blue adása.

   Mátyáshegyen a II. programcsomag a HÍRTV-vel, a III. porgramcsomag a M/XXL csatornával bővült, míg a II. csomagban a VIVA+ adása, a III. csomagban a Private Blue adása szűnt meg.

   Hidegkúton a II. csomagba új csatornaként szolgáltatják a HIR TV-t és a BBC Prime csatornákat, a BBC W megszűnt. A III. programcsomagba került az RTL csatorna, míg onnan átkerül a VIVA+.

   A III. programcsomag bővült a M/XXL csatornával, kínálata ugyanakkor szűkült a VIVA+-al és megszűnt a VIVA, VIVA" és Private Blue csatornákkal.

 • 5)

  A Kis-AstraSat Kft. 2002. július 1-jén, illetve 2003. január 1-jén emelte előfizetési díjait.
  Az érvényesített programcsomagonkénti nettó (általános forgalmi adót nem tartalmazó) előfizetési díjakat, az egyes programcsomagokhoz tartozó szerzői jogi- és műsordíjakat (a továbbiakban együtt: műsorköltség), valamint az előfizetők számát a Melléklet mutatja be valamennyi körzetre nézve.

 • 6)

  A 4) pontban említett programcsomag változások közül érdemi műsorköltség növekedéssel csupán:

  • -

   a Sport1 csatorna 2002. júliusi (115 Ft/hó); valamint

  • -

   a HírTV 2003. januári (52 ft/hó) programcsomagokba történő beállítása járt.

 • 7)

  A Kis-AstraSat Kft. gazdálkodásának főbb adatai az 1. táblázat mutatja be.

  A Kis-AstraSat Kft. gazdálkodásának főbb adatai

Megnevezés

2001.

2002.

Saját tőke

445,8

415,3

Eszközök összesen

1030,2

1038,0

Nettó árbevétel

278,4

505,5

Üzemi tevékenység eredménye

-18,9

13,2

Szokásos vállalati eredmény

-46,4

-30,5

 • 8)
  • 1.

   A fogyasztóknak az ország egész területén a kábeltelevíziós szolgáltatáson túlmenően az alábbi lehetőségei vannak televíziós programok vételére:

   • -

    tető (szoba) antenna;

   • -

    műholdvevő;

   • -

    UPC Direct; továbbá

   • -

    Az előzőek bármilyen kombinációja

  • 2.

   A Kábelduó Kft. által szolgáltatott programcsomagokban meglévő műsorok három műhold (Astra, Amos, Hotbird) egyidejű vételét, továbbá tetőantennát (M`, TV", RTL Klub) tesznek szükségessé, azzal azonban, hogy a - folyamatosan növekvő számú - kódolt műsorok (Spektrum, National Geographic, Romantika, stb.) vételére nincs mód. A három műholdvevőből és tetőantennából álló rendszer kialakításához szükséges technikai eszközök (parabola tükrök, vevőfejek, beltéri egységek, tetőantenna) és a szerelés költségei együttesen százezer forint körüli összeget tesznek ki, azzal azonban, hogy a beltéri egységből annyi szükséges, ahány televízió készüléket külön-külön üzemeltetni kíván az adott háztartás.

  • 3.

   Az UPC Kft. által terjesztett - a kábeltelevíziós csomagokhoz részben hasonló választékot nyjtó, de annak kínálatát meghaladó - műholdról sugárzott - programcsomag és prémiumcsatornák az ország bármely pontján, mindenki számára foghatók.
   Az UPC Direct program - csomag tartalmazza az M2, DunaTV, Vivasat3, Filmmúzeum, ATV, Sprektrum, National Geographic, Discovery, Animal Planet, Romantica, Eurosport, CNN, EuroNews, TV5 és további különböző nyelvű és tematikájú műsorokat, havi 4.590.-Ft nettó előfizetési díjért.
   A műholdas szolgáltatást nyújtó Kft. csomagjában nem biztosított egyes magyar országos TV adások, így az M1, RTL-Klub, TV" adásának vétele.
   A szolgáltatás igénybevétele érdekében csatlakozási díjként 8000.-Ft-ot, míg a beltéri egység letéti díjaként 20.000.-Ft-ot kell fizetni. Amennyiben egy háztartásban több készüléket kívánnak üzemeltetni, az előfizető az ehhez szükséges több beltéri egységért külön letéti díjat, és külön előfizetési díjat is köteles fizetni, ami a szolgáltatást jelentősen megdrágítja.

 • 9)

  A fővárosban és az agglomerációban élőknek a Széchenyi hegyről érkező, a korábbi kódolatlan AM-Mikro szolgáltatást felváltó Antenna-Mikró adás vételére van lehetőségük az adó 17 km sugarú körzetben, illetve ezen belül azon területeken - ami az érintett terület kb. 63 %-a - ahonnan az adóra vagy az óbudai átjátszó állomásra közvetlen rálátás van.
  A csatornák kódolása, 2000. szeptembertől kezdődött meg, minek folytán a műsorok csak dekóder használatával váltak nézhetővé.
  A szolgáltatást biztosító Antenna Hungária Rt - a rendelkezésére álló korlátozott csatornakapacitást is figyelembevéve - az alábbi műsortartalmú, illetve csatornaszámú csomagot értékesíti.

  • -

   Induló csomag: Ml, M2, Duna TV és SAT1 - 190.- Ft

  • -

   Alapcsomag: mely az Induló csomagot és a Carton Network/Turner Classic Movies, CNN, Eurosport, Magyar ATV, Minimax/Game One , MTV Europe, National Geographic/CNBC, ORFI, Romantica/Private Gold, RTL Klub, TV2, Spectrum, Z+ adását tartalmazza: - 1195.- Ft

Prémium csomag: az Induló és Alapcsomagon túl az HBO műsorát tartalmazza: - 3600.- Ft
Az Antenna Hungária Rt a dekódoló berendezés igénybevételét egyszeri hozzáférési és havi bérleti díj ellenében teszi lehetővé, mely díjakat a további berendezések után is fizetni kell.
Induló kiadásként (vételhez szükséges eszközök és szerelés és belépési díj) a csomagtól és eszközöktől függően minimum 29.000-42.000.- Ft kiadás merül fel (Vj-178/2000.sz. ügyben foglalt adat).
A folyamatos szolgáltatással járó költségeket részben a szolgáltató, másrészt a fogyasztó (antenna és tartozékai) viseli, illetve jellemzi még a szolgáltatást, hogy alkalmassá tehető - kiegészítő eszközökkel és technológiával - egyéb szolgáltatások (Internet, PPV) biztosítására is.

 • 10)

  Az eljárás alá vont vállalkozás különböző szolgáltatási területei részben határosak, másrészt - párhuzamos hálózat formájában - lefedik a más szolgáltatók által ellátott területet.
  A XVIII. kerületben egy kisebb szolgáltató ellátási területe határos, míg egy nagyobb szolgáltató ellátási területe néhány utcában átfedi az eljárás alá vont vállalkozás által ellátott területet. Az eljárás alá vont vállalkozás a XVIII. kerületben rendelkezik a legtöbb előfizetővel, melynek kb. 8 %-a lakik a párhuzamos hálózattal bíró területen.
  A II. kerületi ellátási terület határos egy másik szolgáltató ellátási területével.
  A III. kerületben Békásmegyeren egy kisebb szolgáltató rendelkezik párhuzamos hálózattal, illetve egy további szolgáltató ellátási területe határos pár utcában az eljárás alá vont vállalkozás ellátási területével.
  A további szolgáltatási területeken (Újlak, Római Pók utcai lakótelep, Mátyáshegy) nincs párhuzamos hálózat, ugyanakkor az eljárás alá vont vállalkozás ellátási területe határos más szolgáltató területével.

 • 11)

  Új kábeltelevíziós vállalkozás piacra lépése engedélyezési szempontból nem ütközik lényeges akadályba. A hálózat kialakításának jelentős beruházási költségei és az állandó költségek ebből is fakadó magas aránya következtében azonban a kábeltelevíziós szolgáltatás csak nagyszámú, koncentráltal elhelyezkedő előfizető esetén gazdaságos tevékenység. Ezért azon a földrajzi területen, ahol már működik kábeltelevíziós vállalkozás, a piacra lépés gazdasági szempontból korlátozott.

III.

 • 12)

  Az eljárás alá vont vállalkozás előadta, hogy a lakosság televíziózással kapcsolatos átlagos igényeinek kielégítésére az AntennaMikro, és a különböző általa megjelölt vezetékes műsorosztók szolgáltatása is lehetőséget biztosít, mely szolgáltatások alkalmasak a helyi szolgáltatók árujának helyettesítésére.
  Hivatkozott arra, hogy árainak és programcsomag összegállításának kialakításánál jogszerűen járt el.

IV.

A vizsgálati jelentés megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás valamennyi szolgáltatási területén gazdasági erőfölényben van.
A jelentésben kifejtett álláspont szerint az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényével visszaélve alakította át programcsomagjait.

V.

 • 13)

  A Tpvt. 21. §-ban írt törvényi tényállás megvalósulásának - mely szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés - kettős feltétele van, egyrészt az eljárás alá vont vállalkozás érintett piacon fennálló gazdasági erőfölényes helyzete, másrészt az ezzel való visszaélés.
  Fentiek értelmében a Versenytanácsnak elsősorban azzal kapcsolatban kellett állást foglalni, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényben van-e az érintett piacon.

VI.

 • 14)

  A Tpvt. 21.§-ban irt törvényi tényállás megvalósulásának - mely szerint tilos a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés - kettős feltétele van, egyrészt az eljárás alá vont vállalkozás érintett piacon fennálló gazdasági erőfölényes helyzete, másrészt az ezzel való visszaélés.
  Fentiek értelmében a Versenytanácsnak elsősorban azzal kapcsolatban kellett állást foglalni, hogy az eljárás alá vont vállalkozás gazdasági erőfölényben van-e az érintett piacon.

 • 15)

  A Tpvt. 14. § (1) bekezdése értelmében az érintett piacot a megállapodás tárgyát alkotó áru és a földrajzi terület figyelembevételével kell meghatározni úgy, hogy a megállapodás tárgyát képező árun túlmenően az azt ésszerűen helyettesítő árukat is figyelembe kell venni. Azt, hogy a konkrét megállapodás tárgyát képező árut mely más áruk képesek ésszerűen helyettesíteni, a felhasználási célra, az árra, minőségre és a teljesítés feltételeire tekintettel kell megítélni (Tpvt. 14. § (1) és (2) bekezdés).
  A Tpvt. 14. § (3) bekezdése szerint földrajzi területnek az a terület tekinthető, melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételekkel tudja az árut beszerezni.
  Az erőfölény megállapíthatósága érdekében a Versenytanácsnak az érintett árupiacot, illetve ezzel összefüggésben az eljárás alá vonti szolgáltatást ésszerűen helyettesíteni képes más szolgáltatásokat vagy ezek hiányát kellett meghatározni a felhasználási cél, az ár, a minőség (műsortartalom és egyéb hasznos tulajdonság) és a teljesítés feltételeinek egybevetése révén (Tpvt. 14. § (2) bekezdés).
  Az eljárás alá vont vállalkozás áruját, figyelembevéve védekezését is, a felhasználási cél azonossága, vagyis több televíziós csatorna vétele szempontjából az alábbi áruk képesek helyettesíteni elvileg:

  • -

   AntennaMikro szolgáltatás

  • -

   vezetékes műsorelosztás

A teljesség kedvéért ilyennek minősülhet továbbá a tető (szoba) antenna, a műholdvevő és az UPC Direct adása és ezek kombinációja.

 • 16)

  A Tpvt. 14.§ (2) bekezdése értelmében azonban a felhasználási cél mellett további árujellemzőket is figyelembe kell venni az ésszerűen helyettesítő áruk meghatározásakor.

  • 1.

   A Versenytanács álláspontja szerint a Budapesten meghatározott területeken fogható Antenna Hungaria Rt. szolgáltatása sem alkalmas a kábeltelevíziós szolgáltatás ésszerű helyettesítésére figyelemmel arra, hogy az AntennaMikro lényegesen kisebb választékkal, azaz alacsonyabb áruminőséggel áll a fogyasztók rendelkezésére, mint a kábeltelevíziós szolgáltatás. Az alacsonyabb minőségű vételt lehetővé tevő AntennaMikro továbbá - a korábbi szolgáltatási gyakorlattól eltérően a műsorok kódolása miatt - csak egyszeri beruházás és havi díjak mellett vehető igénybe, mely kiadást tovább növeli a több televízió egyidejű üzemelésekor - mi a nézői szokások alapján gyakori - fizetendő többletköltség.

  • 2.

   A Tpvt. 14. § (2) bekezdésben írtak folytán nem minősül ésszerűen helyettesítő árunak - a tényállásban írtak alapján - a tető(szoba) antenna, a műholdvevő (ezek kombinációja) és a UPC Direct adása sem.
   Fentiek alapján a Tpvt. 14.§ (2) bekezdésére figyelemmel a Versenytanács megállapította, hogy fenti, több csatorna vételét lehetővé tevő megoldások - bár elvi helyettesítésre alkalmasak - a felhasználási cél azonossága ellenére sem vehetők figyelembe ésszerűen helyettesítő árúként.

 • 17)

  A Tpvt. 14.§ (3) bekezdésében irt földrajzi területen, melyen kívül a fogyasztó nem, vagy csak számottevően kedvezőtlen feltételek mellett tudja az árut beszerezni, azt a területet kell érteni, melyen az érintett árut igénybe vevő fogyasztó a szolgáltatást ténylegesen igénybe veszi.

  Az igénybevétel szempontjából lakóhelyhez kötött (hálózati típusú) szolgáltatások esetében a vizsgált magatartással érintett földrajzi piac a vizsgált vállalkozás szolgáltatási területével (területeivel) egyezik meg.

VII.

A Tpvt. 22.§ (1) bekezdés értelmében gazdasági erőfölényben van az a vállalkozás, aki gazdasági tevékenységét a piac többi szereplőitől nagy mértékben függetlenül folytathatja anélkül, hogy tekintettel kellene lennie vevőinek, versenytársainak vele kapcsolatos piaci magatartására. A gazdasági erőfölény megítéléséhez, az érintett piacra való belépés és az onnan történő kilépés költségeit (befagyott költség), kockázatát, illetve műszaki, gazdasági és jogi feltételeit kell különösen vizsgálni, figyelembe véve az érintett vállalkozás vagyoni helyzetét, valamint a piaci részesedése arányát, illetve a piac más résztvevőinek magatartását is (22.§ (2) bekezdés).

Az érintett árupiac fentiek szerinti meghatározása mellett az eljárás alá vont vállalkozás áruját az érintett piacon ésszerűen helyettesítő áru kizárólag más kábeltelevíziós vállalkozások - adott esetben a határos és párhuzamos hálózattal rendelkező - kábeltelevíziós szolgáltatása lehet, melynek igénybevételére azonban elvileg is csak azok az ügyfelek térhetnek át, akiknek lakóhelye a másik kábeltelevíziós vállalkozás működési körzetét valamely formában érinti. Figyelemmel azonban arra, hogy az földrajzi piacon az előfizetők nagy része számára más kábeltelevíziós szolgáltatásnak, - mint ésszerűen helyettesítő árunak - az igénybevétele nem oldható meg, ugyanakkor a vállalkozás piaci helyzetét mindig a fogyasztók nagyobb hányadának választási (reagálási) lehetősége határozza meg, az eljárás alá vont vállalkozás a Tpvt. 22.§ alkalmazásában gazdasági erőfölényben van, figyelembevéve a 22.§ (2) bekezdésében írtakat is.

A hálózati típusú szolgáltatások piacára való belépés, illetve a további terjeszkedés - bár jogi nehézségekkel nem jár - jelentős beruházási költséget igényel (gazdasági feltétel), és egyben más hálózat kiépítettsége esetén jelentős kockázattal is jár, figyelembevéve azt is, hogy a kábeltelevíziós szolgáltatás csak nagyszámú koncentráltan elhelyezkedő előfizető esetén gazdaságos tevékenység.

Fenti körülmények megalapozzák azt, hogy az eljárás alá vont vállalkozásnak piaci magatartása meghatározásakor érdemben nem kell tekintetben lennie a piac többi szereplőjének, mindenekelőtt előfizetőinek jelentős részének vele kapcsolatos magatartására.

VIII.

 • 18)

  A Tpvt. 21. § a) pontja értelmében tilos a gazdasági erőfölénnyel visszaélve tisztességtelenül eladási árakat megállapítani. Tisztességtelenül megállapított eladási ár (díj) alatt a Tpvt. alkalmazásában a túlzottan magas eladási árat kell érteni.

 • 19)

  A Versenytanács eddigi gyakorlatában a vizsgált vállalkozás megalapozott számításai hiányában - egyezően a vizsgáló által végzett számításokkal - a programcsomag adott évi tényleges műsorköltségének, valamint az előző évi előfizetési díj műsorköltségek feletti része előző évi tényleges inflációs rátával növelt értékének összegeként adódó un. számított nettó díjhoz viszonyítva ítélte meg, hogy valamely programcsomag nettó díja túlzottan magas-e.
  A túlzottan magas díj megállapításának szükségessége feltétele az volt, hogy a tényleges nettó díj nagyobb a számított nettó díjnál, ami más megközelítésben azt jelenti, hogy a műsorköltséggel csökkentett nettó díj (a továbbiakban: korrigált nettó díj) előző évhez képest bekövetkezettnövekedése meghaladja az előző évi infláció mértékét.

 • 20)

  A 17) pont szerinti módszer az alábbi feltételezéseken alapul:

  • a)

   a műsorköltség a kábeltelevíziós vállalkozás számára objektív adottságként jelentkezik, ezért annak tényleges mértéke egyben gazdaságilag indokoltnak is minősül (ez alól kivételt képezhet - és külön vizsgálandó -, ha a vállalkozás jelentős műsorköltség-növekedéssel járó programcsomag-módosítást hajtott végre),

  • b)

   a nettó díjak műsorköltség feletti része (mely a további költségekre és nyereségre nyújt fedezetet) - a megalapozott és dokumentált vállalkozói számítások hiányában - nem emelkedhet gazdaságilag indokoltan az előző évi inflációnál nagyobb mértékben, annak mértékében viszont gazdaságilag indokoltnak minősül.

 • 21)

  A Versenytanács a 20) a) és b) pont szerinti feltételezésekkel a jövőben is élni kíván. A jövőben azonban az előző évi nyereséget is vizsgálni kívánja abból a szempontból, hogy az miként viszonyult a befektetés adott szakmát jellemző kockázatával arányban álló hozam (normatív nyereség) mértékéhez. Ez azért lényeges, mert, ha a korrigált nettó díjak infláció feletti emelése kisebb, mint amennyivel az előző évi nyereség alatta maradt a normatív mértéknek, akkor valószínűsíthető, hogy a díjemelés következtében nem alakul ki túlzott mértékű nyereség, vagyis a díj sem tekinthető túlzottan magasnak.

 • 22)

  A számításba vehető előző évi nyereség meghatározásánál figyelemmel kell lennie arra, hogy:

  • a)

   a több hálózatot üzemeltető és azokon több programcsomagot szolgáltató vállalkozás esetében a nyereség általában még hozzávetőleges pontossággal sem határozható meg programcsomagonként, ezért általános esetben a vállalkozás egészének nyereségét lehet csak alapul venni, és azt a vállalkozás egészének díjemelésével (átlagos korrigált nettó díjemelés) összevetve vizsgálni;

  • b)

   a díjakban kizárólag a gazdaságilag indokolt költségek térülhetnek meg, ezért az előző évi gazdaságilag indokolatlannak minősülő költségekkel a vállalkozás mérlegében kimutatott nyereséget növelni kell (az sem zárható ki, hogy valamely költség nem jelenik meg a mérlegben, ebben az esetben a kimutatott nyereség csökkenthető).

 • 23)

  Mindezek alapján az, hogy a vállalkozás egészére nézve az alkalmazott díjak túlzottan magasnak minősülnek-e, az alábbiak vizsgálatát igényli:

  • a)

   a korrigált nettó díjak előző évhez képesti átlagos emelkedésének meghatározása,

  • b)

   az a) pont szerinti átlagos díjemelkedés és az előző évi infláció összevetése,

  • c)

   az inflációt meghaladó átlagos díjemelés esetén annak összevetése az előző évi nyereséggel.

 • 24)

  A díjak versenyjogi értékelését megelőzően a Versenytanács vizsgálta a Kis-AstraSat Kft. által végrehajtott programcsomag változtatásokat.
  A programcsomag az eljárás alá vont vállalkozás szolgáltatása. A szolgáltatás és az ellenszolgáltatás (mindenkori díj) kölcsönhatásban áll egymással. Ezek meghatározása szerződéses kapcsolat esetén - főként az esetben, ha az egyik szerződő fél gazdasági erőfölényben van - nem történhet egyoldalúan.
  A szolgáltatás tartalmának egyoldalú megváltoztatása - a díjra is kiható - indokolatlan előnykikötésnek minősül, mivel módot ad a gazdasági erőfölényes vállalkozásnak arra, hogy a csomagátalakítást kizárólag üzleti érdekei, megfontolásai alapján hajtsa végre anélkül, hogy erre a másik szerződő félnek, vagyis a fogyasztónak bármilyen ráhatása lenne.
  Megjegyzi a Versenytanács, hogy mivel a programcsomag átalakítás a műsorköltségek miatt - az eljárás alá vont vállalkozás által alkalmazott ászf szerint is - kihatással van a díjra, a csomagok átalakítása miatti díjnövekedés utólagos el nem fogadása is a szolgáltatásból való kizárást eredményezheti.

  A programcsomagok átalakítását különböző okok idézhetik elő.
  A szolgáltató a piacon újonnan megjelenő csatornát vehet fel a programba, vagy általa korábbiakban nem szolgáltatott programot vehet fel a választékba, illetve a már meglévő általa szolgáltatott csatornák helyét változtatva alakíthatja át programcsomagjai szerkezetét.

 • 25)

  A Versenytanács álláspontja szerint a fent írtakat figyelembevéve, az ászf-et alkalmazó eljárás alá vont vállalkozás jogszerűen jár el akkor, ha a programcsomagok átalakítása előtt megfelelő határidő mellett - igazolhatóan és az átalakítás költségkihatásaival együtt - közli az átalakításra vonatkozó koncepcióját a fogyasztókkal, és - a szerződéses partnerek együttműködését feltételezve - az értesített előfizetők többségének tiltakozása hiányában valósítja csak meg a programcsomag-szerkezet átalakítását.

 • 26)

  A Kis-AstraSat Kft. mind a 2002. júliusi, mind a 2003. januári díj változtatásokról és az új programcsomagokról tájékoztatta előfizetőit. A Versenytanács álláspontja szerint azonban a "szokásos" tájékoztatás (értesítés) önmagában nem elégíti ki a követelményeket, mert abból nem derül ki egyértelműen az előfizető számára a programcsomagváltozás és a díjemelés közötti kapcsolat. Ezért a Kis-AstraSat Kft. akkor jár volna el egyértelműen jogszerűen, ha tájékoztatja előfizetőit arról is, hogy az egyes új programok beállítása mennyivel növeli meg az előfiztési díjat. A vizsgált programcsomag változások tekintetében ennek a Sport1 és a HírTV programba állítása esetén van jelentősége, mert azok - szemben a többi változtatással - műsorköltségük alapján érdemi hatással lehettek az előfizetési díjakra.

 • 27)

  A Sport1 és a HírTV programcsomagba állítását ezért külön is értékelte a Versenytanács. Ezeket azonban - egyezően a vizsgálati jelentéssel - úgy ítélte meg, hogy jelen esetben nem követett el jogsértést a Kis-AstraSat Kft, mert

  • a)

   ha nem is felelt meg minden tekintetben a tájékoztatás a versenyjogi követelményeknek, arra mindössze három előfizető élt felszólalási jogával; továbbá

  • b)

   közismert tény, miszerint a különböző televíziós csatornákon közvetített sportműsorok nézettsége lényegesen meghaladja az adott csatorna átlagos nézettségét, a Sport1 többlet műsordíja lényegesen alatta marad annak a költségnek (havi kb. 7000 forint), ami a fogyasztót akkor terhelné, ha a Sport1 műsorát más módon kívánná igénybevenni (vagyis a programcsomagba való elhelyezés az azt igénylő fogyasztóknak rendkívül előnyös).

  • c)

   A HírTV 50 forint körüli műsorköltsége nem jelent olyan mértékű költségnövekedést, ami alapot adna jogsértés megállapítására.

 • 28)

  Az a körülmény, hogy a Kis-AstraSat Kft. a Sport1 csatorna és a HírTV programcsomagba történő elhelyezésével nem élt vissza gazdasági erőfölényével egyben azt is jelenti, hogy azok műsorköltsége gazdaságilag indokolt költségnek minősül.

 • 29)

  A Versenytanács a Kis-AstraSat Kft. 2002. évi díjainak megítélésénél abból indult ki, hogy a vállalkozás 2002. évben veszteséges volt. A veszteség ténye nem zárja ki automatikusan a túlzottan magas díj lehetőségét, a veszteség ugyanis származhat gazdaságilag indokolatlan költségekből. Az adott esetben azonban a vizsgálat nem azonosított ilyen költségeket, ezért a Versenytanács úgy ítélte meg, hogy a Kis-AstraSat Kft. 2002. évi díjai nem minősülnek túlzottan magasnak.

 • 30)

  a 2003. év januárjában a Kis-AstraSat Kft. korrigált nettó díjait - a 2. mellékletben részletezettek szerint - átlagosan 16,2 százalékkal emelte, ami meghaladja az előző évi infláció (5,2 %) mértékét. Az inflációt meghaladó díjemelés (16,5-5,2 = 11 %) és az előző évi eredmény alapján azonban nem valószínűsíthető, hogy a Kis-AstraSat az áremelése révén 2003. évben túlzott mértékű nyereséget érne el (a 7. pontbeli Táblázat adatai alapján a 2003. évben 5 % körüli saját tőke arányos nyereség valószínűsíthető) ezért a Versenytanács álláspontja szerint a Kis-AstraSat 2003. évi díjai összességében nem minősülnek túlzottan magasnak.

 • 31)

  Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § j) pontja alapján, figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra az eljárást megszüntette.

1. melléklet

A Kis-AstraSat Kft. által nyújtott kábeltelevíziós
szolgáltatás főbb adatai

Ft/fő/hó, illetve fő

Hálózat, illetve programcsomag

2002. január

2002. július

2003. január

Nettó előfizetési díj

Műsor Költség

Előfizető

Nettó előfizetési díj

Műsor költség

Nettó előfizetési díj

Műsor Költség

Előfizető

Békásmegyer* I.

499

33

638

499

33

540

32

918

Békásmegyer * II.

1580

251

5361

1696

360

1902

413

4973

Békásmegyer* III.

2410

708

7697

2633

825

3027

930

8014

Mátyáshegy I.

499

-

8

499

-

536

-

-

Mátyáshegy II.

787

93

104

787

93

848

104

146

Mátyáshegy III.

1580

174

13

1580

174

1696

232

240

Mátyáshegy IV.

2410

393

709

2410

393

2589

481

618

Hidegkút I.

545

4

8

499

4

540

7

29

Hidegkút II.

1406

198

26

1696

304

1902

382

43

Hidegkút III.

2410

776

662

2633

867

3027

955

831

Pók utca (soros)

652

335

4725

652

335

688

318

4466

*/ továbbá Újlak, Pók utca (csillagpontos) és Pestszentlőrinc

A Kis-AstraSat Kft. korrigált nettó díjainak változása

2. melléklet

Hálózat ill. programcsomag

2002. évi átlagos

2003. évi

Növekedés (%)

Békásmegyer I.1

466

508

9,0

Békásmegyer II.1

1333

1489

11,7

Békásmegyer III.1

1755

2097

19,5

Mátyáshegy I.

499

536

7,4

Mátyáshegy II.

694

744

7,2

Mátyáshegy III.

1406

1464

4,1

Mátyáshegy IV.

2017

2108

4,5

Hidegkút I.

518

537

3,7

Hidegkút II.

1300

1520

16,9

Hidegkút III.

1700

2072

21,9

Pók utca (soros)

314

370

17,8

Átlag 3

1259

1464

16,2

1 Továbbá Újlak, Pók-utca (csillagpontos) és Pestszentlőrinc
2 A 2002. januártól és júliustól érvényes díjak számtani átlaga
3 A 2002. évi előfizető számokkal súlyozva

Budapest, 2003. november 20.