Vj-160/2002/7

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Budapest) ellen fogyasztók megtévesztése miatt indult versenyfelügyeleti eljárásban elfogadta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított harminc napon belül a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő keresetet lehet benyújtani.

Indoklás

I.

Az eljárás

A Gazdasági Versenyhivatal versenyfelügyeleti eljárást indított a Lufthansa Légitársaság ellen, mert piaci információk alapján azt észlelte, hogy a társaság internetes honlapján megjelenített információk a légiutasokat (fogyasztókat) nem pontosan tájékoztatják a túlsúlyként feladott csomagok kilogrammonkénti díjtételére vonatkozóan. Ezzel a magatartással a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 2000. évi CXXXVIII. törvénnyel módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt) 8. § sérelme volt valószínűsíthető.

II.

A tényállás

II.1. Az eljárás alá vont vállalkozások és a kifogásolt piaci magatartás

A versenyfelügyeleti eljárás indulásakor a Lufthansa Légitársaság Internet honlapján ( www.lufthansa.com , illetve www.lufthansa.hu ) a következő tájékoztatás szerepelt a Szolgáltatásaink > A repülés és ami hozzátartozik > Poggyász oldalon:

 • -

  Költség nélkül feladható csomagok.

 • -

  Kézipoggyász

 • -

  Egyéb költség nélkül vihető tárgyak

 • -

  " Túlsúly
  A szabadon feladható poggyászokon kívüli csomagok szállítása túlsúlyként lehetséges. Díja az egy útra szóló díjtétel 1,5 %-a kilogrammonként, vagy csomagonként kerül kiszámításra, amennyiben a szabadon feladható súly is darabszám meghatározás alapján történt ( ld. USA, Kanada stb.)"

 • -

  Különleges csomagok

 • -

  Kíséret nélküli csomag

Az oldal alján a következő olvasható: "Több kivétel van a szabadon szállítható súlyra és a túlsúlyra vonatkozóan, amelynek részleteiről tájékoztatást kaphat az utazási irodáktól vagy minden Lufthansa irodában."

A túlsúlyra vonatkozó tájékoztatás fogyasztók megtévesztésére való hatása abban van, hogy a légitársaság a túlsúly kilogrammonkénti árának kiszámításakor a IATA poggyász díjszámításra vonatkozó előírását alkalmazta. (Az IATA az International Air Transport Association, a Légifuvarozók Nemzetközi Szövetsége) A vonatkozó rendelkezés, amit a légitársaságok alkalmaznak, a következő: "The excess baggage charge per kilogram is 1.5% of the highest normal direct adult one way economy class" magyar fordítása: a csomag túlsúly kilogrammonkénti ára a legmagasabb egy útra szóló economy osztályú jegy árának 1.5 %-a."

A Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft (Lufthansa German Airlines) Európa vezető légitársasága, a Star Alliance légiszövetség tagja. Magyarországi működésének jogszabályi keretét a 86/1997. (V.28.) Korm. rendelettel kihirdetett, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Németországi Szövetségi Köztársaság Kormánya között Budapesten, 1989. december 18-án aláírt légiközlekedési egyezmény határozza meg. Az Egyezmény 8. cikk (1) bekezdése kölcsönösen biztosítja a szerződő felek kijelölt vállalatának a kirendeltség, irányítási, kereskedelmi és műszaki személyzet fenntartásának a jogát.

A légitársaságok - megállapodások alapján - saját járataikon kívül egymás járataira is árusítanak repülőjegyet irodáikban. A légiutazás tömegessé válásával a légitársaságokon kívül utazási irodák, idegenforgalmi kirendeltségek, szállodák is bekapcsolódtak a repülőjegy értékesítésbe. A repülőjegy értékesítés legújabb formája az interneten történő helyfoglalás és jegyváltás, beleértve néhány országban a jegy árának on-line kiegyenlítését is.

Nagyon fontos, de a magas fokú standardizálásból, illetve az azonos helyfoglalási és jegykiadási számítógépes rendszer használatából következik, hogy a légiutas bárhol is foglalja le, illetve vásárolja meg a jegyét, a jegyeladó helyen valamennyi, a konkrét utazással kapcsolatos információ rendelkezésre áll. Az természetesen előfordulhat, hogy a jegyeladó helyen dolgozó alkalmazott nem ismeri teljes körűen a rendszer használatát, illetve lehetőségeit, de ez nyilván elenyésző számú esetben fordulhat elő.

A légitársaság internetes honlapjának készítője és folyamatos karbantartója a Lufthansa egyik e-kereskedelemmel foglalkozó E-Commerce GmbH nevű vállalata. Az internetes honlapon olvasható magyar nyelvű tájékoztatást a Lufthansa magyarországi alkalmazottai készítik. A honlapon olvasható szöveg tehát a Lufthansa ( www.lufthansa.com ) központi, angol nyelvű oldalainak magyar nyelvű adaptációja. Az egyes országokban működő Lufthansa alkalmazottak az adott ország nyelvére lefordított szövegeket az E-commerce GmbH - mint rendszergazda - közreműködésével változtathatják.

Az eljárás alá vont a vizsgálat megindításáról való tudomásszerzést követően a honlap szövegét átvizsgálta és a kifogásolt részeket pontosította. Ezt a módosítást a vizsgálat ellenőrizte. A túlsúlyra vonatkozó módosított szöveg a következő:
" Túlsúly
A szabadon feladható poggyászokon kívüli csomagok szállítása túlsúlyként lehetséges. Díja általában az egyútra szóló legmagasabb felnőtt teljesárú díjtétel - vagy az Y osztályú egyúti tarifa, vagy ha az nincs az adott célállomásra, business osztályú egyúti tarifa - 1,5 %-a kilogrammonként. A díj számos esetben csomagonként kerül kiszámításra, amennyiben a szabadon feladható súly is darabszám meghatározás alapján történik. (ld. fent USA , Kanada stb.)
A részletekről tájékoztatást kaphat az utazási irodáktól vagy minden Lufthansa irodában. Ugyanott szükség esetén érdeklődjön a fizetendő pontos összeg felöl is!"

Az eljárás alá vont védekezése

A légitársaságot a tájékoztató szövegének megfogalmazása során az utasok teljes körű tájékoztatásának szándéka vezette. Tévedésüket elismerték, a szöveget módosították. Annak alátámasztására, mennyire nem egyszerű lényegre törően, de egyértelműen összefoglalni, csatolták az IATA (Nemzetközi Légifuvarozók Szövetségének) dokumentumából csak a túlsúlyra vonatkozó részt, amely nagyjából 50 gépelt oldal terjedelmű. A nemzetközi előírások országonként, járatonként, légitársaságonként, csomagfajtánként és jegytípusonként rendkívül bonyolult rendszert alkotnak. Ezért is rendkívül fontos számukra, hogy minden tájékoztatásuk korrekt legyen és az utasokkal kapcsolatba kerülő munkatársak pontos, hiánytalan információt legyenek képesek nyújtani.Az eljárás alá vont azt a nyilatkozatot tette, hogy az internet honlappal kapcsolatban egyetlen panasz sem érkezett hozzájuk.

A vizsgálat megállapításai

A vizsgáló szerint az eljárás alá vont a honlap tartalmának összeállításakor a túlsúlyra vonatkozóan olyan tájékoztatást adott, ami az utasok egy csoportját megtéveszthette a fizetendő túlsúly díj kiszámításának módjáról. Megállapítható, hogy a jelenlegi tájékoztatás sem teljesen egyezik meg a IATA által megfogalmazott tartalommal, de azzal, hogy az utasokat felhívják a további információ szerzés szükségességére az "érdeklődjön a fizetendő pontos összeg felöl is!" fordulattal, valószínűsíthető a megtévesztő hatás minimalizálása. A vizsgáló indítványozta annak megállapítását, hogy a Lufthansa Légitársaság magyar nyelvű internetes honlapján a túlsúlyra vonatkozó tájékoztató szövegezése alkalmas volt a Tpvt 8. §-a megsértésére. Tekintettel a jogsértő hatás csekély súlyára és az eljárás alá vont vállalkozás együttműködő magatartására a tájékoztatás pontosításában, nem javasolt bírságot kiszabni.

III.

Jogi értékelés

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése értelmében tilos a fogyasztókat a gazdasági versenyben megtéveszteni. A Tpvt. 72. § (1) a) pontja szerint a Versenytanács az eljárást megszünteti, ha nem látja indokoltnak annak folytatását.
Jelen esetben a Versenytanács azért határozott az eljárás megszüntetéséről, mert az iratok szerint a Lufthansa kifogásolt internetes tájékoztatása csupán egy konkrét fogyasztóval szemben okozott félreértést, majd az eljárás alá vont e hibáját elismerte és korrigálta. Emiatt a Versenytanács nem tartotta szükségesnek részletekbe menően megvizsgálni azt a kérdést, hogy eljárás alá vont magatartása olyan mértékű fogyasztó megtévesztésnek minősült-e, ami alkalmas volt a légitársaságok közötti versenyt torzítani.

IV.

Eljárási kérdések

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 72. § (1) a) pontja alapján - tárgyalás kitűzése nélkül - hozta, mivel nem látta indokoltnak az eljárás folytatását.

A határozat elleni jogorvoslatot a Tpvt. 83. § biztosítja.

Budapest, 2003. február 28.