Vj-31/2003/9

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Mecsek Füszért Rt. (Pécs) kérelmező összefonódás engedélyezése iránti kérelmére indult eljárásban, melyben további ügyfélként résztvett a (Nagykanizsa) - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács engedélyezi, hogy a Mecsek Füszért Rt. irányítást szerezzen a Zéta Kereskedelmi Rt. felett.

A határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított harminc napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó keresettel.

Indoklás

I.

A kérelmezett összefonódás

 • 1)

  A kérelmező Mecsek Füszért Rt. (a továbbiakban: Mecsek Rt.) 2003. február 18-án történt részvényvásárlás révén közvetlenül és (más, általa irányított vállalkozásokon keresztül) közvetetten együttesen 78,1 százalékos részvénytulajdonosává vált a Zéta Kereskedelmi Rt-nek (a továbbiakban: Zéta Rt.).

 • 2)

  A Mecsek Rt. az 1. pont szerinti részvényszerzéshez - mint vállalkozások összefonódásához - a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított, a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) VI. fejezetének rendelkezései alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérte. A kérelmező Mecsek Füszért Rt. (a továbbiakban: Mecsek Rt.) 2003. február 18-án történt részvényvásárlás révén közvetlenül és (más, általa irányított vállalkozásokon keresztül) közvetetten együttesen 78,1 százalékos részvénytulajdonosává vált a Zéta Kereskedelmi Rt-nek (a továbbiakban: Zéta Rt.).

 • 3)

  A vizsgáló által a Tpvt. 68. § (4) bekezdése alapján elrendelt hiánypótlásnak a Mecsek Rt. 2003. március 25-én tett eleget.

II.

Az összefonódás résztvevői

 • 4)

  A Mecsek Rt. az alábbi vállalkozások felett rendelkezik közvetlen vagy (más vállalkozásokon keresztüli) közvetett irányítási joggal:

  • -

   Bakony Füszért Rt.;

  • -

   Misina Trade Kft.;

  • -

   Copé Kft.;

  • -

   Tolna Megyei Népbolt Rt.;

  • -

   Bakony Füszért Vagyonkezelő Kft.

  • -

   Sláger Kereskedőház Rt.

  • -

   Art-Ker Kft.

  • -

   MM Gasztronomiai Nagykereskedelmi Kft.

 • 5)

  A 4) pontban említett vállalkozások (a továbbiakban együtt: Mecsek-csoport) meghatározó tevékenysége az élelmiszer- és élelmiszer jellegű termékek (a továbbiakban: élelmiszerek) nagy- és kiskereskedelme Dél- és Közép Dunántúlon, Budapesten és környékén, valamint Bács-Kiskun megyében, mely területeken valamennyi jelentős élelmiszerlánc (Metro, Tesco, Spar, stb.) jelen van.

 • 6)

  A Mecsek-csoport 2002. évi nettó árbevétele - a vállalkozás-csoporton belüli forgalom nélkül - 28,4 milliárd forint volt, melynek révén 1,5 százalékkal részesedett az országos élelmiszerkereskedelmi forgalomból.

 • 7)

  A Zéta Rt. Zala megyében végez élelmiszer nagy- és kiskereskedelmi tevékenységet. 2002. évi 5,3 milliárd forintos nettó árbevételével valamivel több, mint 0,2 százalékkal részesedett az országos élelmiszerkereskedelmi forgalomból. Forgalmának 80 százaléka a kiskereskedelmi, 20 százaléka pedig a nagykereskedelmi tevékenységből származott. Kiskereskedelmi tevékenységét 27 boltban végzi, melynek révén Nagykanizsán valamivel több-, Zalaegerszegen pedig valamivel kevesebb, mint 10 százalékkal részesedik a város élelmiszer-kiskereskedelmi forgalmából. A Mecsek-csoport Zala megyében nem működtet kiskereskedelmi egységet.

III.

Az engedélykérési kötelezettség

 • 8)

  Az 1) pont szerinti részvényvásárlással a Tpvt. 23. § (2) bekezdés a) pontja alapján a Mecsek Rt. irányítást szerez a Zéta Rt. felett, ami a Tpvt. 23. § (1) b. pont alapján vállalkozások összefonódásnak minősül.

 • 9)

  Az összefonódással érintett vállalkozások (Tpvt. 26. § szerint: a Mecsek-csoport és a Zéta Rt.) 2001. évi együttes - a Tpvt. 27. § (1) bekezdés szerint számított - nettó árbevétele meghaladta a tízmilliárd forintot, az irányítás alá kerülő Zéta Rt.-é pedig az ötszázmillió forintot, ezért az összefonódás a Tpvt. 24. § (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

IV.

Az engedélyezés

 • 10)

  A Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal nem tagadhatja meg az engedély megadását, ha az összefonódás nem hoz létre vagy nem erősít meg olyan gazdasági erőfölényt, amely akadályozza a hatékony verseny kialakulását, fennmaradását vagy fejlődését az érintett piacon (Tpvt. 14. §).

 • 11)

  A Mecsek-csoport és a Zéta Rt. közös tevékenysége az élelmiszer nagykereskedelem. A nagykereskedelem adott áru forgalmi folyamatának (melynek során az áru a termelőtől eljut a végső fogyasztóig) nem elengedhetetlen láncszeme. Különösen igaz ez az élelmiszerek esetében, ahol a forgalom nagyobb hányadában a termelők és a kiskereskedelem közötti közvetlen kapcsolat a jellemző, amiből következőleg a működő nagykereskedőket a termelők és a kiskereskedők egyaránt kikerülhetik, ha azok érdekeikkel ellentétes piaci magatartást tanúsítanak. Mindez egyben azt is jelenti, hogy az élelmiszer-nagykereskedelem területén gazdasági erőfölényes helyzet kialakulásának az esélye minimális. Az adott esetben pedig az esélyt gyakorlatilag teljes mértékben kizárja az érintett vállalkozásoknak az országos élelmiszerkereskedelmi értékesítésben meglévő minimális (2 százalék alatti) együttes részesedése.

 • 12)

  Az élelmiszerkereskedelem tekintetében szintén nem valószínűsíthetők káros versenyhatások, mert a Mecsek-csoport nincs jelen azon a földrajzi területen (Zala megye), ahol az irányítása alá kerülő Zéta Rt. tevékenykedik.

 • 13)

  Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés a) pontja szerinti határozatában - egyezően a Tpvt. 71. § (2) bekezdés alapján tett vizsgálói indítvánnyal - az összefonódást engedélyezte.

 • 14)

  A 11-12. pontban foglaltak alapján a Versenytanács alkalmazhatónak ítélte a Tpvt. 63. § (3) bekezdésének ac) pontját, mely szerint a határozatot 45 napon belül kell meghozni, ha az engedély a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján nyilvánvalóan nem tagadható meg.

V.

Eljárási kérdések

 • 15)

  A Tpvt. 63. § (3) bekezdése ac) pontjának alkalmazásából következőleg az eljárási díj megfizetéséről rendelkezni nem kellett, mert a kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti kettőmillió forintos eljárási díjat előzetesen lerótta.

 • 16)

  Az ügyfelek kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát - a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének alkalmazásával - tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 17)

  Az ügyfeleket megillető jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1)-(2) bekezdésén alapul.

Budapest, 2003. április 14.