Vj-149/2002/27

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Auchan Magyarország Kft. (Budapest) és a dr. Szendrei Árpád jogtanácsos által képviselt Magyar Cetelem Bank Rt. (Budapest) ellen fogyasztók megtévesztése miatt indult eljárásban tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vontak az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban a Magyar Cetelem Bank Rt-vel megköthető áruvásárlási kölcsönökkel kapcsolatban az Auchan Magyarország Kft. reklámújságaiban a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adtak.

A Versenytanács kötelezi az Auchan Magyarország Kft-t 1.000.000 Ft (Egymillió forint), a Magyar Cetelem Bank Rt-t 2.000.000 Ft (Kétmillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára kötelesek megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal annak kivizsgálására indított versenyfelügyeleti eljárást az Auchan Magyarország Kft. és a Magyar Cetelem Bank Rt. ellen, hogy az Auchan Magyarország Kft. akciós ajánlatait tartalmazó reklámújságjainak a Magyar Cetelem Bank Rt. kedvező áruvásárlási kölcsönei feltételeit ismertető reklámjai megsértették-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 8.§-ának fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására vonatkozó tilalmát.

I.

Az eljárás alá vontak

 • 1.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. kizárólagos tulajdonosa a franciaországi székhelyű Le Cetelem SA. Alapítói 1996. november 28-án lakossági, fogyasztási hitelezési tevékenység végzésére hozták létre.

  Az áruvásárlási kölcsönök magyarországi piacának legjelentősebb szereplői közé tartozó eljárás alá vont áruhitelezői tevékenységét a vele együttműködő szerződéses partnerek értékesítési pontjain végzi. Nyilatkozata szerint a hiteltermékekhez kapcsolódó alapkonstrukcióit minden kereskedelmi partnerénél igénybe vehetik az ügyfelek, az akciók formája, gyakorisága és időtartama azonban a kereskedelmi egységek értékesítéséhez kapcsolódik, így az az adott partnerrel folytatott együttműködés függvénye.

 • 2.

  A nemzetközileg ismert, első magyarországi áruházát 1998. áprilisában megnyitó francia érdekeltségű Auchan-csoporthoz tartozó Auchan Magyarország Kft. több százezres példányszámban kéthetente adja ki az általa árusított termékek egy körét, az aktuális akciókat bemutató reklámújságját.

 • 3.

  Az eljárás alá vontak 2000. július 4-én együttműködési megállapodást kötöttek. Az együttműködési megállapodás felek által rögzített célja az, hogy az Auchan Magyarország Kft-nek lehetősége legyen biztosítani a Magyar Cetelem Bank Rt. által az ügyfelei részére nyújtott hitelek révén, fogyasztási hitellel kereskedelmi egységeiben értékesített áruk ellenértékét. Az Auchan Magyarország Kft. hitelműveletet nem végezhet, illetve jognyilatkozatot nem tehet a Magyar Cetelem Bank Rt. nevében. A megállapodás értelmében a Magyar Cetelem Bank Rt. minden, az üzletpolitikájával nem ellentétes módon biztosítja, hogy az Auchan Magyarország Kft. a legkedvezőbb áruvásárlási kölcsön feltételekkel kínálhassa termékeit.

  Az együttműködési megállapodás szerint a hitel igénybevételével történő eladásokra irányuló reklámban az Auchan Magyarország Kft. köteles megemlíteni a Magyar Cetelem Bank Rt. által nyújtott hiteleket. A reklámról szóló mindenkori jogszabály betartása érdekében, valamint a Magyar Cetelem Bank Rt. nevének reklámban történő használata esetén az Auchan Magyarország Kft. köteles a Magyar Cetelem Bank Rt. írásbeli beleegyezését kérni.

  Az Auchan Magyarország Kft. nyilatkozata szerint az együttműködési megállapodás nem terjed ki az eseti kedvezményes feltételekkel történő áruvásárlási hitel részleteire.

 • 4.

  Az eljárás alá vontak 2000. július 31-én a reklámköltség hozzájárulás feltételeiről megállapodást kötöttek, vállalva, hogy a reklámtevékenységben e megállapodás szerint működnek együtt (a megállapodás egyes pontjai 2001. január 2-án módosításra kerültek).

  Az Auchan Magyarország Kft. egyebek között vállalta, hogy a havonta kétszer megjelenő reklámújságjában a Magyar Cetelem Bank Rt-t névvel és az áruhitelezéssel kapcsolatos tájékoztatóval megjeleníti. Rögzítésre került, az Auchan Magyarország Kft. tudomásul vette, hogy a reklámtevékenység kivitelezésére a reklámügynökséggel megkötött szerződésből eredő, a Magyar Cetelem Bank Rt. cégnevével, logo-jával vagy hiteltermékének megjelölésével összefüggő felhasználói jogokat csak és kizárólag a Magyar Cetelem Bank Rt-vel megkötött együttműködési megállapodás rendelkezéseinek megfelelően és a Magyar Cetelem Bank Rt. előzetes írásbeli hozzájárulásával gyakorolhat, erről a reklámügynökséget köteles tájékoztatni.

  A megállapodás meghatározza, hogy a Magyar Cetelem Bank Rt. milyen mértékű költséghozzájárulást köteles fizetni az Auchan Magyarország Kft. részére az együttműködési megállapodás szerinti reklámtevékenységgel összefüggésben.

 • 5.

  Az eljárás alá vontak az egyes akciókhoz kapcsolódóan kiegészítették a 2000. július 4-én megkötött együttműködési megállapodást. Az Auchan Magyarország Kft. az adott időszakokban az akciók kondíciókkal benyújtott és engedélyezett hitelkérelmek vonatkozásában kötelezettséget vállalt arra, hogy pénzügyi szolgáltatási költségként megfizeti a Magyar Cetelem Bank Rt. részére az ez utóbbi által az ügyfelei részére nyújtott kölcsönök összegének meghatározott %-át.

  A megállapodások gyakorlati megvalósulása során az Auchan Magyarország Kft. részére a Magyar Cetelem Bank Rt. a feltételeknek eleget tevő hitelkérelmek alapján a különböző mértékű (%-ban meghatározott) pénzügyi szolgáltatási költségekkel csökkentve teljesített átutalást.

 • 6.

  Az áruvásárlási kölcsönszerződés esetén az adós a kölcsönt részletekben köteles törleszteni, s a kamatok megfizetése is a tőketörlesztéssel egyidejűleg esedékes. A törlesztőrészletek megállapításakor a Magyar Cetelem Bank Rt. az ún. annuitásos módszert alkalmazza, melynek eredményeként a törlesztőrészletek minden törlesztési időszakban azonos összegűek, azonban az egyes törlesztőrészletek nem azonos összegű tőketörlesztést tartalmaznak. A futamidő elején alacsonyabb összegű tőketörlesztés történik, és a törlesztőrészleten belül a tőketörlesztés aránya folyamatosan emelkedik.

II.

Az eljárás alá vontak vizsgált magatartása

 • 1.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. Auchan áruházakban kötött áruvásárlási kölcsönszerződések alapkondícióit tartalmazó Áruvásárlási hitel hirdetménye szerint a hitelösszeg nagysága 18.494 Ft-tól 322.767 Ft-ig, a futamidő 5 hónaptól 48 hónapig terjedhet. A hirdetmény szerint a kezelési költség mértéke 0%.

  "A hiteltermék minden futamidőre egységes jellemzői" közlés alatt a következő táblázat található:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat:

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

fix

32%

37,14%

Az egyes törlesztőrészletekhez tartozó futamidők és hitelösszegek a hirdetmény mellékletét képező táblázatban találhatók.

A Magyar Cetelem Bank Rt. a 2000. év óta érvényes alapkondícióktól eltérő, azoktól kedvezőbb feltételekkel rendszeresen biztosít hitellehetőséget az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban, általában az Auchan Magyarország Kft. termékakcióihoz kapcsolódóan, azonban az adott akció időtartama alatt a fogyasztók a 2000-től alkalmazott alapkondíciók szerint is köthetnek szerződést.

 • 2.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2002. augusztus 30. és 2002. szeptember 12. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 19.000 Ft és 2.000.000 Ft között határozta meg. A futamidő 17, 18 vagy 19 hónap volt.

  A hirdetmény azt is tartalmazta, hogy hitelbírálati díjat és kezelési költséget a Magyar Cetelem Bank Rt. nem számít fel.

  "A hiteltermékek minden futamidőre egységes jellemzői" szöveg alatt a következő táblázat volt látható:

Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

H17

17 hónap

fix

25,49%

28,69%

H18

18 hónap

fix

26,24%

29,63%

H19

19 hónap

fix

26,88%

30,45%

Az Auchan Magyarország Kft. 2002. augusztus 30-tól szeptember 12-ig terjedő időszakra vonatkozó ajánlatait tartalmazó reklámújságjának a műszaki termékeket ismertető részében több áru esetében feltüntetésre került, hogy "Most egy hónap ingyenes, tehát egy részlettel kevesebb!". A reklámújság 18. oldala az alábbiakat tartalmazta figyelemfelhívásra alkalmas kivitelezésben:

Most egy hónap
ingyenes,
tehát egy részlettel kevesebb!
Felvehető hitelösszeg:
20.000-2.000.000 Ft

FUTAMIDŐ

EÜK

THM

18helyett 17 hó

25,49%

28,69%

19 helyett 18 hó

26,24%

29,63%

20 helyett 19 hó

28,88%

30,45%

Az akció Magyar Cetelem Bank Rt. által meghatározott célja egy olyan hitelkonstrukció biztosítása volt, amely az eredeti kondíciókhoz képest egy törlesztőrészlet kedvezményt jelent.

 • 3.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2002. szeptember 13. és szeptember 26. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 18.736 Ft és 352.920 Ft között határozta meg. A futamidő 5 hónaptól 48 hónapig terjedhetett.

  A hirdetmény rögzítette, a Magyar Cetelem Bank Rt. hitelbírálati díjat és kezelési költséget nem számít fel.

  "A hiteltermékek minden futamidőre egységes jellemzői" szöveg alatt a következő táblázat volt látható:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat:

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

fix

26,50%

29,97%

Az egyes törlesztőrészletekhez tartozó futamidők és hitelösszegek a hirdetmény mellékletét képező táblázatban voltak megtalálhatók.

Az adott időszakra vonatkozó reklámújságban - a Magyar Cetelem Bank Rt. logo-ját feltüntetve - a következő fogyasztóknak szóló tájékoztatás volt olvasható: "Vásároljon hitelre, akár havi 1.999 Ft-os részlettől!" Szerepelt továbbá, hogy a kezelési költség 0 Ft, a teljes hiteldíj mutató (a továbbiakban: THM) 29,97%, illetve a vásárlás minimális összege 20.000 Ft.

 • 4.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2002. szeptember 27. és 2002. október 10. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 19.000 Ft és 2.000.000 Ft között határozta meg. A futamidő 10, 15 vagy 20 hónap volt.

  A hirdetmény meghatározta a kezelési költséget:

  • -

   10 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 10%-a,

  • -

   15 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 15%-a,

  • -

   20 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 20%-a.

A hirdetmény az alábbi táblázatot tartalmazta:

Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

H10

10 hónap

fix

0%

26,27%

H15

15 hónap

fix

0%

28,38%

H20

20 hónap

fix

0%

30,24%

Az Auchan Magyarország Kft. 2002. szeptember 27. és október 10. közötti időszakra vonatkozó ajánlatait tartalmazó reklámújságjában - a Magyar Cetelem Bank Rt. logo-ját feltüntetve - egyebek között a következő volt olvasható: "HITELAKCIÓ Most még a hitel is kedvezményes! Ahány hónap, annyi % kezelési költség."

 • 5.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2002. október 11. és 2002. október 31. között benyújtott hitelkérelmekre (halasztott törlesztésű hiteltermékek, kezelési költség nélkül) vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 20.000 Ft és 2.000.000 Ft között határozta meg. A futamidő 14, 19 vagy 26 hónap, a törlesztőrészletek száma 12, 17 és 24 volt. Az első törlesztés esedékessége az adott hó 20-ig elfogadásra került kölcsönkérelem esetén az azt követő harmadik hónap 7. napjában, egyébként az azt követő negyedik hónap 7. napjában került meghatározásra.

  A hirdetmény szerint a Magyar Cetelem Bank Rt. hitelbírálati díjat és kezelési költséget nem számított fel.

  A hirdetmény az alábbi táblázatot tartalmazta:

Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

H12

14 hónap

fix

25,00%

28,07%

H17

19 hónap

fix

27,00%

30,60%

H24

26 hónap

fix

28,00%

31,89%

Az Auchan Magyarország Kft. adott időszakra vonatkozó reklámújságjában - a felvehető hitelösszegről (20.000 - 2.000.000 Ft) és a THM-ről (28,7% - 31,89%) való tájékoztatás mellett - a következő szerepelt: "Vegye meg most és kezdje a törlesztést 2003-ban!"

 • 6.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2002. október 31. és 2002. november 14. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 18.736 Ft és 352.920 Ft között határozta meg. A futamidő 5 hónaptól 48 hónapig terjedhetett.

  A hirdetmény rögzítette, a Magyar Cetelem Bank Rt. hitelbírálati díjat és kezelési költséget nem számít fel.

  "A hiteltermékek minden futamidőre egységes jellemzői" szöveg alatt a következő táblázat volt látható:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat:

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

fix

26,50%

29,97%

Az egyes törlesztőrészletekhez tartozó futamidők és hitelösszegek a hirdetmény mellékletét képező táblázatban voltak megtalálhatók.

Az adott időszakra vonatkozó reklámújságban - a Magyar Cetelem Bank Rt. logo-ját feltüntetve - a következő fogyasztóknak szóló tájékoztatás volt olvasható: "Vásároljon hitelre, akár havi 1.999 Ft-os részlettől!" Szerepelt továbbá, hogy a kezelési költség 0 Ft, a THM 29,97%, illetve a vásárlás minimális összege 20.000 Ft.

 • 7.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2002. november 15. és 2002. november 28. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 19.000 Ft és 2.000.000 Ft között határozta meg. A futamidő 4 hónap volt. A hirdetmény rögzítette, a Magyar Cetelem Bank Rt. hitelbírálati díjat és kezelési költséget nem számít fel.

  A hirdetmény az alábbi táblázatot tartalmazta:

Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

H4

4 hónap

fix

0%

0%

Az adott időszakra vonatkozó reklámújságban - a Magyar Cetelem Bank Rt. logo-ját feltüntetve - egyebek között a következő fogyasztóknak szóló tájékoztatás volt olvasható: "Fizessen 4 részletben kamat- és kezelési költség mentesen!".

 • 8.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2002. november 29. és 2002. december 12. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 19.000 Ft és 2.000.000 Ft között határozta meg. A futamidő 7, 13 vagy 21 hónap volt.

  A hirdetmény meghatározta a kezelési költséget:

  • -

   7 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 7%-a,

  • -

   13 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 13%-a,

  • -

   21 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 21%-a.

A hirdetmény az alábbi táblázatot tartalmazta:

Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

H 7

7 hónap

fix

0%

24,57%

H13

12 hónap

fix

0%

27,59%

H21

21 hónap

fix

0%

30,61%

Az Auchan Magyarország Kft. adott időszakra vonatkozó reklámújságjában "SZERENCSEKARÁCSONY" kiemelés alatt tájékoztatás volt található a futamidőről (7, 13, 21 hónap), a kezelési költségről (a futamidő függvényében havi 1%, azaz 7%, 13%, 21%), a törlesztőrészletről (a hitelösszeg 1/7-e, 1/13-a, 1/21-e), a felvehető hitelösszegről (19.000 - 2.000.000 Ft) és a THM-ről (24,57%, 27,59%, 30,61%). Ezt követően a következő szöveg volt olvasható: "Azon kedves vásárlóink, akik az akció ideje alatt hitelre vásárolnak, ajándékcsomagot és ajándék hitelbónt kapnak!"

 • 9.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2002. december 13. és 2002. december 31. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 19.000 Ft és 2.000.000 Ft között határozta meg. A futamidő 10, 15 és 20 hónap volt.

  A hirdetmény meghatározta a kezelési költséget:

  • -

   10 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 10%-a,

  • -

   15 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 15%-a,

  • -

   20 hónapos futamidő esetén a hitelösszeg 20%-a.

A hirdetmény az alábbi táblázatot tartalmazta:

Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

H 10

10 hónap

fix

0%

26,27%

H15

15 hónap

fix

0%

28,38%

H20

20 hónap

fix

0%

30,24%

Az Auchan Magyarország Kft. 2002. december 13. és december 31. közötti időszakra vonatkozó ajánlatait tartalmazó reklámújságjában - a Magyar Cetelem Bank Rt. logo-ját feltüntetve - egyebek között a következő volt olvasható: "HITELAKCIÓ Most még a hitel is kedvezményes! Ahány hónap, annyi % kezelési költség." A tájékoztatás kitért a futamidőre (10, 15, 20 hónap), a kezelési költségre (a hitelösszeg 10,15, 20%-a), a felvehető hitelösszegre (20.000 - 2.000.000 Ft), a THM-re (26,27%, 28,38%, 30,24%), valamint közölte, hogy saját erő nélkül 250.000 Ft-ig lehet vásárolni.

 • 10.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2003. január 2. és január 9. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 19.000 Ft és 2.000.000 Ft között határozta meg. A futamidő 8 hónap volt.

  A hirdetmény a hitelösszeg 8%-ában határozta meg a kezelési költséget.

  A hirdetmény az alábbi táblázatot tartalmazta:

Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

H8

8 hónap

fix

0%

25,21%

Az adott időszakra vonatkozó reklámújságban - a Magyar Cetelem Bank Rt. logo-ját feltüntetve - egyebek között a következő fogyasztóknak szóló tájékoztatás volt olvasható: "HITELAKCIÓ Csak 8% kezelési költség. Futamidő: 8 hónap. Kezelési költség: a hitelösszeg 8%-a. Törlesztőrészlet: a hitelösszeg 1/8-a".

 • 11.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2003. január 10. és január 23. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 18.736 Ft és 352.920 Ft között határozta meg. A futamidő 5 hónaptól 48 hónapig terjedhetett.

  A hirdetmény rögzítette, a Magyar Cetelem Bank Rt. hitelbírálati díjat és kezelési költséget nem számít fel.

  "A hiteltermékek minden futamidőre egységes jellemzői" szöveg alatt a következő táblázat volt látható:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat:

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

fix

26,50%

29,97%

Az egyes törlesztőrészletekhez tartozó futamidők és hitelösszegek a hirdetmény mellékletét képező táblázatban voltak megtalálhatók.

Az adott időszakra vonatkozó reklámújságban - a Magyar Cetelem Bank Rt. logo-ját feltüntetve - a következő fogyasztóknak szóló tájékoztatás volt olvasható: "Vásároljon hitelre, akár havi 1.999 Ft-os részlettől!" Az is szerepelt, hogy a kezelési költség 0 Ft, a THM 29,97%, illetve a vásárlás minimális összege 20.000 Ft.

 • 12.

  A Magyar Cetelem Bank Rt-hez az Auchan áruházakban benyújtott hitelkérelmek vonatkozásában 2003. január 24. és február 6. között akció nem került megtartásra.

 • 13.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. áruvásárlási kölcsönre vonatkozó kondícióiról szóló, az Auchan áruházakban 2003. február 7. és február 20. között benyújtott hitelkérelmekre vonatkozó hirdetmény a hitelösszeg nagyságát 19.000 Ft és 2.000.000 Ft között határozta meg. A futamidő 17, 18 vagy 19 hónap volt.

  A hirdetmény azt is tartalmazta, hogy hitelbírálati díjat és kezelési költséget a Magyar Cetelem Bank Rt. nem számít fel.

  A hiteltermékek minden futamidőre egységes jellemzői szöveg alatt a következő táblázat volt látható:

Futamidő:

Kamatozás:

Éves ügyleti kamat

THM (Teljes Hiteldíj Mutató 41/1997. (III.5.) Korm. rendelet):

H 17

17 hónap

fix

25,49%

28,69%

H18

18 hónap

fix

26,24%

29,63%

H19

19 hónap

fix

26,88%

30,45%

Az Auchan Magyarország Kft. adott időszakra vonatkozó reklámújságjában több helyen a következő szerepelt:

Eggyel kevesebb
törlesztőrészlet
Felvehető hitelösszeg:
20.000-2.000.000 Ft

FUTAMIDŐ

THM

THM

18 helyett 17 hó

37,14% helyett

28,69%

19 helyett 18 hó

37,14% helyett

29,63%

20 helyett 19 hó

37,14% helyett

30,45%

Az Auchan Magyarország Kft-nek a Magyar Cetelem Bank Rt. hitelszerződéseinek megkötéséért felelős munkatársa szerint a 2003. február 7. és február 20. közötti akcióval kapcsolatban az Auchan Magyarország Kft. reklámújságjában megjelent reklám lényege az volt, hogy a bank egy törlesztőrészletet az ügyféltől átvállal, s a kamatelőny kb. 7-8%. A fogyasztókat elsősorban nem az adott hirdetmény adatai érdeklik, hanem a saját vásárlásukra vonatkozó kamatszint, illetve a törlesztőrészlet. A munkatárs előadta, a január és a február áruvásárlás szempontjából eléggé "pangó", ezért ebben az időszakban az akció sem okoz túl nagy forgalomnövekedést.

 • 14.

  A vizsgáló által lefolytatott helyszíni szemle során megállapítást nyert, hogy az Auchan Magyarország Kft. budaörsi áruházának ügyfélfogadásra fenntartott helyén a 2000. július 27-i hirdetmény, az adott időszakban érvényes akciós hirdetmény és az "Áruvásárlási hitel igénylésének feltételei" elnevezésű tájékoztató el lett helyezve. A Magyar Cetelem Bank Rt. Általános Üzletszabályzatát kérésre átadták, ugyanakkor a hitelszerződésekre vonatkozó üzletszabályzat nem állt rendelkezésre.

III.

A vizsgálati jelentés

 • 1.

  A vizsgálati jelentés szerint a 2002. augusztus 30-tól szeptember 12-ig terjedő időszakra vonatkozó reklámújságban megjelent és a jelen eljárásban vizsgált reklám kétféle információt nyújtott. Egyrészt adott időszakra jellemző különleges kedvezményről tájékoztatott, másrészt három (nem egyértelműen meghatározott) futamidőre vonatkozóan éves kamattal és hiteldíjmutatóval jellemzett hitelfelvételi lehetőséget jelzett. Semmi nem utalt arra, hogy a kedvezmény nem az ott jelzett paraméterű hitelekre vonatkozik, sőt a futamidő sajátos megjelölése azt valószínűsítette, hogy az ott szereplő hitelek egy törlesztőrészletét nem kell megfizetni. A reklám által sugallt kettős előnyből - relatíve kedvezőnek mondható ügyleti kamat és egy részlet kedvezmény - a fogyasztó csak az egyiket kapta meg.

  A vizsgálati jelentés szerint a feltüntetett THM értéke korrekt volt, de ez akkor is így lett volna, ha egynél több utolsó törlesztőrészlet elengedését ígért volna a reklám. Önmagában megtehette volna, hisz a kedvezmény alapjául szolgáló hitel semmilyen mutatójával (eltekintve a fentiekben említett konkrét termékajánlatoknál szereplő törlesztőrészletektől) nem került definiálásra.

  A fogyasztó az akció keretén belül kínált hiteltermékkel először a reklám révén találkozott, döntésében ez meghatározó szerepet játszott, még akkor is, ha a szerződés megkötése előtt pontosabb információk birtokába juthatott. Mint minden pénzügyi termék (legalábbis paraméterei teljességének összehasonlíthatóságában), ez is viszonylag bonyolult, tehát nem volt elvárható, hogy a tájékoztatás hiányait, kétértelműségeit a fogyasztó saját ismeretei alapján pótolja és korrigálja.

 • 2.

  A két eljárás alá vont együttműködését szabályozó szerződés szerint a saját termékeire vonatkozó reklám jóváhagyója a Magyar Cetelem Bank Rt., s kétségtelen az is, hogy a reklámújságokban megjelenő reklám elsősorban és közvetlenül a banki termék értékesítésének elősegítését szolgálta, emelte ki a vizsgálati jelentés. Nem tekinthető mellékesnek ugyanakkor, hogy az Auchan Magyarország Kft. szerepe jelen esetben nemcsak a reklámhordozó előállíttatására korlátozódott, a banki termék reklámozása - jellegénél fogva - közvetetten (sőt, a konkrét termékajánlatoknál közvetlenül is) az Auchan Magyarország Kft. értékesítését is támogatta és a nyújtott kedvezmény finanszírozásában szintén közvetetten, de az Auchan Magyarország Kft. is részt vett.

 • 3.

  A vizsgáló a jogsértés megállapítását és bírság kiszabását indítványozta.

IV.

Az eljárás alá vontak védekezése

 • 1.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. szerint - figyelemmel arra, hogy a hitelintézetek a közismert módon folytatják reklámtevékenységüket - a fogyasztótól elvárható, hogy megfelelő, az átlagosnál nagyobb körültekintéssel járjon el a hiteltermékek összehasonlításánál.

  Megítélése szerint a 2002. augusztus 30. és szeptember 12. közötti időszakra vonatkozó, a teljes naptári év mintegy 4 %-át, az éves hitelkihelyezésnek mintegy 3 %-át érintő reklámban megjelölt valamennyi hitelkonstrukció valós konstrukció volt, a csökkentett teljes THM-ekhez kapcsolható hitelek pedig ténylegesen egy törlesztőrészlettel kevesebb befizetését igényelték az eredeti kondíciós listájukhoz képest. A reklám szövege nem volt alkalmas a fogyasztók megtévesztésére, amelyet az is igazol, hogy egyetlen fogyasztói panasz sem fogalmazódott meg ezzel kapcsolatban. A reklám egyetlen terméket hirdetett, azzal, hogy "most egy hónap ingyenes, tehát egy részlettel kevesebb." Ezzel teljesen megegyezően a hosszabb futamidő a hirdetésen áthúzva szerepelt, s az idézett állítással összhangban került feltüntetésre a valós futamidő, amely éppen egy hónappal kevesebb az áthúzott futamidőnél, s - a jogszabályi előírásoknak megfelelően - feltűnően szerepelt a THM és az ügyleti kamat, nyilvánvalóan a meghirdetett, egyetlen termékre vonatkozóan. A szöveges részt - amely igen hangsúlyosan fejezte ki az egy hónappal rövidebb futamidőt - az alatta szereplő feltételek csak megerősítették, azzal összhangban álltak. Erre figyelemmel megítélése szerint életszerűtlen a vizsgálati jelentés azon megállapítása, hogy "a futamidő sajátos megjelölése azt valószínűsíti, hogy az ott szereplő hitelek egy törlesztőrészletét nem kell megfizetni." Álláspontja szerint a reklám háromféleképpen fogalmazta meg ugyanazt a tényt ("egy hónap ingyen", "egy részlettel kevesebb", áthúzott, illetve tényleges futamidők felsorolása). Ezt erősítették meg a reklámújságban szereplő konkrét termékajánlatok is.

  Kiemelte, a fogyasztó szempontjából nagyon lényeges a havi törlesztőrészletek mértéke, illetve száma, hiszen havi költségvetésébe leginkább így tudja beilleszteni a hitel terheit. A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet által előírt, az egyes hiteltermékek kondícióinak összehasonlítását megkönnyítő THM a reklámban minden futamidőre vonatkozóan feltüntetésre került, sőt, a reklám azokat kiemelten szerepelteti, az egyes konkrét termékajánlatoknál pedig a fizetendő törlesztőrészletek mértékéről és számáról is tájékoztatást nyújtanak.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. szerint a futamidő a mindennapi életben elfogadott jelentése alapján - szerződésszerű teljesítést feltételezve - a kölcsön folyósításától az utolsó törlesztőrészlet esedékessé válásáig terjedő időszakot jelenti, azaz amíg a bank az általa kihelyezett kölcsönösszeg után ügyleti kamatot számít fel. Álláspontja szerint a reklámban semmi sem utal arra, hogy a feltüntetett mindhárom futamidő alatt esedékes törlesztőrészletek közül egyet nem a fogyasztónak kell megfizetnie. A reklám akkor lett volna félrevezető, ha a fogyasztónak például ténylegesen 16 törlesztőrészletet kellett volna visszafizetni, ezzel szemben a reklámban 17 hónapos futamidő szerepel, minden egyéb információ nélkül.

  Előadta, az Auchan Magyarország Kft. - ellentétben például a 2003. február 7. és február 20. közötti akció reklámjával, amelyet a megjelenés előtt vele megismertetett - a 2002. augusztus 30. és szeptember 12. közötti akcióra vonatkozó vitatott reklámot az eljárás alá vontak megállapodásában meghatározott szerződési kötelezettségét figyelmen kívül hagyva és az eljárás során tett nyilatkozatával ellentétben nem egyeztette előzetesen vele.

  A 2002. szeptember 27. és október 10., illetve a 2002. november 29. és december 12. közötti akciók kapcsán aláhúzta, a fogyasztó tévedésének lehetősége kizárt, mivel a THM - mint valamennyi vizsgált reklám esetén - a jogszabályi előírásoknak megfelelően került feltüntetésre. Az adott akció időtartama alatt az Auchan áruházakban hozzáférhető általános - tehát nem kedvezményes feltételű - kölcsönök THM-je minden esetben meghaladta a 31%-ot. Ellentétes lenne az üzleti életben általánosan elfogadott gyakorlattal, ha a "kedvezményes" kifejezés csak abban az esetben lenne jogszerűen használható egy reklámban, ha valamennyi korábbi hitelterméktől kedvezőbb feltételeket kínálna.

  A 2002. szeptember 27. és október 10. között megtartott akcióval összefüggésben megjegyezte, az a tény, hogy a kezelési költség a szerződés megkötésekor esedékes, a THM megfelelő módon figyelembe vette, ezáltal a kamat és a kezelési költség közötti, a fogyasztó számára kedvezőtlen különbség egyértelműen összevethető volt.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. jogsértés hiányában kérte a versenyfelügyeleti eljárás megszüntetését. Az esetleges bírság kiszabásával összefüggésben több enyhítő körülményre hívja fel a figyelmet: a sérelmezett magatartás rövid ideig tartott; nem volt kimutatható előny; nem volt felróható részéről az adott magatartás, mivel nem volt megfelelő egyeztetés az adott reklámok vonatkozásában; az adott magatartás a verseny tisztaságát nem érintette; az eljárás során együttműködő magatartást tanúsított; maga a jogsérelem súlya minimálisnak minősíthető.

 • 2.

  Az Auchan Magyarország Kft. álláspontja szerint a jelen ügyben nem áll fenn versenyjogi felelőssége. Az eljárás alá vontak között 2000. július 4-én megkötött együttműködési megállapodás alapján az Auchan Magyarország Kft. a reklám közzétevője, reklámszolgáltató, hiszen szakmai kompetenciával nem rendelkezik, nem pénzintézet, így annak elbírálása sem várható el tőle, hogy egy kedvezményes áruvásárlási hitelkonstrukcióra vonatkozó hirdetés szövege megfelel-e a jogszabályi előírásoknak vagy sem. A külső vállalkozás által kivitelezett és terjesztett reklámújságot ő rendeli meg, azzal, hogy a Magyar Cetelem Bank Rt. hagyja jóvá az áruvásárlási kölcsön feltételeit tartalmazó hirdetéseket. A Magyar Cetelem Bank Rt. kötelessége olyan tartalommal megfogalmazni a hitelre vonatkozó hirdetést, hogy az ne legyen félreérthető, a vásárlót ne tévessze meg, feleljen meg a jogszabályi előírásoknak. Az Auchan Magyarország Kft. mint teljesítési segéd működik közre a pénzügyi szolgáltatás nyújtásában, más szerepe nincs, a Magyar Cetelem Bank Rt. által megkövetelt tájékoztatást kell továbbadnia.

  Kiemelte, nem felel meg a valóságnak azt feltételezni, hogy az Auchan Magyarország Kft. számára jelentős nyereséggel járnak a Magyar Cetelem Bank Rt. által finanszírozandó kölcsönökkel történő vásárlások, s ebben kereskedelempolitikailag érdekelt. A hitellel történő vásárlás a készpénzzel történő vásárláshoz képest nem igazán "jó üzlet", hiszen többe kerül és csökkenti a nyereséget, mindazonáltal mint más kereskedelmi láncok által is kínált szolgáltatás - éppen a fogyasztók igényei miatt - elfogadott és szükséges a hazai piacon.

  A 2002. augusztus 30. és szeptember 12. között akcióval összefüggésben aláhúzta, a vizsgált időszakban az akciós feltételek mellett az eredeti feltételekkel, más futamidőkkel is került hitelszerződés aláírásra, a fogyasztónak így módjában állt a két hirdetményt összehasonlítani.

  Előadta, ha a fogyasztónak kételyei maradtak volna a reklám tájékoztatása után, az áruházban, a hitelügyintézés helyén megkereshette volna a Magyar Cetelem Bank Rt. képviselőit a hirdetmény pontos feltételeinek a megismerése céljából, majd ennek adatait összevethette a reklámújságban közölt feltételekkel.

  Az Auchan Magyarország Kft. elsődlegesen jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését, másodlagosan - figyelemmel a reklámozásban betöltött szerepére, a tájékoztatásban egyfajta teljesítési segédként való közreműködésére, a szándékosság és a fogyasztói panaszok hiányára, a kölcsönnel történő vásárlás eredményének üzletileg nem előnyös voltára - a bírság mellőzését, illetve minimálisra történő csökkentését kérte.

 • 3.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. vizsgálati kifogást nyújtott be, sérelmezve, hogy a Versenytanács tárgyalását megelőzően egyes iratokba nem tekinthetett be, így iratbetekintési jogával nem tudott maradéktalanul élni.

V.

Jogi háttér

 • 1.

  A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikk (2) bekezdése példálózó jelleggel sorolja fel, hogy mely magatartások minősülnek a fogyasztók megtévesztésének. A bekezdés szerint a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha a) az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak, c) az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről - így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről, a nyerési esélyről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak, d) különösen előnyös vásárlás hamis látszatát keltik.

  A Tpvt. 9.§-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben, illetőleg a szakmában elfogadott általános jelentése az irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e.

  A Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d) pontja értelmében az eljáró versenytanács határozatában megállapíthatja a magatartás törvénybe ütközését.

  Az eljáró versenytanács a Tpvt. 78.§-ának (1) bekezdése alapján bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A bírság összege legfeljebb a vállalkozás előző üzleti évben elért nettó árbevételének tíz százaléka lehet. A (2) bekezdés szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő együttműködő magatartására, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.

 • 2.

  A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 203.§-ának (1) bekezdése szerint a pénzügyi intézmény egyértelműen és közérthetően köteles ügyfeleit, illetve jövőbeni ügyfeleit a pénzügyi intézmény által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeiről, valamint e feltételek módosulásáról tájékoztatni. A (2) bekezdés értelmében az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatást a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségeiben könnyen hozzáférhető helyen kifüggeszteni, valamint az ügyfél kívánságára azt ingyenesen az ügyfél rendelkezésére bocsátani, továbbá elektronikus kereskedelmi szolgáltatás nyújtása esetén az ügyfelek számára folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon, elektronikus úton is elérhetővé tenni.

 • 3.

  A betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet - a jogszabály 1.§-ának (1) bekezdésében rögzített - célja, hogy meghatározott betéti és hitelszerződések, illetőleg értékpapírügyletek tekintetében az ügyfelek megfelelő tájékoztatást kapjanak, biztosítva legyen a különböző ajánlatok összehasonlíthatósága.

  Az 1.§ (4) bekezdése szerint a THM számítására és közzétételére vonatkozó előírásokat a pénzügyi intézmények által folyósított, három hónapnál hosszabb lejárattal rendelkező fogyasztási kölcsönök esetén kell alkalmazni.

  A 8.§ (1) bekezdés meghatározása szerint a THM az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a folyósításkor a pénzügyi intézménynek fizetett költségekkel csökkentett hitelösszeggel.

  A rendelet 9.§-a meghatározza a THM kiszámításánál alkalmazandó módszert, a 10.§ (2) bekezdése pedig rögzíti, hogy a THM kiszámítására vonatkozóan a jogszabály 6. számú mellékletében meghatározott képletet kell alkalmazni, ha a hitel folyósítása több részletben történik.

  A 12.§ e), f) és g) pontja előírja, a pénzügyi intézménynek biztosítania kell, hogy ügyfele a szerződés aláírása előtt megismerhesse a teljes futamidőre kiszámított kamatot, a rövidítés feltüntetésével két tizedesjegy pontossággal a THM-et, valamint az összes - a pénzügyi intézmény részére fizetendő, a hitel felvételével összefüggő - költséget.

VI.

A Versenytanács döntése

 • 1.

  A fogyasztók felé irányuló (reklámként vagy más módon megnyilvánuló) tájékoztatással szemben követelmény, hogy annak alapján a fogyasztó reális képet alkothasson az adott termékről (áruról, szolgáltatásról). A szerződéskötés előtti tájékoztatás ne legyen félreérthető, pontatlan, ne keltsen bizonytalanságot a fogyasztóban.

  Kiemelendő, hogy azok a fogyasztók, akik kevés vagy nem megfelelő információval rendelkeznek egy termék feltételeiről vagy a termék sajátosságai folytán a terméket nem vagy csak nehézségekkel, korlátozottan tudják megítélni és más termékekkel összevetni, rendszerint kevésbé árérzékenyek és könnyebben befolyásolhatók a vállalkozások által.

 • 2.

  Különösen fontos a fogyasztók pontos, megfelelő tájékoztatása azoknál a pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződéseknél, ahol a felek közötti kölcsönös bizalomnak kiemelkedő szerepe van a termék sajátosságai következtében, illetve azért, mert a fogyasztó nem vagy csak igen korlátozottan tudja megítélni, hogy a vállalkozás (a pénzügyi szervezet) által teljesített szolgáltatás egyes elemei megfelelnek-e a jogviszony létrejöttét megelőzően elhangzott ígéreteknek. A fogyasztók ismereteinek a pénzügyi szolgáltatások területén meglévő hiányosságai és a pénzügyi szervezetek szakmai hozzáértése iránti - a tájékozottság ezen hiányosságaira visszavezethetően: kényszerű - bizalom, a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatások fogyasztói döntéseket befolyásoló képessége igen hangsúlyossá teszi az e területen megjelenő és a fogyasztókat tájékoztató vállalkozások versenyjogi felelősségét.

  A pénzügyi szervezetekkel szembeni fokozott elvárás a fogyasztók tájékoztatását illetően különleges előírásokat - és ezzel együtt: különleges felelősséget - megállapító jogi szabályozásban is tükröződik, így például a Hpt. 203.§-ában, valamint a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételéről szóló 41/1997. (III. 5.) Korm. rendeletben. A fogyasztók pénzügyi szervezetek általi tájékoztatásának jelentőségét emeli ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének e tárgyban kiadott - természetszerűleg nem versenyjogi megközelítésű - 15/2001. számú ajánlása is, amely egyebek között kiemeli, hogy a fogyasztók tájékoztatása során a pénzügyi szervezetet fokozott tájékoztatási, együttműködési kötelezettség terheli a fogyasztók irányában.

 • 3.

  Mint azt az Auchan Magyarország Kft-nek a Magyar Cetelem Bank Rt. hitelszerződéseinek megkötéséért felelős munkatársa kiemelte, a fogyasztókat elsősorban nem az adott hirdetmény adatai érdeklik, hanem a saját vásárlásukra vonatkozó kamatszint, illetve a törlesztőrészlet. A Magyar Cetelem Bank Rt. szerint a fogyasztó szempontjából nagyon lényeges a havi törlesztőrészlet mértéke és a törlesztőrészletek száma, mivel havi költségvetésébe leginkább így tudja beilleszteni a hitel terheit.

  Az eljárás alá vontak nyilatkozatai azt támasztják alá, hogy a kamatszintre, illetőleg a THM-re, valamint a törlesztőrészletek számára és mértékére vonatkozó információknak nagy jelentőségük van az áruvásárlási kölcsönök esetében, illetőleg a termék (az áruvásárlási kölcsön) olyan lényeges tulajdonságának minősülnek, amelyek vonatkozásában megvalósulhat a fogyasztói döntések befolyásolása. A Versenytanács szerint ilyen lényeges körülménynek minősül a felvett kölcsön törlesztése megkezdésének időpontja is.

 • 4.

  A THM a kölcsönt felvevő fogyasztók számára egységesített formában, éves százalékban kifejezve megmutatja, mekkora kiadást jelent az adott kölcsön törlesztése. A mutató a kamatokon kívül tartalmazza minden más költség, jutalék számított hatását is, elősegítve a különböző feltételek összehasonlítását, a piac áttekinthetőségét.

  Kiemelendő, hogy a piaci áttekinthetőség nemcsak a különböző vállalkozás termékei, hanem egy adott vállalkozás különböző termékei közötti választás vonatkozásában is nagy jelentőséggel bír, s így a THM-re - és a fogyasztó által megkötött áruvásárlási kölcsön egyéb feltételeire (futamidő, törlesztőrészletek száma, éves ügyleti kamat, kezelési költség stb.) vonatkozó - tájékoztatás egy adott bank termékei közötti választásban is alkalmas a fogyasztói döntések, a fogyasztói döntés szabadságának befolyásolására, illetőleg arra is, hogy a fogyasztó az áruvásárlási kölcsön felvétele mellett döntsön, azért, mert a kapott tájékoztatás (a reklám) alapján megerősödik benne az a vélemény, hogy a kedvező vagy kedvezőnek tűnő feltételekkel nyújtott (adott esetben akciósnak minősített, csak meghatározott időtartam alatt és meghatározott feltételekkel igénybe vehető) áruvásárlási kölcsön kínálta lehetőséget érdemes kihasználnia.

 • 5.

  A fogyasztók vállalkozások (tájékoztatások, reklámok) általi befolyásolhatósága mindenekelőtt azon döntések esetében mutatkozik meg, amelyek a fogyasztó szempontjából - például a vásárlás jelentette anyagi teher jelentőségének hiánya miatt - nem minősülnek döntő jelentőségűnek (pl. a szinte naponta vásárolt fogyasztási cikkek megvétele esetén), ugyanakkor a nem e körbe tartozó termékek esetében a befolyásolhatóság szerepe nő ott, ahol a termék jellegénél fogva a fogyasztó által nehezen megítélhető - mint az a pénzügyi szolgáltatások, s így az áruvásárlási kölcsönök esetében is fennáll, ahol a fogyasztó a megfelelő szakmai tudás hiányában a bonyolult immateriális termék megítélése során kénytelen a vállalkozásokra, a vállalkozások által adott tájékoztatásra hagyatkozni, azzal, hogy (mint azt a vizsgálati jelentés helytállóan aláhúzta) a fogyasztótól nem várható el a tájékoztatás hiányosságainak, kétértelműségének saját ismeretei segítségével történő pótlása és korrigálása.

  A Versenytanács szükségesnek tartja kiemelni, egy vállalkozás reklámtevékenysége során nem alapozhat arra, hogy a reklám tartalma szabadon meghatározható, bármit állíthat, mivel a fogyasztónak ésszerűen kell eljárnia, s ő ellenőrizze, hogy a reklám állítása megfelel-e a valóságnak. A vállalkozás reklámjaiért való felelősségét nem csökkentheti, a jogsértést nem előzheti meg önmagában a fogyasztóval szembeni elvárás, különösen olyan esetben, amikor nem szükségszerű, hogy a fogyasztó tájékozódjék a termékek feltételeiről és összevesse azokat.

 • 6.

  A jelen versenyfelügyeleti eljárás során vizsgált reklámok, tájékoztatások kétségtelenül nemcsak a Magyar Cetelem Bank Rt., hanem az áruvásárlási kölcsönszerződések megkötésében munkavállalói által közvetlenül közreműködő Auchan Magyarország Kft. érdekét is szolgálták. Mint azt az Auchan Magyarország Kft. is nyilatkozta, az áruk megvételét lehetővé tevő, azt segítő áruvásárlási kölcsönszerződéseket a fogyasztók igénylik, azok megkötésének áruházakban történő lehetővé tétele fontos versenytényező. Megjegyzi továbbá a Versenytanács, hogy a hipermarketek jellegéből, az ott tanúsított vásárlói magatartásból adódóan az áruvásárlási kölcsönök iránti fogyasztói igények kielégítése az áruházakban kapható egyéb árukkal szembeni keresletre is hatással van. A eljárás alá vontak által megkötött megállapodások alapján a Magyar Cetelem Bank Rt. által fizetendő "pénzügyi szolgáltatási költség" és a reklámújságokkal összefüggő költséghozzájárulás szintén figyelembe veendő az Auchan Magyarország Kft. érdekeltségének megítélésénél.

  Az eljárás alá vontak eltérően nyilatkoztak arról, hogy a 2002. augusztus 30. és szeptember 12. közötti akciót ismertető reklámújságnak az áruvásárlási kölcsönre vonatkozó reklámja miként, ki által került meghatározásra. A Magyar Cetelem Bank Rt. nyilatkozata szerint a reklámot előzetesen nem látta, azt az Auchan Magyarország Kft. határozta meg. Az Auchan Magyarország Kft. ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy ez nem felel meg a valóságnak. A 2003. február 7. és február 20. közötti akció esetében a Magyar Cetelem Bank Rt. nem tagadta, hogy előzetesen látta a reklámot. A többi akció kapcsán az eljárás alá vontak nem tudtak nyilatkozni a reklámok megalkotásáról.

  A Versenytanács álláspontja szerint a reklámújságokat megjelentető Auchan Magyarország Kft. - az eljárás során hangoztatott álláspontjával ellentétben - nem tekinthető egyszerűen a reklám közzétevőjének (akinek közvetlen érdeke nem fűződik az általa közzétett reklám eredményességéhez) vagy reklámszolgáltatónak. Az eljárás alá vontak tevékenysége oly módon összefonódik az áruvásárlási kölcsönök és az ezekre vonatkozó reklámtevékenység esetében, hogy az ezzel összefüggő tájékoztatásért nemcsak a Magyar Cetelem Bank Rt., hanem az Auchan Magyarország Kft. is versenyjogi felelősséggel tartozik. A reklámújságban megjelenő reklámok tartalmának a meghatározásában az eljárás alá vontak együttműködésre kötelesek, s a kialakult gyakorlat szerint együtt is működnek.

 • 7.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. szerint a futamidő a mindennapi életben elfogadott jelentése alapján - szerződésszerű teljesítést feltételezve - a kölcsön folyósításától az utolsó törlesztőrészlet esedékessé válásáig terjedő időszakot jelenti, azaz amíg a bank az általa kihelyezett kölcsönösszeg után ügyleti kamatot számít fel. A Versenytanács szükségesnek tartja kiemelni, az áruvásárlási kölcsönök kapcsán kialakult gyakorlatában a Magyar Cetelem Bank Rt. megkülönbözteti a futamidőt és a törlesztőrészletek számát (így pl. a 2002. október 11. és október 31. közötti akcióról szóló hirdetményben, de erre utal a 2003. január 2. és január 9. közötti időszakra vonatkozó reklámújság 23. oldalán az áruvásárlási kölcsön feltételeiről megjelent reklám is).

 • 8.

  A 2002. augusztus 30. és szeptember 12. közötti időszakban tartott akció vonatkozásában a Versenytanács megállapította, hogy a reklámújságban megjelent, az "ingyenességet" kiemelten hangsúlyozó reklám nem adott pontos tájékoztatást a fogyasztók számára a futamidőről és törlesztőrészletek számáról, így nem volt a későbbi erre vonatkozó fogyasztói igényt megalapozóan egyértelmű, hogy az ígért kedvezmény mihez viszonyítottan fogalmazódik meg, egyáltalán miben mutatkozik meg a kedvezmény. A reklámújság 18. oldalán megjelent reklám egy olyan fogyasztói értelmezést tett lehetővé, hogy a futamidő 18 hónap helyett 17 hónap, 19 hónap 18 hónap, 20 hónap helyett 19 hónap, s a törlesztőrészletek száma az így meghatározott futamidőnek megfelelően kerül meghatározásra, azzal, hogy egy törlesztőrészletet nem a fogyasztónak kell megfizetnie, azaz

  • -

   a futamidő 18 hónap helyett 17 hónap, s a 17 részletből a fogyasztónak 16-ot kell megfizetnie

  • -

   a futamidő 19 hónap 18 hónap, s a 18 részletből a fogyasztónak 17-et kell megfizetnie

  • -

   a futamidő 20 hónap helyett 19 hónap, s a 19 részletből a fogyasztónak 18-ot kell megfizetnie

A reklám egyértelműségének hiányát a reklámújságban az egyes termékek kapcsán megjelent további tájékoztatások sem szüntették meg.

Ugyanezen kifogások fogalmazódtak meg a 2003. február 7. és február 20. közötti akció vonatkozásában, amelynek reklámja szintén nem egyértelmű abban, hogy egyáltalán miben áll az ígért kedvezmény.

 • 9.

  Az áruvásárlási kölcsönt a fogyasztók az Auchan áruházakban jellemzően a műszaki áruk megvásárlása során veszik igénybe. Ezen termékek megvásárlása mindennaposnak nem minősíthető, így a fogyasztói döntés meghozatala során a fogyasztó megfontoltabban, körültekintőbben jár el, mint a napi szükségletek kielégítését szolgáló szokásos termékek vásárlásánál. Ez a körültekintés magában foglalja az áruvásárlási kölcsönök feltételeiről való tájékozódást is, vagyis annak figyelembe vételét, hogy egy adott időszakban a megvásárolni szándékozott termék megvételéhez milyen feltételekkel vehető igénybe áruvásárlási kölcsön. A tájékozódás során a fogyasztók támaszkodnak a különböző reklámújságokra, mindazonáltal nem szükségszerű, hogy a fogyasztók megőrizzék az egyes áruházak reklámújságjait és azokat összevessék a műs időszakra vonatkozó reklámújsággal.

  Az Auchan áruházak reklámújságai néhány nappal az adott időszak kezdetét megelőzően jutnak el a fogyasztóhoz. Ebből adódóan a fogyasztónak lehetősége van arra, hogy egy, a reklámújságban szereplő termék megvásárlását a reklámújságban jelzett akció kezdetéig elhalassza. Erre az áruvásárlási kölcsön igénybevételével megvásárolt termékek esetében is sor kerülhet.

  A Versenytanács megállapította, alkalmas volt a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására a 2002. szeptember 27. és október 10. közötti időszakra vonatkozó reklámújságban szereplő azon közlés, hogy "most még a hitel is kedvezményes". A 20 hónapos futamidejű kölcsön vonatkozásában a THM 30,24% volt, miközben szeptember 27. előtt, szeptember 13. és szeptember 26. között valamennyi hitelkérelem esetén a THM 29,97% volt, vagyis kedvezőbb, mint a kedvezményesnek minősített 20 hónapos futamidejű kölcsön. A reklám alkalmas volt a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, egy olyan fogyasztói döntés kiváltására, melynek eredményeként a termék megvásárlásához a fogyasztó a kedvezményesnek feltüntetett, az adott akciós időszakot megelőzőnél ténylegesen kedvezőtlenebb feltételekkel kötötte meg az áruvásárlási kölcsönszerződést.

  Hasonló okok miatt állapított meg jogsértést a Versenytanács a 2002. november 29. és december 12. közötti akció esetében. Ott a reklám összhatása, s különösen a hangsúlyozott "szerencsekarácsony" kifejezés a fogyasztó felé azt az üzenetet közvetítette, hogy a kölcsön feltételei kedvezőbbek, mint annak előtte - miközben 2002. november 15. és november 28. között a fogyasztó kamat és kezelési költség nélkül köthette meg az áruvásárlási kölcsönszerződést.

  A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak a megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. E jogszabályhely alkalmazásának szükségessége azért merült fel, mert vitatottá vált, hogy a reklámokban megfogalmazott kedvezményes feltételekkel kínált termékeket, kondíciókat milyen termékekkel, kondíciókkal kell összevetni. A fogyasztók számára annak a korábbi terméknek, azoknak a kondícióknak volt jelentősége, amelyek az akciót közvetlenül megelőzően voltak hatályban. Ennek megfelelően az összehasonlítás nem szűkíthető le az alapkondíciókra, köztük a 37,14% mértékű THM-re.

  A Versenytanács megjegyzi, a 2002. szeptember 27. és október 10. között megtartott, az éves ügyleti kamatot 0 %-ban, a kezelési költséget a futamidő hónapjainak számával azonos mértékű %-os mértékben (10 hónapos futamidő: 10%-os kezelési költség, 15 hónapos futamidő: 15% kezelési költség, 20 hónapos futamidő: 20% kezelési költség) akció vonatkozásában hangoztatott "kedvezményes" jelleg kapcsán az is tekintetbe veendő, hogy míg a kamat nem egy összegben, hanem a futamidő alatt elosztva fizetendő meg (figyelemmel az alkalmazott annuitásos módszerre: havonta csökkenő mértékben, azzal, hogy a fogyasztó számára ez az azonos összegű törlesztőrészletek által mintegy rejtve marad), addig a kezelési költség a szerződés megkötésekor egy összegben fizetendő.

 • 10.

  Figyelemmel a fentiekre a Versenytanács a Tpvt. 77.§-a (1) bekezdésének d) pontja alapján megállapította, hogy az eljárás alá vontak megsértették a Tpvt. rendelkezéseit, amikor az Auchan Magyarország Kft. áruházaiban a Magyar Cetelem Bank Rt-vel megköthető áruvásárlási kölcsönökkel kapcsolatban az Auchan Magyarország Kft. reklámújságaiban megtévesztésére alkalmas módon, különösen előnyös kölcsönfelvétel lehetőségének látszatát keltve tájékoztatták a fogyasztókat

  • -

   a 2002. augusztus 30. és szeptember 12., illetve a 2003. február 7. és február 20. közötti akciók vonatkozásában az áruvásárlási kölcsönszerződések feltételeiről és az akció által elérhető kedvezményről,

  • -

   a 2002. szeptember 27. és október 10., illetve a 2002. november 29. és december 12., közötti akciók esetében, amikor azt állították, hogy az akcióban meghatározott kölcsönök kondíciói minden esetben kedvezőbbek, mint a 2002. szeptember 27., illetőleg a 2002. november 29. előtt megköthető áruvásárlási kölcsönszerződések esetében.

Az eljárás alá vontak magatartásukkal megsértették a Tpvt. 8.§-a (2) bekezdésének a), c) és d) pontját.

 • 11.

  A Versenytanács a Tpvt. 78.§-a alapján bírságot szabott ki az eljárás alá vontakkal szemben. A bírság összegének megállapítása során a Versenytanács figyelemmel volt az eljárás alá vontak piaci helyzetére, a jogsértő reklámok kapcsán alkalmazott reklámeszközre, az elért fogyasztók nagy számára, a vizsgálat tárgyává tett reklámtevékenység költségeire. A Versenytanács szem előtt tartotta az eljárások alá vontak szerepét a jogsértő magatartás tanúsításában, az adott tevékenységhez fűződő közvetlen és közvetett érdekeltségüket, ezért eltérő összegű bírság megfizetésére kötelezte az eljárás alá vontakat.

 • 12.

  Nem volt szükségeses a jogsértő magatartás további folytatásának a megtiltása, mivel az egyes akciókkal kapcsolatos nem jogszerű tájékoztatások időben lezárultak, egy meghatározott időszakhoz kötődtek.

 • 13.

  A Versenytanács figyelmen kívül hagyta a Magyar Cetelem Bank Rt. vizsgálati kifogását. A Magyar Cetelem Bank Rt. iratbetekintési jogával olyan - a vizsgált magatartás jogszerűségének megítélése, illetőleg a Magyar Cetelem Bank Rt. védekezése szempontjából jelentőséggel nem bíró - két irat (köztük egy számlamásolat) vonatkozásában nem élhetett, amely az Auchan Magyarország Kft. üzleti titoknak minősülő adatait tartalmazta. A Versenytanács a 2003. március 27-i tárgyaláson az Auchan Magyarország Kft. hozzájárulásával tájékoztatta a Magyar Cetelem Bank Rt-t az iratok tartalmáról.

  A Magyar Cetelem Bank Rt. a jelen határozattal szembeni keresetben érvényesítheti a vizsgálati kifogásról hozott döntéssel kapcsolatos ellentétes álláspontját.

 • 14.

  A határozat elleni további jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2003. április 3.