Vj-199/2001/38

A Siesta Key Kereskedelmi Bt. (Bucsuszentlászló) I. r. eljárás alá vont és a Studio Moderna TV Shop 2000 Kft. (Budapest) II. r. eljárás alá vont ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indított eljárásban a Versenytanács tárgyaláson meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozások a fogyasztók megtévesztésére alkalmas magatartást tanúsítottak a Kombucha Gold teaital család közös értékesítése során azzal, hogy a fogyasztók részére a Kombucha Gold teaital családba tartozó termékekkel kapcsolatban - az ezt alátámasztó hatósági eljárások lefolytatása és a szükséges engedélyek megléte nélkül - az emberi egészséget megőrző és az emberi egészséget helyreállító hatást tulajdonító tájékoztatást adtak.

A Versenytanács kötelezi az I. r. eljárás alá vontat, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül két országos napilapban olyan tartalmú helyreigazító közleményt tegyen közzé, amely tájékoztatást ad arról, hogy a Kombucha Gold teaital családba tartozó, általa gyártott és kizárólag élelmiszerként történő forgalomba hozatalra szóló engedéllyel rendelkező termékek nem minősülnek gyógyszernek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménynek, táplálék-kiegészítőnek, étrend kiegészítő készítménynek vagy más hasonló terméknek.

A Versenytanács kötelezi az I. r. eljárás alá vontat 3.000.000 Ft (Hárommillió forint) bírság megfizetésére, amelyet a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 számú bírságbevételi számla javára köteles megfizetni.

A határozat felülvizsgálatát a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel lehet kérni.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal annak kivizsgálásra indított versenyfelügyeleti eljárást, hogy az eljárás alá vontak a Kombucha Gold teaital család gyártásával és forgalmazásával megsértették-e a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) rendelkezéseit.

I.

Eljárás alá vontak

 • 1.

  Az 1994-ben alakult I. r. eljárás alá vont teljes nettó árbevétele a Kombucha Gold teaital család forgalmazásából származik.

 • 2.

  A II. r. eljárás alá vont 1998-ban alakult. Fő tevékenysége a televíziós termékértékesítés (az ún. teleshopping), azaz a különböző televíziós csatornákon szerepeltetett közvetlen ajánlatok segítségével történő termékértékesítés. Ezen kívül katalóguson keresztül és internet útján is végez termékértékesítést, valamint kiskereskedelmi termékértékesítést is folytat.

II.

A termékek

 • 1.

  Az I. r. eljárás alá vont gyártja a Kombucha Gold teaital családba tartozó alábbi termékeket:
  - Kombucha Gold mézes teaital
  - Kombucha Gold macskakarmos teaital
  - Kombucha Gold mézes tea koncentrátum
  - Kombucha Gold macskakarmos tea koncentrátum
  - Kombucha Gold papayás teaital
  - Kombucha Gold papayás tea koncentrátum

  A termékek
  - ún. Kombucha Gold egységcsomag (Kombucha Gold mézes teaital, Kombucha Gold macskakarmos teaital, Kombucha Gold mézes tea koncentrátum, Kombucha Gold macskakarmos tea koncentrátum és Kombucha Gold ismertető füzet) és
  - ún. papayás szett (papayás teaital, papayás koncentrátum, 4 db sportital) keretében is értékesítésre kerülnek.

 • 2.

  Az I. r. eljárás alá vont gombaital készítő és palackozó üzemének működését a Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 2000. augusztus 28-án kelt, 585-3/2000. számú határozatában engedélyezte. A Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás által jóváhagyásra kerültek a Kombucha Gold teaital termékcsaládba tartozó termékek gyártmánylapjai is.

  A Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás 2001. október 15-én kelt határozatával visszavonta a Kombucha Gold macskakarmos teaital és a Kombucha Gold macskakarmos tea koncentrátum termékeket jóváhagyó határozatait, mivel a termékekbe 250 mg/l perui macskakarom kivonat kerül, amely gyógyhatású anyagnak minősül, s a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet a hatósági jogkört az Országos Gyógyszerészeti Intézet hatáskörébe, s nem az élelmiszerek gyártmánylapjának jóváhagyására jogosult Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás hatáskörébe utalta.

  Az I. r. eljárás alá vont által benyújtott fellebbezést követően a Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás igazgatója 2001. december 17-én az elsőfokú határozatot helyben hagyta. Ezt követően az I. r. eljárás alá vont élt jogorvoslati jogával, az ennek eredményeként megindult eljárás még nem zárult le.

III.

A termékek értékesítése

 • 1.

  Az I. és a II. r. eljárás alá vont 2001. február 1-én kötött együttműködési megállapodást, amelyben a II. r. eljárás alá vont vállalta a Kombucha Gold teaital család népszerűsítését és viszonteladókénti értékesítését (Vj-199/2001/12/1.). A II. r. eljárás alá vont a megállapodás aláírásával kizárólagos forgalmazási jogot szerzett az I. r. eljárás alá vont által előállított, a megállapodás mellékletében felsorolt termékek értékesítése tekintetében Magyarországon és az üzleti aktivitási körébe tartozó államokban.

  Az együttműködési megállapodás 1.2. pontja rögzíti, hogy az I. r. eljárás alá vont teljeskörű felelősséget (ide értve a termékfelelősséget is) vállal az általa forgalomba hozott termékekre, valamint arra, hogy a termékek rendelkeznek a vonatkozó jogszabályok által előírt valamennyi tulajdonsággal, vizsgálati eredményekkel, dokumentációval.

  Az együttműködési megállapodás 2.1.3. pontjában a felek megállapodtak abban, hogy a televíziós értékesítéshez szükséges reklámfilmek vágatlan nyersanyagát az I. r. eljárás alá vont kazettákon, további feldolgozásra alkalmas formában bocsátja a II. r. eljárás alá vont rendelkezésére. A reklámfilmek nyersanyagának tartalmáért, azok jogtisztaságáért az I. r. eljárás alá vont teljeskörű felelősséget vállalt.

 • 2.

  A II. r. eljárás alá vont a Kombucha Gold teaital család értékesítését 2001. februárjában kezdte meg. 2001-ben több mint 100.000 db palackot értékesített. A teaital család teljes forgalmának döntő részét a macskakarmos tea és a macskakarmos koncentrátum tette ki.

 • 3.

  A II. r. eljárás alá vont a Kombucha Gold teaital családot termékkatalógusában, televíziós csatornákon és interneten hirdette, illetve a termék kiskereskedelemben is értékesítésre került. A vásárlások elsősorban televíziós és kiskereskedelmi értékesítés eredményeként történtek.

  • a)

   Értékesítés televíziós csatornákon
   A II. r. eljárás alá vont televíziós csatornákon reklámfelületet vásárol egy évre, amelyet termékek reklámozására használ. A fogyasztó telefonon rendelheti meg a termékeket. telefonon kap információkat a termékekről. A megrendelt terméket egy futárszolgálat segítségével juttatják el a fogyasztóhoz.

  • b)

   Értékesítés interneten
   A fogyasztó a II. r. eljárás alá vont internetes oldalán rendelheti meg a termékeket.

  • c)

   Értékesítés katalógus alapján
   Évente készül egy termékkatalógus a II. r. eljárás alá vont által hűségesnek minősített fogyasztók számára, akik ennek segítségével is megrendelhetik a termékeket. A katalógust a II. r. eljárás alá vont adja ki.

  • d)

   Értékesítés kiskereskedelmi egységekben
   A Kombucha Gold teaital családba tartozó termékek valamennyi Herbária boltban megvásárolhatók.

 • 4.

  A teaital család egyes tagjaival összefüggésben felmerült problémák (így a hatósági dokumentáció hiányos volta) miatt és egyéb szempontokat figyelembe véve 2002. január 14-én a II. r. eljárás alá vont a Kombucha Gold teaital család két macskakarmot tartalmazó tagjának forgalmazását felfüggesztette, illetve megszüntette a termékcsalád internetes megjelenítését és a termékek televíziós csatornákon, valamint termékkatalógusban történő népszerűsítését.

 • 5.

  Az eljárás alá vontak közötti együttműködési megállapodás 2002. február 17-én megszűnt. A II. r. eljárás alá vont a termékeket nem értékesíti, a Versenytanácsnak ugyanakkor rendelkezésére áll olyan információ, amely szerint az I. r, eljárás alá vont más keretek között tovább folytatja a termékek forgalmazását.

IV.

A termékkel kapcsolatos tájékoztatások

 • 1.

  Az I. r. eljárás alá vont a termékkel kapcsolatban két szóróanyagot készített és alkalmazott.

  1.1. A "KOMBUCHA. Az élő tea" című - egyebek között a televíziós csatornákon történt értékesítés során a fogyasztókhoz eljuttatott - ismertető részletesen tájékoztat a Kombucha tea jótékony hatásairól, gyógyteaitalnak nevezve a Kombucha teát, rögzítve, hogy semmilyen negatív hatása sincs. Az ismertető többször foglalkozik a Kombucha és a rákos megbetegedések közötti kapcsolatról. Orosz kutatók megállapításaiként közli például, hogy a Kombucha ivása és a rákos megbetegedések ritka előfordulása között van némi összefüggés. A holland A.J. Lodesijkx off Ermelo megállapítását is közlik, amely szerint az ital kiváló gyógyszer a korai stádiumban lévő rák ellen.

  1.2. A másik, kisebb terjedelmű termékismertető egyebek között az alábbiakat tartalmazza: "...a tapasztalatok ... azt bizonyítják, hogy a Kombucha tea rendszeres fogyasztása számos betegség megelőzésében, illetve kezelésében eredményes." "A mézes teát egészség megőrzése céljából ajánljuk, a perui macskakarom változatát pedig a már kialakult betegségek kezelésére. A macskakarom hatásai hasonlóak a Kombucha széles körű hatásaihoz, ezáltal fokozzák azt. A perui indiának a macskakarmot belső gyulladásokra, rákos daganatok kezelésére használták..." "A tea erőteljes méregtelenítő hatású, ami által számos betegségtől óvja meg a szervezetet, illetve számos betegségből gyógyítja ki azt. Széles körű tapasztalatok és vizsgálatok bizonyítják a tea jótékony hatását izületi problémák, emésztési zavarok, kiválasztás, máj- és epeműködés zavarai, érrendszeri problémák, vérnyomás, koleszterinszint-ingadozás, gombás fertőzések stb. esetén. A Kombucha Gold termékek rendszeres fogyasztásával erősödik az immunrendszer, ezáltal nő a szervezet ellenálló képessége. Javul a szellemi teljesítmény, a fizikai erőnlét. Pozitív eredményeket értek el még kopaszodás, őszülés, fogyókúra, étvágytalanság, menopauzás tünetek és potenciazavarok esetében is." "Tapasztalatok bizonyítják, hogy a tea segít a vércukor stabilizálásában." "... olyan termékről van szó, aminek semmilyen negatív hatása sincs.".

 • 2.

  A II. r. eljárás alá vont részéről a következő tájékoztatások valósultak meg a fogyasztók irányában:

  2.1. A TV2 és az RTL Klub televíziós csatornákon 2001. február közepétől 2002. január 15-ig heti több alkalommal sugárzott spotokban a néző egyebek között rövid történeti tájékoztatást kap a Kombucha csodagombáról, amelyet i.e. 221-től egyebek között a hallhatatlanság orvosságának neveztek. Elmondásra kerül, hogy az emberi szervezetre gyakorolt hatása széleskörű. Azáltal, hogy méregteleníti a szervezetet, lehetetlenné teszi, hogy a baktériumok és vírusok megbetegítsék, mivel nem találnak a növekedésükhöz szükséges környezetet. A spotokban központi szerepet játszó gyógyszerész ad tájékoztatást a Kombucha gombáról, többek között előadva, hogy ez nem gomba, hanem mikroorganizmusok együttélése, amely képes betegségeket gyógyítani, illetve tüneteket enyhíteni. Felhívja a figyelmet a Kombucha Gold tea méregtelenítő, szabadgyököket eltávolító, keringést javító, valamint vérnyomáscsökkentő, továbbá gyulladások esetén panaszokat enyhítő hatására. A több [különböző alcímekkel ("2.3.A kombucha már hazánkban is népszerű","Mikor ajánlott a fogyasztása?","Mennyit fogyasszunk belőle?","A Kombucha Gold gyógyhatása","Elmúlik a fájdalom" stb.) elválasztott] részből álló reklámban a tea gyártásának folyamatáról is tájékoztatást, valamint a fogyasztás gyakoriságáról ajánlást kap a néző. A reklámban elmondásra kerül, hogy a Kombucha Gold az egyetlen eredeti kínai recept alapján készült kombucha tea, amelynek az emberi szervezetre gyakorolt gyógyító, tisztító hatása ma már széleskörűen elismert, illetve hogy a teaitalok már bizonyítottan jótékony hatással vannak számos igen gyakori betegségre. A macskakarmot tartalmazó termékkel összefüggésben a reklámban elmondásra kerül, hogy a macskakarmot elsősorban daganatok megelőzésére, illetve gátlására használják, jó immunrendszer-erősítő, a gyulladásokra is jó hatása van.

  Betegek is megszólalnak a reklámban, elmondják, hogy a tea fogyasztásának hatására milyen kedvező változások következtek be az egészségi állapotukban. Elhangzik továbbá, hogy a gyermekek, gyomorbetegek, bárki fogyaszthatja.

  2.2. A Kombucha Gold méregtelenítő tea termékkel összefüggésben a II. r. eljárás alá vont internetes oldalán a következő tájékoztatás volt olvasható 2001. november 17-től 2002. január közepéig:"A Kombucha Gold teakészítmények élő gombakultúrával előállított termékek. Az ital méregteleníti a szervezetet, és meggátolja a baktériumok és vírusok szaporodását. Virágmézzel és szegfűszeggel van ízesítve, így élvezeti értéke magasabb, mint más gyógykészítményeké. Ajánljuk mindazoknak, akik egészségük megőrzése érdekében, vagy már kialakult betegségeik kezelésére fogyasztanák egy több ezer éves múltra visszatekintő, csupán természetes anyagokat tartalmazó gyógyteaitalt. Eredeti, élőflórás és finom!" A Kombucha Gold méregtelenítő tea papayás termékkel kapcsolatban tartalmilag ugyanez a tájékoztatás található.

  2.3. A II. r. eljárás alá vont termékkatalógusában (amelynek 12.000 példánya jutott el a fogyasztókhoz) a Kombucha Gold teaital családra vonatkozóan megjelent szöveges bemutatót közlése szerint az I. r. eljárás alá vont által a termékekhez csatolt információs füzetben közöltek és a gyártóval folytatott konzultáció alapján készítette el. Az I. r. eljárás alá vont a termékkatalógusban foglaltakról nyilatkozni nem tudott, mivel azt a II. r. eljárás alá vont készítette. A termékkatalógus a következőket tartalmazza:"A Kombucha Gold teakészítmények élő gombakultúrával előállított termékek. Az ital méregteleníti a szervezetet, és meggátolja a baktériumok és vírusok szaporodását. Virágmézzel és szegfűszeggel van ízesítve, így élvezeti értéke magasabb, mint más gyógykészítményeké. Ajánljuk mindazoknak, akik egészségük megőrzése érdekében, vagy már kialakult betegségeik kezelésére fogyasztanák egy több ezer éves múltra visszatekintő, csupán természetes anyagokat tartalmazó gyógyteaitalt. Eredeti, élőflórás és finom!" Az ún. papayás szettel összefüggésben a termékkatalógus még arról ad tájékoztatást, hogy"a papaya elősegíti az emésztést és meggátolja a méreganyagok felszívódását a szervezetben".

V.

A Gyógynövény Kutató Intézet Rt. véleménye

A Gyógynövény Kutató Intézet Rt. (a továbbiakban: GYKI) a Gazdasági Versenyhivatal megkeresésére adott válaszában azon véleményének adott hangot, hogy a Kombucha Gold teaitalokat "a forgalmazó gyakorlatilag gyógyhatású termékként értékeli és reklámozza, függetlenül attól, hogy az adott termék milyen típusú forgalombahozatali engedéllyel rendelkezik. Élelmiszer forgalomba hozatala esetében ugyanis a hatályos jogszabályok egyértelműen tiltják a termék címkézésén, csomagolásán, vagy bármilyen, akár reklám célú ismertetőjében terápiás hatások említését, illetve az erre történő utalást, függetlenül attól, hogy az adott termék egyes alkotórészei esetleg - meghatározott adagolási körülmények mellett és előírások alapján alkalmazva - egyébként terápiás hatással bírhatnak."

A GYKI elnök-igazgatója kiemelte, "nem tiltott az élelmiszerek csomagolásán, címkéjén és ismertetőjében az egyébként terápiás hatást létrehozni képes hatóanyagok (de nem a hatás!) megnevezése, mennyiségének feltüntetése (így helyénvaló pl. egy üdítőital C-vitamin, vagy koffein tartalmának feliratozása. Adagolásra utaló megjegyzés azonban csak akkor fogadható el ilyen esetben, ha egy vagy több összetevő bevitele a szervezetbe bizonyos mennyiségi határon túl, vagy a fogyasztók egy csoportjánál nem kívánatos (pl. alkoholtartalom, gluténtartalom stb.)."

A GYKI a részére véleményezésre megküldött termékismertetőkről a következő nyilatkozatot adta: "A Kombucha tea, illetve gomba nem gyógyhatású termék, ilyen kategóriaként történő minősítése a jogszabályi lehetőségektől függetlenül, a rendelkezésre álló szakirodalom alapján sem indokolt. A ... felsorolt gyógyhatások némelyikét figyelembe véve, a terméket megfelelő vizsgálati adatokkal alátámasztott leírás alapján, kedvező táplálkozás élettani tulajdonságokkal rendelkező élelmiszernek lehetne minősíteni és adott esetben megfelelően reklámozni."

"A rendkívül nagyszámú, sokféle és eltérő kóroktani háttérrel létrejövő betegségek, tünetek, tünetegyüttesek csak célzott és orvosilag alátámasztott terápiával kezelhetők (amely terápia során a megfelelő, szakember által előírt fitoterapeutikumok, vagy élelmiszerek is alkalmazhatók adott esetben). A vírusok és baktériumok szaporodásának gátlása pedig egyértelműen olyan körülmény, amely csak szakirodalomból referálható mikrobiológiai kísérletek alapján állítható egy szerről, termékről, vagy annak egyik másik hatóanyagáról. Ennél fogva e hatások említése ... a Kombucha esetében egyértelműen jogszabályellenes és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére," fejti ki a GYKI, hozzátéve, hogy "ilyen tömegű terápiás utalás még bevált gyógytermékek esetében is félrevezető."

Aláhúzza továbbá, hogy "a macskakarom tartalmú szerek gyógyhatású terméknek minősülnek, forgalmazásuk akkor is csak az Országos Gyógyszerészeti Intézet által kiadott engedély alapján lehetséges, ha a termékben több más komponens mellett összetevőként szerepel."

A GYKI véleménye szerint a tájékoztató "nem felel meg a minimális szakmai és reklámetikai követelményeknek", mivel egyebek között "a benne leírt hatások és előírások számos helyen ellentmondásosak, a laikus ember számára is nehezen értelmezhetőek, félrevezetőek, homályosan fogalmazottak", "a <hivatkozások> egyes forrásai a szakirodalomban a leírt nevek alapján sem" voltak beazonosíthatóak.

VI.

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet véleménye

Az Országos Gyógyszerészeti Intézet (a továbbiakban: OGYI) megkeresésre adott tájékoztatása szerint az I. r. eljárás alá vont 2001. májusában kereste meg az OGYI-t engedélyeztetési eljárás kezdeményezésével, a macskakarmot tartalmazó teaitalokra vonatkozóan. Az OGYI arról tájékoztatta az I. r. eljárás alá vontat, hogy termékük egyik komponense, a kapszula felbontásából nyert macskakarom por a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet hatálya alá tartozik, azaz gyógyhatású készítmény és nem sorolható élelmiszer kategóriába. Ezért e termékek esetében az OGYI nem látott lehetőséget arra, hogy macskakarom tartalmuk miatt élelmiszerként lehessenek forgalomban. Ennek okaiként az OGYI a következőket jelölte meg:
- az egy kiszerelési egységben levő macskakarom mennyisége elég jelentős,
- nem egy alapanyagot, hanem kész engedélyezett gyógyterméket dolgoznak fel,
- a termék csomagolóanyag feliratán feltüntetett "teaital macskakarom kivonattal" szöveg nem helytálló, mert a termék nem kivonatot, hanem port tartalmaz, illetve azt sugallja/hatja, hogy ugyan olyan kedvező hatásokkal rendelkezik, mint a gyógytermékként engedélyezett macskakarom tartalmú készítmények.

Az OGYI közölte, hogy 2002-ben az I. r. eljárás alá vont ismét megkereste, melyre a fentiekben ismertetetteket újból megerősítették.

Az II. r. eljárás alá vont internetes honlapján megjelent termékismertetőben közöltekkel összefüggésben az OGYI leszögezte, hogy "gyógyhatást nem lehet/szabad az élelmiszereknek tulajdonítani. Magyarországon gyógyhatású készítménynek minősülnek a gyógyszerek és a gyógytermékek. A szóban forgó készítményekről azt állítani, hogy <méregtelenítik a szervezetet és meggátolja a vírusok és baktériumok szaporodását> súlyosan kifogásolható. A kijelentés reklámetikai kifogás alá esik, megtéveszti a fogyasztókat/betegeket, másrészt az állításokat bizonyítani is kell. Hatás igazolás nélkül népgyógyászati és néhány epidemiológiai eset leírása nem elegendő a gyógyhatás bizonyításához."

Az OGYI szerint a Kombucha Gold papayás teaital és a Kombucha Gold papayás tea koncentrátum kapcsán sem tulajdonítható a termékeknek gyógyhatás, miután élelmiszer engedéllyel rendelkeznek. Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet kérésére 2000-ben kiadott állásfoglalásuk szerint a papayás extractumot tartalmazó készítménynek élelmiszerként való forgalmazására elviekben sem látnak lehetőséget, mivel nem kívánt mellékhatásai ismertek, a gyógyszerekkel egyidejűleg adva interakciót válthat ki, allergiás reakciókat okozhat, terhes anyáknál történő alkalmazása ellenjavallt.

VII.

Az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet véleménye

Az OGYI a Gazdasági Versenyhivatal rendelkezésére bocsátotta az Országos Élelmezés- és Táplálkozástudományi Intézet (a továbbiakban: OÉTI) 1997. december 19-én írott levelét, amelyben az OÉTI nem javasolta egy "Kombucha gombával erjesztett tea" elnevezésű készítmény új élelmiszerként történő engedélyezését. Az OÉTI által hivatkozott szakirodalom szerint
"- a Kombucha tea széles körben elterjedt és használatos szer, melyet a népi gyógyászatban jó hatásúnak vélnek számos betegség megelőzésében és kezelésében,
- a Kombuchat az egyébként kedvező hatásaival ajánlók körében is megfogalmazott a tiltás: <fogyasztása terhes és szoptatós anyáknak nem ajánlott>,
- a gyomor pH-szintjére érzékeny gyógyszerek felszívódását befolyásolhatja, ezért tanácsosnak tartják alkalmazása előtt a kezelőorvos tanácsát kikérni."

Az OÉTI szerint valószínűsíthető, hogy a készítmény specifikus biológiai hatással bír az ember szervezetére. Kiemeli továbbá, hogy az USA-ban "- bár egészséges egyéneknél, szokásos mennyiségben fogyasztva feltételezhetően nem okoz egészségi problémát - egészségre gyakorolt kockázatának lehetőségét nem egészséges vagy nagyobb mennyiséget fogyasztó egészséges személyek esetében nem tartják kizárhatónak."

VIII.

A vizsgálati jelentés

A vizsgálati jelentés megállapította, hogy a Kombucha Gold teaital család tagjait a különféle ismertetők olyan termékként mutatják be, amelyek fogyasztás esetén alkalmasak gyógyhatások kiváltására.

A vizsgálati jelentés szerint az eljárás alá vontak - úgy a gyártó, mint a kizárólagos forgalmazó - egyaránt felelősek a termékekről megjelent reklámok, tájékoztatások valóságtartalmáért.

A vizsgáló szerint az eljárás alá vontak a Kombucha Gold teaital családdal kapcsolatos magatartása alkalmas a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására, s megsértették a Tpvt. 8.§-a (2.) bekezdésének rendelkezéseit. Indítványozta, hogy az eljárás a jogsértő magatartást a vizsgálati időszakban megszüntető II. r. eljárás alá vonttal szemben bírság kirovására ne kerüljön sor, ugyanakkor indítványozta bírság kiszabását az I. r. eljárás alá vonttal szemben.

IX.

Az eljárás alá vontak védekezése

 • 1.

  Az I. r. eljárás alá vont védekezésében hangsúlyozta jóhiszeműségét és azt, hogy nem volt olyan jogszabályi tilalom, amely tevékenységére irányadó lett volna.

 • 2.

  Az üggyel kapcsolatos jóhiszeműségét kiemelő II. r. eljárás alá vont védekezésében előadta, hogy az I. r. eljárás alá vonttal létrejött megállapodás megkötésekor a tőle elvárható gondosságnak teljes mértékben eleget tett, amikor az I. r. eljárás alá vontat nyilatkoztatta arról, hogy a termékek rendelkeznek a vonatkozó jogszabály által előírt valamennyi tulajdonsággal, vizsgálati eredménnyel, dokumentációval - ezért az I. r. eljárás alá vont teljeskörű felelősséget is vállalt. Ezen túlmenően megkapta azokat a vizsgálati eredményeket is, amelyeket a Zala Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Állomás adott ki, s nem merült fel olyan körülmény, amely a határozatok vonatkozásában kétséget támasztott volna. Nem volt előtte ismert, hogy a termékek esetében egyéb feltételeknek is eleget kell tenni.

  A II. r. eljárás alá vont előadta továbbá, hogy mint termékek értékesítésével foglalkozó vállalkozás meghatározott adatok és dokumentumok alapján joggal feltételezi az áru feltételeinek rendezettségét. Ez vonatkozik a termékekhez csatolt ismertetőkre és a reklámfilmekre is, melyek tartalmát nem tudja megítélni.

  Kiemelte, hogy a szóban forgó termékekről számos egyéb televíziós műsorban is elhangzottak vélemények, ismertetések. A termékekről tudományos vagy tudományosnak tűnő információk kerültek a tévénézőkhöz már hosszabb ideje, az általa végzett termékismertetés előtt. Ezek meggyőzőek voltak, így a II. r. eljárás alá vont által történt értékesítést tulajdonképpen ezen korábbi TV-műsorokból szerzett információk segítették, nem pedig a konkrét termékismertetés.

  A termék értékesítésében való részvételére vonatkozó döntésének meghozatala előtt marketingfelméréseket végzett, megvizsgálta, hogy más vállalkozások milyen módon forgalmaznak hasonló termékeket. Megítélése szerint az általa alkalmazott terminológia nem tér el a más termékekkel összefüggésben megnyilvánuló szóhasználattól.

  A Kombucha Gold teaital családba tartozó termékek forgalmazását, ismertetését elmondása szerint azért szüntette meg, illetve függesztette fel, mivel nem tiszte és feladata a gyártás és az összetétel meghatározása. Üzleti érdekei és szempontjai megkívánják a termékek körüli rendezettséget azon esetben, amikor a termékek az ő értékesítésében kerülnek a fogyasztóhoz. A szakértői vélemények tartalma késztette, arra hogy a szóban forgó termékekkel kapcsolatos tisztázatlan kérdések rendezéséig, azok értékesítésében, semmiféle formában ne vegyen részt, legyen a gyártó bármelyik cég.

  A II. r. eljárás alá vont kérte az eljárás megszüntetését, illetve a bírság kiszabásának mellőzését.

X.

Jogi háttér

 • 1.

  Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény 9.§-a 2001. december 31-ig előírta, hogy a közfogyasztásra szánt, új terméknek minősülő élelmiszer - a vendéglátás kivételével - csak úgy volt előállítható, ha gyártmánylapját (az élelmiszer előállításának módját, összetételét, minőségi jellemzőit és jelölését tartalmazó leírást) a területileg illetékes állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomás határozatban jóváhagyta. A törvény 2002. január 1-től hatályos, a hatálybalépést követően indult eljárásokban alkalmazandó 9.§-a szerint a közfogyasztásra kerülő élelmiszer - vendéglátás kivételével - kizárólag abban az esetben állítható elő, ha annak gyártmánylapját az előállító előzetesen elkészíti.

  Az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról hozott 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet (a továbbiakban: FM-NM-IKM rendelet) 14.§-ának (1) bekezdése szerint az új élelmiszer előállításának engedélyezése iránti kérelmet - a vendéglátás és közétkeztetés kivételével - a földművelésügyi miniszternek címezve a területileg illetékes állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomáson kell benyújtani, amely beszerzi az OÉTI szakhatósági hozzájárulását.

  A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Főosztálya 32767/2001. számú körlevelében felhívta az állategészségügyi és élelmiszerellenőrző állomások figyelmét, hogy az állomások jogköre csak az élelmiszerekre terjed ki, a gyógynövénykeverékek, továbbá gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalombahozataláról a 10/1987. (VIII. 19.) EüM rendelet rendelkezik, a hatósági jogkört az OGYI hatáskörébe utalva.

 • 2.

  A gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású anyagok és készítmények nyilvántartásáról és forgalomba hozataláról szóló 10/1987. (VIII.19.) EüM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2.§-a értelmében gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény az a természetes eredetű anyagot tartalmazó készítmény, amely kedvező biológiai hatással rendelkezik, orvosi előírás nélkül is alkalmazható és amely előírásszerű használat esetén egészségi ártalmat nem okoz. Új készítmény a Rendelet 6.§-a szerint akkor hozható forgalomba, ha azt az OGYI nyilvántartásba vette és a forgalomba hozatalát engedélyezte.

  Az OGYI által engedélyezett készítmény a Rendelet 13.§-ának (2) bekezdése értelmében csak gyógyszertárban forgalmazható, az ettől eltérő forgalmazás lehetőségét az OGYI határozza meg a forgalombahozatali engedélyben.

  A Versenytanács megjegyzi, hogy a gyógynövények és a különleges táplálkozási igényt kielégítő élelmiszerek forgalomba hozatalával kapcsolatban is sajátos jogszabályi előírások érvényesülnek [lásd a gyógynövények és illóolajok vizsgálatáról, minősítéséről, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről szóló 37/1976. (X. 29.) MT rendeletet és a végrehajtásáról szóló 2/1978. (III. 16.) NIM rendeletet, illetve az élelmiszerekről szóló 1995. évi XC. törvény végrehajtásáról hozott 1/1996. (I. 9.) FM-NM-IKM együttes rendelet 13.§-ának (1) bekezdését és 8. számú mellékletének 5. pontját].

 • 3.

  A Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének első mondata szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni. Ugyanezen cikkely (2) bekezdésének a) pontja értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül különösen, ha az áru ára, lényeges tulajdonsága - így különösen összetétele, használata, az egészségre és a környezetre gyakorolt hatása, valamint kezelése, továbbá az áru eredete, származási helye, beszerzési forrása vagy módja - tekintetében valótlan tényt vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állítanak, az árut megtévesztésre alkalmas árujelzővel látják el, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más, megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak.

XI.

A Versenytanács döntése

 • 1.

  A nyereségszerzés érdekében folytatott vállalkozói tevékenység azt a kötelezettséget rója a vállalkozóra, hogy az áru megismertetése során pontos és ellenőrzött ismereteit közölve reálisan hasson közre a vásárlói szándék kialakításában, azzal, hogy a fogyasztói döntéseket befolyásoló közlésnek a fogyasztó tudomására jutásának időpontjában fennálló megalapozottságáról neki kell gondoskodnia. Különösen fontos ez olyan termékek esetében, amelyek éppen az emberi egészségre gyakorolt hatásuk folytán fokozottabb ellenőrzés alá esnek, és amelyeket elsősorban olyan valamilyen betegségben szenvedő, a gyógyhatásban bízó fogyasztók vásárolnak meg, akik a fogyasztók speciális csoportját képezik, mivel lényegesen érzékenyebben reagálnak bármiféle gyógyulást ígérő tájékoztatásra.

  Közérdek fűződik az olyan termékek előzetes bevizsgálásához, ellenőrzéséhez, amelyek hatásukat valamilyen módon az emberi szervezetben vagy az emberi szervezetre fejtik ki, ezért az emberi fogyasztásra szánt termékek forgalombahozatalához hatósági eljárás lefolytatására van szükség. A jogszabályi felhatalmazással rendelkező intézmények jogosultak annak elbírálására, hogy egy adott termék Magyarország területén milyen típusú, milyen hatásmechanizmusú áruként hozható forgalomba. A Magyarországon forgalomba hozott, emberi fogyasztásra szánt termékeket ilyen szempontból csak ezek az intézmények minősíthetik, így nem fogadható el egy kizárólag élelmiszerkénti forgalomba hozatalra feljogosító engedéllyel rendelkező termék oly módon történő értékesítése, amely - például a termék fogyasztása kapcsán szerzett, ugyanakkor az erre feljogosított intézmény által nem igazolt tapasztalatokra hivatkozva - a terméket nem mint élelmiszert, hanem mint az egészség megőrzésére, illetve helyreállítására alkalmas készítményként kínálja a fogyasztóknak.

  Mint azt a Gazdasági Versenyhivatal megkeresésére adott és az előzőekben már hivatkozott szakhatósági véleményében az OGYI is leszögezte, gyógyhatásra hivatkozni akkor lehet a készítményeknél, ha azt az OGYI engedélyezte mint gyógyszert vagy gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítményt. Gyógyhatást tulajdonítani ennek megfelelően egy készítménynek csak akkor lehet, illetve szabad, ha azt vizsgálatokkal igazolták és a vizsgálati eredményeket az erre jogosult hatóság értékelte, elfogadta. Ezzel összhangban más ügyben hozott határozatában már korábban is leszögezte a Versenytanács, azon termékeknél, amelyekről az emberi szervezetre gyakorolt hatás vonatkozásában fogalmaznak meg többlet-állításokat például az általános élelmiszerekhez képest, a közlések csak akkor tekinthetők biztonsággal valósnak, ha a termékek ezen tulajdonságát az erre hatáskörrel bíró szerv megállapította (Vj-289/1996.).

 • 2.

  A Kombucha Gold teaital családba tartozó valamennyi termék lényeges tulajdonságának minősül az egészségre gyakorolt kedvező hatás, amely az értékesítés meghatározó eleme. A termékek nem mint egyszerű emberi fogyasztásra szánt termékek, élelmiszerek kerültek ismertetésre és eladásra, hanem mint az emberi egészség megőrzésére és az egészség helyreállítására alkalmas készítmények. Az eljárás alá vontak a termék megvásárlására irányuló fogyasztói döntések befolyásolása érdekében kifejezetten az emberi egészség megőrzésére és az egészség helyreállítására alkalmas, különböző betegségek elleni gyógyító hatású készítménynek állították be a termékeket, ennek megfelelő ígéreteket fogalmazva meg, annak ellenére, hogy nem állt rendelkezésükre olyan, valóban szakszerű, hiteles és befolyástól mentes szakértői véleményen alapuló hatósági álláspont, amely azt támasztotta volna alá, hogy a termékek fogyasztása esetén az ígért hatások bekövetkeznek.

  A Kombucha Gold teaital családba tartozó termékek csak élelmiszerként lettek engedélyeztetve, a valamennyi (nemcsak a macskakarom vagy papaya tartalmú) termékkel összefüggésben hangsúlyozott gyógyító hatás elbírálására és a Kombucha gomba egészségre gyakorolt hatását illetően a szakemberek körében is megmutatkozó bizonytalanság feloldására jogosult illetékes szerv megkeresésére nem került sor, az a terméket nem vizsgálta meg. Ennek hiányában a megfelelően nem igazolt eredmények felhasználása a fogyasztók valamely termék megvásárlásával kapcsolatos döntésének befolyásolása érdekében versenyjogilag nem jogszerű, alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

 • 3.

  Figyelemmel a fentiekre az eljárás alá vontak megsértették a Tpvt. 8.§-a (1) bekezdésének a) pontját. Magatartásuk alkalmas volt a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására oly módon, hogy az a különböző, az emberi egészség megőrzése vagy helyreállítása fogyasztói igényének kielégítésére kínált különböző termékek piacán torzító hatást váltson ki, különös tekintettel arra, hogy a gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények a vonatkozó jogszabályi előírások szerint csak gyógyszertárban vagy az OGYI által megadott forgalombahozatali engedélyben meghatározottak szerint - vagyis az eljárás alá vontak által alkalmazott értékesítési módszer alkalmazásával nem - értékesíthetők, így a jogszabályoknak megfelelően eljáró versenytársak úgy az engedélyezés költségei és időigénye, mint az értékesítési lehetőségek korlátozott volta következtében versenyhátrányba kerültek.

 • 4.

  A Versenytanács döntése során figyelembe vette, hogy mindkét eljárás alá vont önálló, versenyjogi felelősséggel bíró, a fogyasztóknak a szerződés megkötésére ösztönző tájékoztatást nyújtó piaci szereplőként járt el, magatartásával megjelenve a piacon. A fogyasztóknak szóló különböző tájékoztató anyagok elkészítésében mindketten aktívan részt vettek.

  A Versenytanács nem fogadta el a II. r. eljárás alá vont azon védekezését, amely szerint az I. r. eljárás alá vonttal létrejött megállapodás megkötésekor a tőle elvárható gondosságnak teljes mértékben eleget tett, amikor az I. r. eljárás alá vonttat nyilatkoztatta arról, hogy a termékek rendelkeznek a vonatkozó jogszabály által előírt valamennyi tulajdonsággal, vizsgálati eredménnyel, dokumentációval, s ezért az I. r. eljárás alá vont teljeskörű felelősséget is vállalt, beleértve a termékfelelősséget, továbbá bekérte az engedélyeket, illetve hogy mint termékek értékesítésével foglalkozó vállalkozás meghatározott adatok és dokumentumok alapján joggal feltételezi az áru feltételei rendezettségét, ideértve a termékekhez csatolt ismertetőket és a reklámfilmeket is.

  A fogalomba hozott emberi fogyasztásra, s különösen az emberi egészség megóvására vagy helyreállítására szolgáló termékek vonatkozásában a fogyasztók biztonsága kapcsán általánosan fogalmazódik meg az a követelmény a gyártóval szemben, hogy a terméket csak a feljogosított hatóságok eljárására irányadó rendelkezések tiszteletben tartásával hozza forgalomba. Ez a kötelezettség ugyanakkor átháramlik a kereskedőre is, különösen olyan esetben, ha a termék értékesítése érdekében a kereskedő a fogyasztók igen széles körét elérő módszereket alkalmaz. Ennek jelentőségét kiemeli a televíziós termékértékesítés és a termékkatalógus révén történő vásárlás azon sajátossága, hogy a fogyasztónak fokozott bizalommal kell viseltetnie a tájékoztatás irányában, mivel meghatározó módon csak arra hagyatkozhat döntése meghozatal során.

  A II. r. eljárás alá vont számára - mint arra a termékeknek a termékkatalógus "egészség" címmel jelölt részében történő elhelyezése is utal - nyilvánvaló volt, hogy nem egyszerű élelmiszerként kerülnek értékesítésre a termékek, ezért az emberi fogyasztásra, az egészség megőrzésére, illetve helyreállítására az értékesítés általa alkalmazott módszereinek sajátosságaiból adódóan a fogyasztók igen széles körének kínált termékek kapcsán elvárható tőle, hogy ne elégedjék meg az élelmiszerkénti forgalombahozatalt lehetővé tevő dokumentumok bemutatásával. A versenyjogi felelősség alól nem mentesíti az, hogy az eljárás alá vontak között polgári jogi jogviszonyt létrehozó együttműködési megállapodásban az I. r. eljárás alá vont teljeskörű felelősségét kötötték ki.

 • 5.

  A Tpvt-be ütköző, az eljárás alá vontak közös értékesítési tevékenysége során tanúsított magatartás folytatásának megtiltására nem volt szükség, mert a közös értékesítés megszűnt. A Versenytanács ugyanakkor a terméket korábban megvásárló és azt még fel nem használt fogyasztók megfelelő tájékoztatása érdekében szükségesnek ítélte annak előírását, hogy az I. r. eljárás alá vont két országos napilapban olyan tartalmú helyreigazító közleményt tegyen közzé, amely tájékoztatást ad arról, hogy a Kombucha Gold teaital családba tartozó, általa gyártott és kizárólag élelmiszerként történő forgalomba hozatalra szóló engedéllyel rendelkező termékek nem minősülnek gyógyszernek, gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítménynek, táplálék-kiegészítőnek, étrend kiegészítő készítménynek vagy más hasonló terméknek.

 • 6.

  6. A Tpvt. 78.§-ának (1) bekezdése értelmében az eljáró versenytanács bírságot szabhat ki azzal szemben, aki a Tpvt. rendelkezéseit megsérti. A (2) bekezdés szerint a bírság összegét az eset összes körülményeire - így különösen a jogsérelem súlyára, a jogsértő állapot időtartamára, a jogsértéssel elért előnyre, a jogsértő felek piaci helyzetére, a magatartás felróhatóságára, az eljárást segítő, együttműködő magatartására, a törvénybe ütköző magatartás ismételt tanúsítására - tekintettel kell meghatározni. A jogsérelem súlyát különösen a gazdasági verseny veszélyeztetettségének foka, a fogyasztói érdekek sérelmének köre, kiterjedtsége alapozhatja meg.

  A Versenytanács az I. r. eljárás alá vonttal szemben 3.000.000 Ft bírságot szabott ki. A Versenytanács szerint a termékek emberi egészségre hatást gyakorló hatásával kapcsolatos jogsértések esetén csak megfelelően magas bírságok alkalmasak a további jogsértéstől való visszatartásra. A bírság összegének meghatározása során a Versenytanács ezen kívül figyelembe vette, hogy a megtévesztésre alkalmas, hosszú időn át tanúsított tájékoztatás a fogyasztók igen széles körét érte le, illetőleg arra, hogy az I. r. eljárás alá vont egész gazdasági tevékenysége a versenyjogba ütköző módon terjesztett termékek gyártására és forgalmazására épült.

  A II. r. eljárás alá vontat a Versenytanács nem kötelezte bírság megfizetésére. Döntése meghozatalakor a Versenytanács tekintettel volt arra, hogy a reklámok tartalmáért elsősorban -de nem kizárólagosan - nem a reklám közzétevőjét terheli a versenyjogi felelősség, hanem a reklámozót, vagyis azt a személyt, akinek érdekében a reklám közzétételre kerül. A Versenytanács azt is figyelembe vette, hogy a versenyfelügyeleti eljárást segítő magatartást tanúsító II. r. eljárás alá vont a versenyfelügyeleti eljárás hatására felhagyott a termékek értékesítésével.

 • 7.

  A Versenytanács felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen versenyfelügyeleti eljárás kizárólag a Kombucha Gold teaital családba tartozó termékek I. és II. r. eljárás alá vont általi közös értékesítése során tanúsított magatartást vizsgálta. Amennyiben az I. r. eljárás alá vont a termékek forgalmazásával összefüggésben továbbra is a fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolására alkalmas magatartást tanúsít, újabb eljárás indítható vele szemben.

 • 8.

  A határozat elleni további jogorvoslati jogot a Tpvt. 83.§-ának (1) bekezdése biztosítja.

Budapest, 2002. május 7.