Vj-43/2003/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a General Electric Company (USA) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, a Jenbacher AG (Ausztria) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a General Electric Company irányítást szerezzen a Jenbacher AG felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A General Electric Company kérelmező (a továbbiakban: GE) 2003 február 12-én nyilvános vételi ajánlatot tett a Jenbacher AG. Az ajánlat egyik feltétele, hogy a GE a Jenbacher szavazati jogot biztosító részvényeinek 90%-át megszerzi.

 • 2)

  Az 1. pont szerinti részvényszerzéshez - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlásnak a kérelmező 2003. március 25-én tett eleget.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4)

  A GE világszerte nagyszámú leányvállalattal rendelkezik. Tevékenysége számos piacra kiterjed, így például jelen van az elektronika, hírközlés, gépipar, műszergyártás, különböző pénzügyi szolgáltatások stb. piacán. Magyarországon különböző pénzügyi szolgáltatások, energetikai rendszerek, repülőgép motorok, izzógyártás, logisztikai rendszerek stb. piacán tevékenységet folytató leányvállalatai révén van jelen.

 • 5)

  A Jenbacher AG elsősorban energetikai rendszerekkel foglalkozó leányvállalatokkal rendelkezik Európa több országában. Magyarországi leányvállalata a T.J.M. Vagyonkezelő Kft., amelynek elsődleges feladata ingatlanok bérbe adásához kötődik. 2002-ben a Magyarországon elért árbevétele 2,9 milliárd forint volt.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 6)

  Az 1) pont szerinti részvényvásárlással a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a kérelmező irányítást szerez a Jenbacher AG felett, ami a Tpvt. 23. § (1) b. pont alapján vállalkozások összefonódásnak minősül.

 • 7)

  Az összefonódással érintett vállalkozások 2002. évi együttes - a Tpvt. 27. § (1) bekezdés szerint számított - nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, az irányítás alá kerülő vállalkozásé pedig az ötszázmillió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

IV.

Az engedélyezés

 • 8)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 9)

  A GE és a Jenbacher AG egyaránt jelen vannak az energia rendszerek piacán, de ennek eltérő szegmenseiben folytatnak tevékenységet. Az irányítás alá kerülő Jenbacher belső égésű dugattyús motorokat tervez, gyárt, értékesít és szervizel. A Jenbacher által gyártott dugattyús motorok gáz halmazállapotú üzemanyagokkal működnek és általában az energia termelés (hő- és villamos energia) területén használják fel őket. A legkisebb Jenbacher motorok teljesítménye 0,3 - 0,8 MW közötti, a legnagyobbaké pedig 1,4 - 2,9 MW közötti. Az irányítás alá kerülő vállalkozás termékeit Európában elsősorban kórházak, oktatási intézmények, tározók, valamint önkormányzatok részére, energia termelés céljára értékesítik. 2002-ben 2,9 milliárd Ft értékben adott el 2,9 MW-ig terjedő teljesítményű dugattyús motorokat energetikai, energiaszolgáltató és más ipari vállalkozások részére.

 • 10)

  Az irányítást szerző GE az energia rendszerek piacán elsősorban turbinák gyártásával és szállításával foglalkozik. A GE gáz-, gőz-, szél-, vagy vízturbinákat értékesít, főbb vevői a villamos közművek, független energiatermelők, olaj- és gázvállalatok. Alacsonyabb teljesítményű (5,5 - 5,6 MW) turbina a GE5 típus, amelyeket energiatermelő vagy mechanikus eszközökbe épít be a vevő. A 2000-2002. közötti időszakban a GE Transport Systems (GETS) 15 dízel üzemű dugattyús motort adott el harmadik feleknek, és nagyobb részét saját termékeibe (mozdonyok) építette be. Magyarországon nem volt eladás fenti időszakban, és az EU-ban is mindössze egyetlen terméket értékesítettek 2000-ben. A GE dugattyús motor termékeit Észak- és Dél-Amerikában értékesíti. Tervei szerint a Jenbachertől beszerzett dugattyús motorokat szintén e földrajzi piacokon kívánja értékesíteni és az eladásban viszonteladói szerepet tölt be.

 • 11)

  Az 5 MW alatti teljesítményű dugattyús motorok - a kérelmező adatai szerint - a következő jelentős szereplők léteznek: Värtsilä (20-26%), Jenbacher (17-22 %), Caterpillar (16-21 %), Deutz (10-15 %), Guascor (3-7 %).

 • 12)

  A Versenytanács jelen ügyben nem tartotta szükségesnek pontosan meghatározni az érintett piacot, mivel a legszűkebb szóba jöhető piacon sem azonosíthatók káros versenyhatások. A kisebb teljesítményű dugattyús motorok terén - ahol a Jenbacher AG elsődleges tevékenységét kifejti -, az irányítást szerző GE nem tekinthető piacon levő versenytársnak, így versenyre káros horizontális hatásoktól nem kell tartani. A GVH vizsgálata nem valószínűsített egyéb káros versenyhatásokat sem.

 • 13)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

V.

Eljárási kérdések

 • 14)

  A 12. pontban foglaltak alapján a Versenytanács alkalmazhatónak ítélte a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

 • 15)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. április 14.