Vj-20/2003/43

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által az Interhealth Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. I. rendű és az Importvitamin Kft. II. rendű eljárás alá vont vállalkozások ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen - annak kézhezvételétől számított 30 napon belül - a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhetnek az eljárás alá vont vállalkozások.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozások az általuk terjesztett szórólapokban foglalt állítások révén a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak-e.

II.

 • 1.

  A II. r. Importvitamin Kft - mely cég nem folytat aktív gazdasági tevékenységet - az eljárás tárgyát képező reklámokkal népszerűsített Q-GEL megnevezésű terméket nem forgalmazta. A fenti áruval kapcsolatos szórólapot 1997. októberétől 1998. decemberéig az áru forgalmazójának - az I. r. eljárás alá vont vállalkozásnak - megbízásából terjesztette a gyógyszertárak részére.
  Az I. r. eljárás alá vont egyik résztulajdonosa a II. r. eljárás alá vont vállalkozás ügyvezető igazgatója.
  1998. óta a Q-GÉL megnevezésű áruval kapcsolatos reklámtevékenységet az I. r. eljárás alá vont vállalkozás fejti ki a gyógyszertárak felé nagykereskedőként úgy, hogy szórólapjai eljutnak a végfogyasztóhoz is.

 • 2.

  A koenzim Q10 (ubiquinon) zsíroldható vegyület.
  A vegyület emulgáló szerekkel - vizes oldatban - kolloidot képezhet.
  A zsírban illetve vízben oldódó vegyület fontos szerepet játszik a sejten belüli fehérje és zsír szállításánál, annak energiává történő átalakításánál.
  A vegyület kis mennyiségben számos élelmiszerben előfordul, illetve a szervezetben is képződik.
  Tulajdonságainak köszönhetően hozzájárulhat a szervezetben zajló káros oxidatív, így az öregedési folyamatok csökkentéséhez, illetve a klinikai vizsgálatok szerint javítja a szívműködést és az izom erőnlétét.

  A koenzim Q10 - az abban foglalt dózis mennyiségére tekintettel - úgy élelmiszerkészítményként, mint gyógyszerként forgalomba kerülhet.
  Az árut 20 milligrammos hatóanyag mennyiségig az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (OÉTI), míg ezen dózis fölött az Országos Gyógyszerészeti Intézet (OGYI) engedi forgalomba.
  Terápiás célra a nagyobb dózist tartalmazó gyógyhatású szer illetve a gyógyszer használatos.

 • 3.

  Az eljárás alá vont vállalkozások által a gyógyszerészek felé reklámozott Q-gél élelmiszerkészítménynek minősül, hatóanyaga kapszulákként 15 mg, adagolási javaslata napi egy kapszula.
  A többi, a piacon forgalomban lévő zsíroldható (zsíroldékony) termékekkel szemben vízoldékony árut importból szerez be az I. r. eljárás alá vont vállalkozás.

 • 4.

  A Q-10 termékek közé tartozó Q-GÉL népszerűsítése érdekében - az általa folytatott reklámtevékenység során - a II.r. eljárás alá vont vállalkozás olyan állításokat tett, miszerint a "TISHCON-Corp" által kifejlesztett és szabadalmilag védett, Bio-Solv gyártási eljárással készült áru biztosítja a koenzim Q-10 jobb oldódási sebességét és fokozott biohasznosulását, továbbá az áru az egyetlen koenzim Q-10 készítmény, mely az emberi szervezet számára megfelelő (előnyös) biohasznosulási tulajdonságokkal rendelkezik.
  Közölte továbbá, hogy "klinikai tanulmányok bizonyították, hogy a Q-GÉL 300 %-kal (vagy annál is) magasabb koenzim Q-10 szintet biztosít a plazmában, mint a szokványos Q-10 készítmények (2/2. sz. tájékoztató).

 • 5.

  Az új - jelenleg piacon lévő - reklámszövegben (2/1. sz. tájékoztató) az I. r. eljárás alá vont vállalkozás arról tájékoztat, hogy a Bio-Solv eljárásnak köszönhetően a "Q-GÉL egyetlen vízoldékony formája a CoQ-10, mely a zsíroldékony kiszereléssel összevetve jobb felszívódást és hasznosulást garantál".
  A reklám szerint ezen étrend-kiegészítőnél a legjobb az un. bio-elérhetőség,
  Közli továbbá, hogy a "pótlás mennyisége függ attól is, hogy a Co Q-10-et zsíroldékony vagy vízoldékony formában juttatják a szervezetbe, mivel a vízoldékony formából ugyanazon hatáshoz lényegesen kevesebb kell.

 • 6.

  Az OÉTI álláspontja szerint az a körülmény, hogy valamely koenzim Q-10 vízben oldódik - az általa a szervezetre (sejtekre) kifejtett hatás szempontjából nem jelent - igazolt - előnyt a zsírban oldódó étrend-kiegészítőkhöz képest.
  A szervezetbe jutásra a tápcsatornán keresztül kerül sor, onnan jut a véráramba, a sejtekbe.
  Bio-elérhetőségen a hasznosulás érthető, melyre nézve az OÉTI-hez beadott címketerv nem tartalmazott állítást. A jobb felszívódást - mely a hirdetett táplálék-kiegészítő hatékonyabb voltát igazolná - pl. izotópos módszerrel, illetve klinikai vizsgálattal - lehetett volna igazolni. Az I. r. eljárás alá vont vállalkozás nem bocsátott az OÉTI rendelkezésére ilyen dokumentumokat.
  Nincs olyan általánosan elfogadott vizsgálati eredmény sem, mely alátámasztaná a reklám állításait.

 • 7.

  Az I. r. eljárás alá vont vállalkozás az OGYI-tól kérte magasabb dózisú árujának gyógyszerként való nyilvántartásba vételét.
  Az eljárás során az OGYI úgy nyilatkozott, hogy a koenzim Q-10 un. vízoldható változatának előnye nem ítélhető meg.

  Az eljárás folyamatban léte alatt lefolytatott OGYI vizsgálat eredményeként azonban az Intézet 2525/50/03. számon nyilvántartásba vette a 30 mg-os Q-GÉL FORTE-T, és a határozat V. sz. melléklete Farmakokinetikai tulajdonságok cím alatt rögzítette, hogy a Q-GÉL FORTE kapszula hatóanyaga, mely vízoldékonnyá tett koenzim Q-10-et tartalmaz, jobb biológiai hasznosulást biztosít.

 • 8.

  A II. r. eljárás alá vont vállalkozás logojával ellátott termékismertető 1997-ben illetőleg 1998-ban 10 ezer példányban került piacra, majd az ezt felváltó szórólap 30 ezer példányban készült.
  Az étrend-kiegészítőként forgalmazott Q-10 koenzim termékek piacán, melyet a túlkínálat jellemez, nagy számú vállalkozás van jelen.

 • 9.

  Az I. r. eljárás alá vont vállalkozás videokazettán is népszerűsítette termékét, aholis gyógyszerész tájékoztatta az áru tulajdonságairól a gyógyszerész szakmát.

III.

A II. r. eljárás alá vont vállalkozás hivatkozott arra, hogy 1998-ig terjesztette a 2. sorszámú szórólapot.

Mindkét eljárás alá vont vállalkozás vitatta, hogy jogsértést valósított meg.
Az I.r. eljárás alá vont vállalkozás csatolta az eljárás tárgyát képező űrlapokkal kapcsolatos klinikai vizsgálatok összefoglalóit illetve szakmai publikációkat, tanulmányokat, továbbá az importőr összegzésében készült összehasonlítást.
Előadta, hogy árujának egy más dózisú változatát kérte törzskönyvezni az OGYI-nál is.
A Versenytanácsi tárgyaláson csatolta az OGYI fent - a tényállás 7. pontjában - írt határozatát.

IV.

A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta.

A jelentés megállapította, hogy a vizsgálat tárgyát képező videofilm a termék kifejlesztésével, vélhető előnyeivel kapcsolatban ad szakszerű tájékoztatást a gyógyszerészeknek, akik a közvetlen fogyasztókénál lényegesen nagyobb szakmai ismerettel fogadják a kapott információkat.

A 2/2. sz. termékismertető vonatkozásában megállapította, hogy annak terjesztése 1998. decemberében befejeződött. Az nem zárható ki, hogy a terjesztői hálózatban néhány példány bent maradt, ezek azonban nem fejtenek ki érdemleges piaci hatást.

Az 2/1. sz. - az I. r. eljárás alá vont vállalkozás által terjesztett - termékismertetőre nézve rögzítette, hogy a jobb felszívódást és hasznosulást, illetve egyúttal jobb bio-elérhetőséget ígérő termékismertetővel kapcsolatban az OGYI úgy nyilatkozott, hogy a vízoldható változat magyarázhatná a jobb biohasznosulást, miáltal az állítás valósnak tekinthető.
A jelentés megállapította azonban azt is, hogy ugyancsak az OGYI nyilatkozatából kitűnően a jobb biohasznosulás előnye nem ítélhető meg, mivel az irodalom nem egységes abban a tekintetben, hogy milyen hatóanyagszintre van szükség a szervezetben.
Fentiek alapján a reklám állítását csekély súlyban tekintette jogsértőnek, így ez utóbbi vonatkozásban is az eljárás megszüntetését indítványozta.

V.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztók gazdasági versenyben történő megtévesztése.
A Tpvt. 8. § (2) bekezdése szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha az áru valamely lényeges tulajdonsága - így az egészségre gyakorolt hatása -tekintetében valamely vállalkozás valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állít, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.
A Tpvt. 9. § értelmében a reklámban (terméktájékoztatóban) használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.

A 2/2 számú - a II. r. eljárás alá vont vállalkozás által terjesztett szórólap kapcsán a Versenytanács az alábbi törvényhelyeket vette figyelembe.
A Tpvt. 67. § (4) bekezdése szerint nem indítható vizsgálat, ha a törvénybe ütköző magatartás elkövetése óta három év eltelt.
Az esetben, ha a törvény rendelkezéseibe ütköző magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
A Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján az eljárás megszüntethető, ha a Tpvt. 72. § a) pontja értelmében az eljárás folytatása nem indokolt vagy az eljárás alá vont ügyfél a törvénybe ütköző magatartás hiányában nem marasztalható el.
A Versenytanács elfogadva azt a vizsgálattal megerősített II. r. nyilatkozatot, hogy a 2. sz. szórólapok 1997-ben illetve 1998-ban kerültek piacra, - a Tpvt. 67. § (4) bekezdése mellőzésével - szükségesnek találta a szórólap érdemben, vagyis a Tpvt. 8. § (1) bekezdése alapján való elbírálását, figyelemmel arra, hogy a vizsgálat tárgyává tett szórólap még fellelhető volt a piacon, vagyis az esetlegesen jogsértő állapot még fennáll.

A vizsgálat adatai szerint azonban a korábban 10 ezer példányban piacra vitt szórólap ma már ténylegesen, néhány példány kivételével nincs forgalomban, így - függetlenül az abban tett állításoktól - a gazdasági versenyben már nem fejt ki érdemi hatást, vagyis a Tpvt. 8. § (1) bekezdésében írtak szerinti tényállás megállapításához szükséges egyik tényállási eleme hiányzik.
Megjegyzi a Versenytanács, hogy az esetben is, ha a vizsgálat feltárt volna piaci hatást, indokolt lett volna az eljárás megszüntetése a Tpvt. 72. § a) pontjának fent írt első fordulata alapján, figyelemmel arra, hogy a közérdek nem indokolja a piacot minimálisan befolyásoló versenyjogi hatású magatartásokkal kapcsolatos eljárás folytatását.

Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti különleges táplálkozási igényeket kielégítő élelmiszerek - hová az I. r. eljárás alá vont vállalkozás által forgalmazott áru is tartozik - hatást gyakorolnak az emberi szervezetre (függetlenül attól, hogy nem minősülnek gyógyszernek vagy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménynek), így az étrend-kiegészítő készítmények reklámozásával kapcsolatban fokozott követelmények érvényesülnek (1995. évi XC törvény 8. sz. melléklet II. pont).

A reklámban foglalt állítások valóságtartalmáért a Versenytanács álláspontja szerint a reklámozó vállalkozás tartozik felelőséggel (melyet alátámaszt a gazdasági reklámtevékenységről szóló LVIII. törvény 17. § (3) bekezdése is), miszerint a reklámozó - indokolt esetben - a reklám ténybeli állításainak bizonyítására kötelezhető.).
Magyarországon az étrend-kiegészítők vonatkozásában az OÉTI van feljogosítva arra, hogy a forgalomba kerülő áru valós tulajdonságaira nézve véleményt nyilvánítson a forgalomba helyezés előtt.
Az OÉTI felé az I. r. eljárás alá vont vállalkozás nem igazolta illetve vele nem vizsgáltatta, hogy áruja - mint vízoldékony vegyület - hasznosulása jobb-e, mint az un. zsíroldékony áruké.
Az OÉTI véleményéből ugyanakkor megállapítható volt, hogy közte és az OGYI közötti hatáskör megoszlás azon múlik, hogy milyen mennyiségű hatóanyagot tartalmaz az adott termék.
Fentiekre tekintettel - függetlenül attól, hogy jelen eljárásban élelmiszert reklámozott az I. r. eljárás alá vont vállalkozás - a Versenytanács a reklám megítélésénél figyelembe vette az OGYI 2003. június 13-án kelt határozatát, mivel - az áruban található hatóanyag mennyiségétől függetlenül - a jelen eljárásban megítélendő árutulajdonság, vagyis az a tény, hogy a koenzim Q-10 zsíroldékony vagy vízoldékony formája hatékonyabb-e, az OGYI határozatának mellékletéből megállapítható.
Az OGYI által - az általa lefolytatott vizsgálatokat követően - kialakított vélemény alátámasztja a vizsgált reklám állítását, miszerint a vízoldékonyságnak szerepe van az áru lényeges tulajdonsága, vagyis a hasznosulás szempontjából.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján - figyelemmel a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjának második fordulatára - jogsértés hiányában megszüntette az eljárást, mellőzve azokat az iratokhoz csatolt véleményeket, melyeket a vizsgálat beszerzett.
Fentieknél a Versenytanács arra volt figyelemmel, hogy a magyar piacon - a megfelelő vizsgálatok lefolytatását követően - az OGYI van hatóságként feljogosítva arra, hogy bizonyos árutulajdonságok hatékonyságára nézve véleményt nyilvánítson.


Budapest, 2003. július 7.