Vj-36/2003/10

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az OMV Hungária Ásványolaj Kft. kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként részt vett az ARAL Üzemanyag Kereskedelmi Kft. (Budapest) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy az OMV Hungária Ásványolaj Kft. irányítást szerezzen az ARAL Üzemanyag Kereskedelmi Kft. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  Egy szélesebb körű nemzetközi megállapodás részeként az OMV Hungária Ásványolaj Kft. (a továbbiakban: OMV Kft.) 2003. február 8-án megvásárolta az ARAL Üzemanyag Kereskedelmi Kft. (a továbbiakban: Aral Kft.) üzletrészeinek közel száz százalékát.

 • 2)

  A kérelmező OMV Kft. 2003. március 3-án kelt kérelmében az 1) pont szerinti tranzakcióhoz - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte.

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlást a kérelmező 2002. március 24-én teljesítette.

II.

Az összefonódás résztvevőinek piaci helyzete

Az OMV-csoport

 • 4)

  Az OMV Kft. az ausztriai OMV AG. és az általa közvetlenül vagy (más vállalkozáson keresztül) közvetve irányított vállalkozások által alkotott vállalkozás-csoport (a továbbiakban: OMV-csoport) tagja. Az OMV-csoport meghatározó tevékenysége a kőolajtermékek előállítása és értékesítése.

 • 5)

  Az OMV Kft. üzemanyagok és kenőanyagok töltőállomásokon történő (kiskereskedelmi) és közvetlen (nagykereskedelmi) értékesítésével foglalkozik, továbbá töltőállomásain shop- és autómosó szolgáltatást nyújt. Az OMV Kft. Magyarország területén valamivel több, mint száz töltőállomással rendelkezik.

 • 6)

  Az OMV Kft. 2002. évi nettó árbevétele - az Aral Kft. és az Aral Hungária Kft. részére történő értékesítés nélkül - 128,4 milliárd forint volt, részesedése az üzemanyagok magyarországi forgalomból:

  • -

   a kiskereskedelemben 10-11 százalék közötti,

  • -

   a nagykereskedelemben a motorbenzin esetében 8-, a gázolaj tekintetében pedig 15 százalékos.

 • 7)

  Az OMV-csoporthoz tartozó további magyarországi vállalkozás az OMV Szolgáltatások Kft. kizárólag az OMV-csoport tagjai részére történő értékesítésből ért el nettó árbevételt 2002. évben.

Az Aral Kft.

 • 8)

  Az Aral Kft. (mely 2002. október 31-én az Aral Hungária Kft-ből kiválással jött létre) üzemanyagok töltőállomásokon történő (kiskereskedelmi) és közvetlen (nagykereskedelmi) értékesítésével foglalkozik, továbbá töltőállomásain shop- és autómosó szolgáltatást nyújt. Töltőállomásainak száma ötvenöt, melyek az ország területén elszórtan helyezkednek el: Budapesten 18, a megyék többségében pedig egy-két töltőállomással rendelkezik.

 • 9)

  Az Aral Kft. (továbbá az Aral Hungária Kft-nek a 8. pont szerinti tevékenységből származó) 2002. évi nettó árbevétele 44,1 milliárd forint volt. Az üzemanyagok magyarországi kiskereskedelmi forgalmából részesedése 5-6 százalék, a nagykereskedelmi forgalomból a motorbenzinek esetében 1 százalék alatti, gázolajból pedig 2 százalékos volt a részesedése.

 • 10)

  Az Aral Kft. irányítási joggal rendelkezik a Keresztúr Üzletközpont Kft. és a Rent Oil Ingatlanhasznosító Kft. felett, melyeknek gyakorlatilag kizárólagos tevékenysége a tulajdonukban lévő ingatlanok (töltőállomások) Aral Kft. részére történő bérbeadása.

A versenytársak

 • 11)

  Az üzemanyagok nagykereskedelme tekintetében a legnagyobb piaci szereplő a MOL-csoport, melynek részesedése az országos nagykereskedelmi forgalomból motorbenzinből 90 százalék körüli, a gázolaj esetében pedig mintegy 75 százalék.

 • 12)

  Az üzemanyag kiskereskedelemben szintén a MOL-csoport a legnagyobb piaci szereplő 40 százalék körüli forgalmi részesedéssel, az ország egész területét lefedő kúthálózattal. Szintén jelentős 15-20 százalék közötti a Shell részesedése. Mellettük további öt nemzetközi vállalkozás-csoport (AGIP, TOTAL, ESSO, CONOCO-JET, AVANTI) rendelkezik kúthálózattal Magyarországon, többségük 5 százalékot megközelítő forgalmi részesedéssel.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 13)

  A Tpvt. 23. § (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdés a) pontja alapján vállalkozások összefonódása jön létre, ha a vállalkozás az üzletrészek többségének megvásárlásával irányítást szerez egy tőle független vállalkozás felett.

 • 14)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (a Tpvt. 26. § alapján: az Aral Kft. és az általa irányított vállalkozások, valamint az OMV-csoport tagjai) 2001. évi - a Tpvt. 27. § (1) és (2) bekezdés szerint számított - együttes nettó árbevétele (172,5 milliárd forint) meghaladta a tízmilliárd forintot, ezen belül az irányítás alá kerülő Aral Kft-é (44,1 milliárd forint) az ötszázmillió forintot, ezért a kérelmezett összefonódáshoz a Gazdasági Versenyhivatal engedélye szükséges.

IV.

Az engedélyezés

 • 15)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 16)

  A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint az összefonódás horizontális-, verti-kális-, portfolió- és konglomerátum hatásait vizsgálja (lásd pl.: Vj-13/2003.).

 • 17)

  Az OMV Kft. és az Aral Kft. közös tevékenysége az üzemanyagok közvetlen (nagykereskedelmi) és töltőállomásokon történő (kiskereskedelmi) értékesítése, továbbá az utóbbihoz kapcsolódó egyes szolgáltatások (snack, autómosó).

 • 18)

  Az üzemanyagok nagykereskedelme tekintetében a Versenytanács árupiacként (Tpvt. 14. § (2) bekezdés) a motorbenzint és a gázolajat, földrajzi piacként (Tpvt. 14. § (3) bekezdés) pedig Magyarország egész területét vizsgálta. Ezen érintett piacokon az OMV-csoport és az Aral Kft. együttes részesedése nem éri el a 20 százalékot (motorbenzin 9, gázolaj 17), ezért ezekre nézve az összefonódásnak horizontális összefüggésben nem valószínűsíthetők káros versenyhatásai.

 • 19)

  Az üzemanyagok kiskereskedelme tekintetében a földrajzi piac nyilvánvalóan szűkebb, mint az ország egész területe. Ezen földrajzi piacok egyértelmű meghatározását azonban a Versenytanács szükségtelennek tartotta, mert figyelemmel

  • -

   az OMV-csoport és az Aral Kft. együttesen 16 százalékos országos részesedésére;

  • -

   a MOL-csoport jelentős mértékű, az ország egész területére kiterjedő kúthálózatára;

  • -

   a nagyszámú további versenytársra; továbbá

  • -

   az Aral Kft. csekélyszámú, elszórtan elhelyezkedő töltőállomására

a szűkebb (helyi) földrajzi piacokon sem valószínűsíthetők káros horizontális hatások.

 • 20)

  Az összefonódás résztvevőinek tevékenysége alapján vertikális- és portfolió hatásokkal nem kell számolni, és káros konglomerátum hatás sem valószínűsíthető, mert az Aral Kft. az összefonódást megelőzően is egy jelentős nemzetközi vállalkozás-csoporthoz tartozott.

 • 21)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 22)

  A Versenytanács a 18-20) pontban foglaltakra is tekintettel a kérelmezett összefonódás esetében alkalmazhatónak találta a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a versenytanácsi határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 23)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 24)

  Az ügyfelek (az OMV Kft. és az Aral Kft.) kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 25)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. április 25.