Vj-88/2002/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Tesco Global Áruházak Rt. (Budaörs) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indított eljárás során tartott nyilvános tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azzal, hogy a Nethaus NH-6170 mikrohullámú sütő 2002. május 3-9-ig tartó akcióját a valósnál nagyobb árkedvezménnyel hirdette meg, továbbá az akciót szegedi áruházában kirívóan alacsony árukészlettel tartotta meg, fogyasztó-megtévesztésre alkalmas magatartást tanúsított.

Ezt meghaladóan az eljárást megszünteti.

Vele szemben 5.000.000.- (azaz Ötmillió) Ft bírságot szab ki, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles megfizetni a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557. számú bírságbevételi számlájára.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül az eljárás alá vont vállalkozás a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel élhet.

Indoklás

I.

A Versenytanács az ügyfél előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, a 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 71. § (1) bekezdés és 72. § (1) bekezdés b) pontja nyomán készült vizsgálati és kiegészített vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:

Az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Tesco) az országban az egyik legnagyobb élelmiszerkereskedelmi vállalkozás, amelynek 2001. évi nettó árbevétele 196 milliárd Ft volt. Huszonegy hipermarketje közül négy van Budapesten.
A Gazdasági Versenyhivatal több ízben folytatott eljárást a Tesco ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt.
A Vj-202/2000. számú eljárás - nem jogsértés hiánya miatti - megszüntetése hátterében az volt, hogy a Tesco akciójának első napján az egyik áruházban már aznap elfogyott az akciós fotóalbum.
A Vj-19/2001. számú eljárást pedig a Versenytanács azért szüntette meg, mert a Tesco vállalta és teljesítette az eljárás szünetelése alatt a Carex motorolajok használhatóságával kapcsolatos valótlan állításának helyesbítését.
A Vj-41/2001. számú eljárásban jogsértés megállapítására bírságkiszabás mellőzésével azért került sor, mert a Tesco akciós újságjában elmulasztotta feltüntetni az egyik hirdetett műszálas ágyneműgarnitúra anyagösszetételét, míg a többi, pamutösszetételű ágynemű esetében közölte azt.
A Vj-217/2000. számú, jelenleg bírói felülvizsgálat alatt álló eljárásban a Versenytanács tízmillió forint bírsággal sújtotta a Tesco-t, mert áruháznyitásához kapcsolódóan fogyasztómegtévesztő módon alkalmazott árösszehasonlítást és felsőfokú jelzőt.
A Vj-184/2001. számú eljárásban a Versenytanács bírói felülvizsgálatra nem került határozatában öt millió Ft bírsággal sújtotta a Tesco-t azért, mert akciós közléséhez képest gyengébb minőségű kerékpárt értékesített.
Ezen eljárások közös vonása, hogy a Tesco akciótartási gyakorlatában visszatérően mutatkoztak fogyasztómegtévesztésre alkalmas elemek, melyek versenyjogilag kifogásolhatóak voltak.
Az akciókat a Tesco rendszeresen tartja, általában kéthetente változó kínálattal, s erről többoldalas újsággal ad tájékoztatást a fogyasztók számára postaládába történő kézbesítéssel. Ezen kívüli alkalmi akcióit szórólapon hirdeti meg, amelyet az akciós újsághoz hasonló módon terjeszt.
Az egyik ilyen plakátszerű, feltűnő méretű szórólapot üzleti titkot képező példányszámban postaládába és a huszonegy áruházi helyszíni elhelyezéssel terjesztették, amely egyik oldalán 28.- Ft-os árkedvezménnyel a készlet erejéig 2002. május 3-tól 9-ig kaphatóan mindegyik hipermarketjére értelmezhetően margarint hirdetett. A másik oldalán ugyancsak 2002. május 3-tól 9-ig minden hipermarketben a készlet erejéig mikrohullámú sütő árkedvezményes értékesítését hirdette meg. A Nethaus NH-6170 típusú mikrohullámú sütőt fényképpel és tulajdonságai angol nyelvű feliratozásával ábrázolta a szórólapon úgy, hogy régi árként 17.990.- Ft-ot tüntetett fel áthúzottan és helyette a 11.111.- Ft-os engedményes árat tüntette fel.
Az akció a szokásosan kéthetente tartott akciók sorából kiemelkedett, mert egyrészt a nagymennyiségű szórólap csupán két termékre koncentrált, amelyen belül a margarin akciós jelentősége elhanyagolható, szemben a szokásos akciós újság tartalmával, amely sokféle kedvezményes termékre hívja fel a figyelmet, másrészt a meghirdetett sütőre 38 %-os árkedvezményt kínált a
Tesco a készlet erejéig, a 6 napig tartó akció idejére.
Ezt a típusú mikrohullámú sütőt a Tesco Kínából importálta többszöri megrendeléssel, jellemzően 2,5 - 3 hónapi szállítási határidővel. Ez az árucikk is, mint a Tesco által forgalmazott kb. húszezer élelmiszer és élelmiszernek nem minősülő árucikk egyike, központi árubeszerzés alá esik, amelynek kerete terhére az egyes Tesco egységek rendelése kielégíthető. Kínából az első szállítmány 2001. augusztus 23-án érkezett a Tesco-hoz. Az akciókezdés előtti utolsó szállítási időpont 2002. április 19., az akció utáni 2002. május 31 volt. A sütő árusítása 2001. szeptember 5-én kezdődött 17.990.- Ft-os fogyasztói áron.

A 2002. május 3-ig számított forgalmazási időszak alatt a Tesco a mikrohullámú sütő fogyasztói árát többször változtatta. Igy 2002. április 10-május 3. között a készüléket 16.990.- Ft-ért árusították, majd ez az ár érvényesült 2002. május 9-ét követően is.
Az akció meghirdetett kezdete előtti napon, azaz 2002. május 2-án Kaposvárott, Székesfehérvárott, Békéscsabán, Szegeden, Pécsett és a budapesti Megaparkban megkezdték az akciós áron való sütőértékesítést. Ez azzal a következménnyel járt, hogy Szegeden az akciós készlet 93,4 %-át, a Megaparkban 67,6 %-át, Pécsett 22,7 %-át értékesítették és így május 3-án a meglévő akciós készlet eleve csökkenten állt a fogyasztók rendelkezésére.
Az összes áruházat tekintve a teljes készlet 81,7 %-a az akció első napján néhány óra alatt elfogyott. Május 4-én voltak olyan eladások, amelyek véletlenül előkerült raktározott sütők értékesítéséből adódtak, amit a Tesco alkalmazottai figyelmetlenségének tulajdonított, hiszen a Tesco maga is úgy tekintette, hogy az akció hivatalos kezdete utáni órákban a meghirdetett akciós termék elfogyott a Budapesti Pólusban, a Budapesti Fogarasiban, Kaposvárott, Szegeden, Nyíregyházán, Békéscsabán és Tatabányán.
Az akció végére eladatlanul maradt akciós készletre vonatkozó adat nincs, hozzátéve azt is, hogy a felfokozottan jelentkező vásárlói igények részben kielégítetlenek voltak az akció időtartama alatt.
Az akció ilyetén lefolyása szóbeli, illetve írásbeli panaszok megtételével járt. A fogyasztói felháborodás mérséklésére a szegedi áruházban egy másik típusú mikrohullámú sütőt vontak be akcióba, amit 18.990.- Ft helyett 15.990.- Ft-ért árultak. A fogyasztók a meghirdetett sütő helyett ebből vásároltak 50-60 darabot, még május 3-án délelőtt 9,00 és 9,30 óra között.
Nyíregyházán, Kaposvárott, Békéscsabán, Pesterzsébeten a fogyasztókat arról tájékoztatták, hogy további szállítmány várható. Az akciós termék Tesco-hálózaton belüli átcsoportosítására sincs adat.

II.

A Gazdasági Versenyhivatal eredetileg a szegedi Tesco-ban észlelt, a meghirdetettnél korábbi akciókezdés, illetve az újabb akciós szállítmány beérkezésével kecsegtető magatartás okozta fogyasztómegtévesztés vélelme miatt indított eljárást a Tesco ellen a Tpvt. 69. § (1) bekezdésére figyelemmel, a Tpvt. 70. § (1) bekezdése szerint.
Az eljárást utóbb kiterjesztette valamennyi Tesco áruházban tanúsított akciós értékesítési magatartásra és az akciót megelőző régi ár helytelen feltüntetéséből vélelmezhető fogyasztómegtévesztésre.
A készült kiegészített vizsgálati jelentés úgy foglalt állást, hogy a termék normál fogyását alapul véve, átlagos akciós engedmény meghirdetése esetén a készlet feltehetőleg elegendőnek bizonyult volna. Azonban az átlagos engedményt jóval meghaladó, közel 40 %-os (17.990/11.111 = 61,7 %) meghirdetett engedmény, miközben az akciót megelőzően az érvényes fogyasztói ár 16.990.- Ft volt, valamint az akciót megelőző napon megkezdett értékesítések fogyasztó-megtévesztő hatást értek el.

III.

A Tesco jogsértés hiányában az eljárás megszüntetését kérte. Becsült adatai szerint 6000 avagy 8000 darabos készlettel készült az árengedményes akcióra, ezért a meghirdetett akciókezdet előtti értékesítése ellenére maradt elegendő árengedményes áru, s az üzleti tisztességnek megfelelő mennyiség biztosított volt. Előadta, hogy az adott terméket az eljárásbeli akcióig árengedményesen nem árulta, a korábbi árváltozások a piaci igényekhez igazodtak.
Módosított nyilatkozatában helyesnek tartotta, hogy a szórólapon régi árként 17.999.- Ft-ot tüntetett fel 16.999.- Ft helyett, hiszen korábban 17.999.- Ft-ért is értékesítette az árut.
Előadta, hogy mikrohullámú sütőkből évente 2-3-szor tart árengedményes akciót. Az egyik alkalmazotti nyilatkozat szerint kéthetes akciós időszak alatt országosan a normál fogyás 2000-2500 darab, egy másik nyilatkozat szerint 600-800 darab, míg egy harmadik szerint 500-1000 darab, átlagosan 5-20 % az engedmény a normál fogyasztói árból; az akciós fogyás pedig általában a normál fogyás 3-5-szöröse. A Tesco álláspontja szerint "átlagos akciós fogyás"-t, azaz több akció egybevetéséből általánosan alkalmazható és tendenciaszerű következtetést számszakilag nem lehet meghatározni, mert egy-egy akcióban a fogyás számos tényező (pl. akciós ár, szezonalitás, termékjellemzők, stb.) együtthatásának eredményeként alakul ki, ezért mindig változó.
A Tesco a 2002. november 18-án tartott tárgyaláson elfogultsági kifogást terjesztett elő az ügy vizsgálója és előadó versenytanácstagja ellen, amelyet a Gazdasági Versenyhivatal elnöke az erre vonatkozó 2003. március 13-án kelt és kézbesített külön határozatában alaptalannak ítélt.

IV.

A Tesco széleskörűen és rendszeresen él az időleges árkedvezménnyel történő áruértékesítés eszközével, amely növelheti nemcsak egy adott áru keresletét, de nyilvánvalóan kedvezően hat az áruházaiban forgalmazott többi áru értékesítésére is, építve a kisebb-nagyobb árkedvezmény átmenetiségéből és az árkedvezményes áru korlátozott mennyiségéből adódó sürgető fogyasztói döntés meghozatalának szükségességére, az árengedményes áru más áruk iránt is kelendőséget fokozó szerepére. E magatartás a versenyjog által nem tiltott, így nem kifogásolható az árengedmény nagyfokú népszerűsítése, az árengedmény mértéke, továbbá idő és mennyiségi korlátok közé szorítása sem. Gyakorlása azonban versenyjogellenes, ha ahhoz fogyasztómegtévesztésre alkalmas elemek társulnak, amit a módosított 1997. évi LVIII. törvény (Grtv.) 15. § (2) bekezdésén keresztül is hatályosuló Tpvt. III. fejezete, s azon belül is az adott ügyben felmerülően a 8. § (2) bekezdés c) és d) pontja tilt, tartalmilag hasonlóan a Grtv. 7. §-ához. E jogszabályhelyek szerint tiltott az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről - így különösen a forgalmazási módról, a fizetési feltételekről, a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről, stb. - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adni, illetve különösen előnyös vásárlás hamis látszatát kelteni.
Az akciótartás tisztessége azt követeli meg, hogy a Tesco a készlet erejéig meghirdetett akcióba olyan mennyiségű árut bocsásson - természetesen minden fogyasztó igénye kielégítésének versenyjogi elvárása nélkül -, hogy túlzott, ésszerű módon kielégíthetetlen fogyasztói várakozásokat ne keltsen. Az arányosság elvének megsértése esetén egyrészt a fogyasztói érdekek sérülnek, hiszen a keltett várakozástól a teljesítés aránytalanul elmarad, másrészt a magatartás "becsali" jellege folytán a fogyasztók felkeltett vásárlási igénye csak az ígért akciós terméken kívül eső árucikkekre irányul, így alkalmas a fogyasztók versenytársaktól való jogellenes elvonására.
Önmagában a terjesztett szórólap mennyisége, az akciós termék tartós fogyasztási cikknek minősülése, az árkedvezmény jelölt mértéke azt diktálta, hogy a Tesco az adott termékből a tisztesség minimumaként a szokásos heti fogyást kielégítő készletet biztosítsa, a meghirdetett árkedvezményes akció 2002. május 3-i kezdő időpontjára. Ugyanis a Tesco-nak számítania kellett arra, hogy összáruházi szinten legalább annyi fog fogyni, mint amennyi korábban árengedmény nélkül. Az igazolt induló árengedményes árukészlet ezt a minimális tisztességi követelményt annak ellenére kielégítette, hogy hat áruházban a korábbi akciókezdéssel az induló árukészlet mintegy 1/6-át értékesítették, így az akciótartás egészének tisztessége nem vonható kétségbe. Miután a Tesco minden áruházára irányadóan meghirdette az adott mikrohullámú sütő árengedményes értékesítését vizsgálni kellett az egyes áruházak rendeltetésszerű akciótartását is (Tpvt. 8. § (2) bekezdés c) pont).
A 2002. május 3-i akciós árukészlet Szegeden önmagában és a többi áruház készletével is összevetve olyan csekély lett (10 darab), hogy gyakorlatilag ott az akció megtartása elmaradt. Ezen nem változtat az a tény, hogy a Tesco hirtelenjében esetlegesen jobb minőségű, magasabb árú másik mikrohullámú sütőt vont árengedményes akcióba a hiányzó és a meghirdetett termék helyett, de nyilvánvalóan enyhítő körülményként nem hagyható figyelmen kívül.
Egyes panaszokból ismert, hogy a fogyasztók későbbi áruérkezésre vonatkozó tájékoztatásokat is kaptak, amelyeket a vizsgálat úgy értékelt, hogy önmagukban is fogyasztómegtévesztésre alkalmas magatartásnak minősülnek. Ezzel szemben csak az volt megállapítható, hogy az alkalmazottak efféle felvilágosítást, amely nem vitathatóan megtévesztésre alkalmas, az egyes fogyasztókkal való kapcsolatbakerülésükkor adhattak, s így nem bizonyítható a fogyasztói döntéseket piaci léptékben történő tisztességtelen befolyásoló jellege, amely pedig a Tpvt. alkalmazhatóságának feltétele (Tpvt. 1. §).
A Tpvt. 9. §-a szerint a használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése az irányadó annak a megállapításánál, hogy a tájékoztatás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas-e. E jogszabályhely alkalmazásának szükségessége azért merült fel, mert vitatottá vált, hogy a "régi ár 17.999.- Ft" kitételt miképpen kell értelmezni. A Versenytanács sem vonja kétségbe, hogy a 2002. májusi akció előtt volt olyan időszak, amikor a kérdéses mikrohullámú sütőt ezen az áron árulták. A kifogásolt magatartás fogyasztómegtévesztésre alkalmas volta miatt azonban csak annak van jelentősége, hogy a fogyasztók a kitételt hogyan értelmezhették. Számukra pedig annak a korábbi árnak volt jelentősége, amelyből a közvetlen megtakarítást el tudták érni és nem annak az egyébként valós árnak, amelyen hónapokkal azelőtt az árut kapni lehetett.
A Versenytanács a teljesség kedvéért jegyzi meg, hogy önmagában az ezerforintnyi különbség, ami a 17.999.- Ft, illetve a 16.990.- Ft jogszerű régi ár között mutatkozik, csekély, hiszen az áru nem árengedményes árának fogyasztói megítélését lényegesen nem befolyásolta, viszont jogszerűtlenül fokozta a szokásos 5-20 %-os árengedményhez képest adott 35 %-os árengedményt további 3 %-os,, látszólagos kedvezménnyel, ami végső soron a fogyasztói várakozást növelte, de e jogsértés önálló megállapításánál (Tpvt. 8. § (2) bekezdés d) pont) súlyosan latba nem esett.

Mindezek alapján a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés d) pontja alapján a jogsértést részben megállapította, részben megszüntette a Tpvt. 72. § (1) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja szerint.

A bírság kiszabásánál (Tpvt. 78. §) figyelembevette a Tesco jelentős piaci helyzetét, a termék 72 millió Ft-os akciós forgalmát, 2001. évi nettó 196 milliárd Ft-os árbevételét, különösen súlyosító körülményként értékelte a Tesco visszaeső, s azon belül is az akciótartásaiban ismétlődő fogyasztómegtévesztésre alkalmas magatartás tanúsítását, s a halmozott jogsértést. Enyhítő körülményként értékelte haladéktalan intézkedését más termék akcióba vonása iránt.

A Tesco számára a Tpvt. szerinti határozat elleni jogorvoslati jogot a 83. § biztosítja.

Budapest, 2003. március 13.