Vj-51/2001/37

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a dr. Hegymegi-Barakonyi Zoltán ügyvéd (1062 Budapest, Andrássy út 102.) által képviselt Energizer Magyarország Kft. ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a fogyasztók megtévesztésére alkalmas jogsértést valósított meg azzal, hogy a

 • -

  2000. szeptemberében piacra került 30.000 db szórólapon az e2nergizer lithium elemet az "ötször tartósabb, mint az alkáli elemek" reklámkitétellel, illetve

 • -

  a 2000. szeptemberében és novemberében terjesztett 60.000 szórólapon ugyanezen árut "-20 és +70° C között is változatlan energia forrást biztosit" reklámkitétellel reklámozta, továbbá azzal, hogy

 • -

  a 2000. szeptemberében és novemberében terjesztett 60.000 db szórólapon megtévesztésre alkalmas közlést alkalmazott az Energizer Intelligent megnevezésű áru hatékonysága tekintetében.

Kötelezi az eljárás alá vont vállalkozást, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037557 bírságbevételi számlájára 1.000.000 (Egymillió) forint versenyfelügyeleti bírságot a határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.
Kötelezi továbbá, hogy fizessen meg a Gazdasági Versenyhivatal 10032000-01037571 eljárási díj bevételi számlájára 400.000 (négyszázezer) forint költséget ugyancsak 15 napon belül. Ezt meghaladóan a felmerült költséget az állam viseli.

A határozat ellen annak kézhezvételétől számított 30 napon belül a Gazdasági versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bíróságon címzett jogorvoslati kérelemmel lehet élni.

Indoklás

I.

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70.§ (1) bekezdése alapján indított versenyfelügyeleti eljárást annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az általa a piacra bevezetett Energizer Intelligent alkáli és e2nergizer lithium elemekkel kapcsolatban megjelentetett szórólapon a fogyasztók megtévesztésére alkalmas tájékoztatást adott-e, utóbbi elem esetében különös tekintettel arra, hogy a szórólap az e2nergizer elemmel kapcsolatban azt állította, hogy az ötször (illetve akár ötször) tartósabb, mint az alkáli elemek, illetve -20° C és +70° C között is változatlan energia forrást biztosit továbbá 30 %-kal könnyebb, mint egy LRG(ceruza) elem.

II.

1) Az Eveready Battery Netherlands B.V. által 1993-ban alapított eljárás alá vont vállalkozás az azóta átnevezett Energizer Holding (S.T. Glouis US) leányvállalata, kinek lokális irányítását a helyi vezetők, míg globális, stratégiai irányítását (pld. termékfejlesztés, márkamarketing) a regionális és szakmai központok látják el.
Az eljárás alá vont vállalkozás a genfi központú Közép-Kelet-Európai régióba tartozik.
A 2001. januári-februári adatok szerint az eljárás alá vont vállalkozás piaci részesedése, összes termékét tekintve - beleértve a tartós és hagyományos termékcsaládokat is - kb. 34,5 % volt, figyelembevéve a műszaki boltokban, az élelmiszer boltokban, illetve a vegyi-drogéria boltokban értékesített árukat is.

2) A magyar piacon jelenlévő alkáli (Mangán-dioxid) és szén-cink elemekhez képest az eljárás alá vont vállalkozás által piacra bevezetett, lithium technológiával készült lithium AA méretű (ceruza) elemet kizárólag az eljárás alá vont vállalkozás forgalmazza, mely utóbbi elem kémiai összetételét tekintve különbözik a többi elem, így az alkáli elemek kémiai összetételétől is.

3) Az eljárással érintett lithium és alkáli eleme versenytársi termékeként számos más elem (Philips, Varta, Toshiba, Sony, Daewoo, Duracell, Panasonic stb.) van jelen a piacon.

4) Az eljárás alá vont vállalkozás az Energizer Inteligent elnevezésű alkáli, és az e2nergizer lithium elem tulajdonságainak megismertetése érdekében a termékeket forgalmazó nagykereskedőknek és a nagykereskedők által ellátott üzletek eladóinak tájékoztatása érdekében 60.000 példányban készítetett szórólapot 2000. utolsó negyedévében.
A szórólapokat két részeltben (30-30 ezer db) rendelte meg az ezzel megbízott grafikai ügynökségtől.
A 2000. augusztusában beérkezett 30.000 szórólap az eljárás alá vont vállalkozás közreműködésével 2000. szeptemberében került a címzettekhez, még a fennmaradó 30.000 db szórólap 2000. novemberében került piacra.
A kétfajta szórólap szövegezése részben eltért egymástól.

a) Valamennyi (60 ezer) szórólap tartalmazott az Energizer Inteligent elemre vonatkozó információt, melyhez az eljárás alá vont vállalkozás egy Nagy-Brittaniában végzett felmérés adatait használta fel.
A felmérésben a még piacra nem került elemmel kapcsolatban fejezték ki a majdani vásárlók vélekedéseiket anélkül, hogy az elemet ténylegesen kipróbálták volna.
Az elem fogadtatásával kapcsolatos fogyasztói vélekedések eredményét az eljárás alá vont vállalkozás a Magyarországon megjelent szórólapon akként alkalmazta, hogy a vásárlóknak az elem hatékonyságával kapcsolatos vélekedése - a használt kijelentő mód folytán - olyan hangsúlyt kapott, mintha a fogyasztók 89 %-a szerint az elem sokkal hatékonyabb energiafelvételt biztosítana.
A szövegezésből nem volt megállapítható a viszonyítási alap, illetve csak annyiban, hogy az elem új Energizer elemként lett megjelölve.
Magyarországon a fenti kitételt tartalmazó szórólap a termék forgalmazásával egyidejűleg került a piacra.

b) A szórólapnak az e2nergizer lithium elemet népszerűsítő oldala az első 30.000 db szórólapnál az - eljárásban vizsgált körben - közölte, hogy

 • -

  az elem ötször tartósabb, mint az alkáli elemek,

 • -

  -20° C és + 70° C között is változatlan energia forrást biztosit,

 • -

  - 30 %-kal könnyebb, mint egy LRG (ceruza) méretű alkáli elem.

c) Az e2nergizer elemet népszerűsítő további 30.000 db szórólap szövegezése annyiban változott, hogy az elem tartósságával kapcsolatos kitétel szerint az "akár ötször tartósabb, mint az alkáli elemek".
A tartóssággal kapcsolatos reklámközlést követően, ahhoz tartozó magyarázatként kibővült továbbá a szövegezés azzal, hogy az "elem" napjaink magas energiaigényű készülékeiben" használatos.

5) A szórólapokat elkészítő Bt. a szórólapok piacra kerülése után, 2000. decemberében igazolta, hogy az első szállításban nyomdai hiba volt, minek következtében nem került rá a szórólapokra az, hogy a lithium elem tartósságára vonatkozó adat az esetben érvényes, ha azt magas energiaigényű készülékekben használják.
Az "ötször tartósabb, mint az alkáli elemek" kitételnek az "akár" szóval történt kibővítése független volt a szórólap nyomdai kivitelezését végző Bt. tevékenységétől.

6) Az e2nergizer megnevezésű árut reklámozó szórólapon egy fényképezőgép képi megjelenítése szerepelt.
Az elemek csomagolásának hátoldalán - mobiltelefon, CD-lemez lejátszó, vaku, videokamera, fényképezőgép - volt látható annak jelzéseként, hogy milyen készülékek üzemeléséhez használandó fel a ceruzaelem.
Az elem hátoldalán angol nyelven volt olvasható, hogy a digitális kamera esetén a szóban forgó elem ötször tartósabb az alkáli elemnél.

7) Az eljárás alá vont vállalkozás a CATLELLA Generics, Svédország laboratórium által elvégzett teszt-vizsgálatra hivatkozással alkalmazta a lithium ceruza elem tartósságára vonatkozó reklámkitételeket.
A laboratórium - a csatolt levél szerint - 1 volt végfeszültség mellett végezte a vizsgálatokat úgy, hogy az áramerősség 500 mA, 1000 mA, illetve 1500 mA volt, folyamatos terhelés mellett (10-es irat).
A vizsgálatok az áramerősség növekvő sorrendjében hordozható TV-re, digitális fényképezőgépre, illetve játékautóra vonatkoztak.
Az eljárás alá vont vállalkozás által a módosított szórólapokon használt "magas energiaigényű készülékek" kitétel előadása szerint azon eszközökre vonatkozott, ahol az alkalmazás során az energia-felvétel megközelíti az 1000 mA-t, vagy ennél az értéknél magasabb úgy, hogy az energia-felvétel eléri vagy meghaladja az 1500 mA-t.

8) A vizsgálati eljárásban beszerzett szakértői véleményből megállapíthatóan, a lithium elemnél a tartósság szempontjából figyelembe-veendő un. kisütési idő az alkáli elemhez képest legfeljebb annak 3,11-szerese 1,1 ohm értékű állandó terhelés, illetve 1V feszültség mellett.
Az 1,1 ohm terhelő-ellenállás elsősorban nagyáramú fogyasztók, pld. motoros gyermekjátékok, vakuk, kamerákra vonatkoztatható, míg kisebb terhelés mellett, közepes áramú fogyasztóknál (borotvák fogkefék) illetve kisáramú fogyasztóknál (vokmen, hordozható CD lejátszók, kisrádiók) a kétféle elem közötti tartósság (kisütési idő) alacsonyabb a fent irt értéknél.

9) A tartósság szempontjából figyelembe veendő kisütési idő - kizárólag a lithium elemre vonatkoztatva - szélsőséges időjárási körülmények között általában kisebb, mint a +25° C hőmérsékleten mért kisütési idő függetlenül attól, hogy az elem szélsőséges időjárási körülmények között is használható.

10) A lithium elem 43,35 %-kal könnyebb az eljárás alá vonti alkáli elemnél.

III.

A vizsgálati jelentés részben az eljárás megszüntetését, részben a jogsértés megállapítását indítványozta, utóbbi esetben azzal, hogy a Versenytanács szabjon ki bírságot az eljárás alá vont vállalkozásra.

IV.

Az eljárás alá vont vállalkozás vitatta, hogy jogsértést valósított meg. Az Energizer Inteligent elnevezésű elem vonatkozásában előadta, hogy azért tartalmazta állítás formájában a szórólap az előzetes felmérés eredményét, mert időközben az elem piacra került a magyar piacon.
Hivatkozott arra, hogy a szórólap szövege az e2nergizer elemre nézve a tartósság vonatkozásában utóbb kiegészült az "akár" szóval és az "akár" szó lemaradása nyomdai hibából történt. Előadta, hogy az elem tartósságára vonatkozó állítás magas energiaigényű készülékekben történő használatra vonatkozik. Magas energiaigényű áruként jelölte meg konkrétan a mobiltelefont, hordozható CD-lemez lejátszót, vakukat, videokamerát, digitális és automata fényképezőgépet, kismotorral üzemelő gyermekjátékokat (távirányítású kisautó, digitális hangeffektusokat játszó játékok).
Előadta továbbá, hogy az ötszörös tartósság csak megadott tesztelési körülmények mellett (1500 mA, folyamatos terhelés mellett) igazolt, így pld. a PhotoSmaert digitális fényképezőgépeknél. Arra vonatkozóan nem közölt adatokat, hogy az ilyen, 1500 mA, vagy ennél nagyobb energia igényű készülékeknek mekkora a piaci elterjedtsége.

Előadta, hogy a lithium elem kémiai összetétele miatt a kisütési körbe viszonylag állandó szinten marad egy meghatározott ideig, szemben az alkáli elemekkel, ahol az a hőmérséklet nagyfokú emelkedése vagy csökkenése esetén azonnal leesik. Álláspontja szerint a kisütésű körbe viszonylag állandó szinten maradása nyert olyan megfogalmazást, fordítási hiba folytán miszerint az elem változatlan energiaforrást biztosit, mely megfogalmazás műszakilag ugyan pontatlan, azonban kifejezi az alkáli elemhez képest fennálló különbséget.
Kérte figyelembe venni, hogy a szórólapok, így a hibás szórólapok is viszonylag alacsony számban kerültek terjesztésre, továbbá azt is, hogy azokat egyszeri akció keretében kereskedők körében terjesztették, ami a szórólapok jelentőségét csökkenti.

V.

A szakértői véleményt előterjesztő Magyar Elektronikai Ellenőrző Intézet Kft a Versenytanács megkeresésére, illetve az eljárás alá vont vállalkozás észrevételére közölte, hogy a tesztelési körülmények (1500 mA értékű, folyamatos terhelés) módosíthatják az általuk kimutatott vizsgálati eredményeket.
Megjegyezték ugyanakkor, hogy az 1,1 ohm - közelítőleg 1000 mA - értékű terhelés is magas energiaigényű készülékkel kapcsolatos terhelésnek tekinthető, illetve a terméktájékoztató nem informál arról, hogy a magas energiaigény alatt csak az 1500 mA értékű állandó terhelést kellett érteni.
Megerősítették, hogy a "változatlan energia forrást biztosit" kifejezés vonatkozásában a szakvéleményt fenntartják, azt annak alapulvételével végezték el, hogy a reklámszöveg szerint a lithium elem változatlan energia forrásként való működést ígért anélkül, hogy az alkáli elemek működésére viszonyításként utalást tett volna.

VI.

1) A Tpvt. 8.§ (1) bekezdése szerint tilos a fogyasztók gazdasági versenyben való megtévesztése.
A 8. § (2) bekezdése értelmében a fogyasztók megtévesztésének minősül, ha valamely vállalkozás az áru lényeges tulajdonsága vonatkozásában valótlan tényt, vagy valós tényt megtévesztésre alkalmas módon állit, vagy az áru lényeges tulajdonságairól bármilyen más megtévesztésre alkalmas tájékoztatást ad.

2) A jelen eljárásban vizsgált szórólap - a rendelkezésére álló adatok szerint - a piacra bevezetett áru nagykereskedői és a kiskereskedelmi lánc eladói részére került terjesztésre, kik a Tpvt. 8.§ (1) bekezdése alkalmazásában fogyasztónak minősülnek.

3) Az eljárás részben az e2nergizer megnevezésű áru lényeges tulajdonságával - azaz tartósságával és használhatóságával - kapcsolatos tényállításokra terjedt ki a vonatkozásban, hogy

 • -

  az tartósabb-e, mint az alkáli elemek, illetve ez a tartósság - vagyis a tényleges használhatóság ideje - eléri-e azt a mértéket, amit a reklámszöveg az alkáli elemekhez képest ígért, illetve

 • -

  szélsőséges időjárási körülmények között változatlan energia forrást biztosit-e a készülékek használatakor.

4) Az eljárás alá vont vállalkozás által hivatkozott tesztre tekintettel - mely nem áll rendelkezésre - beszerzett szakértő vélemény alapján megállapítható volt, hogy az alkalmazott vizsgálati körülmények között (1,1 ohm, 3,3 ohm, 10 ohm) a lithium elemek alkáli elemekhez viszonyított tartóssága - általánosíthatóan - nem éri el azok tartósságának ötszörösét, mint ahogyan azt a 30.000 db, először piacra került reklám állította valamennyi elemmel működő készülék vonatozásában, így reklámnak az ötszörös tartósságot ígérő állítása valótlannak minősült függetlenül attól, hogy a szakértői véleményből az is megállapítható volt, hogy a lithium elem meghatározott készülékekben lényegesen tartósabb az összehasonlított árunál.
A 30.000 db - fenti közlés révén a Tpvt. 8.§ (2) bekezdésbe ütközően jogsértő - szórólapot az eljárás alá vont vállalkozás küldte ki vevőinek, így a jogsértés a magatartásával oksági kapcsolatban következett be függetlenül attól, hogy esetleg - az "akár" szóra ki nem terjedően - az elemnek a magas energia igényű készülékkel kapcsolatos használata vonatkozásában nyomdai hiba történt. Az eljárás alá vont vállalkozás által hivatkozott Vj-132/1999. számú ügyben foglalt versenytanácsi álláspont jelen ügyben nem alkalmazható, mert itt az eljárás alá vont vállalkozás tevékenysége által jutott el az információ a fogyasztókhoz.

5) A további 30.000 db szórólap szövegezése módosult oly módon, hogy a lithium elemet "akár" ötször tartósabbnak minősítette, mint az alkáli elemet, és utalt arra is, hogy az elemnek ez a tulajdonsága csak a magas energiaigényű készülékekben való használatkor érvényesül.

Ez utóbbi szórólapok minősítéséhez elsődlegesen azt kellett megítélni, hogy az "akár" szó használata mennyiben módosította az állítás értelmét.
A Tpvt. 9.§-a szerint a reklámokban használt kifejezéseknek a mindennapi életben elfogadott általános jelentése irányadó annak megállapításánál, hogy a tájékoztatás alkalmas-e a fogyasztók megtévesztésére.
A Versenytanács több határozatban kifejtett álláspontja szerint az "akár" szó a mindennapi életben azt jelenti, hogy az állított tulajdonság - jelen esetben a tartósság - eléri az összehasonlított áruhoz képest annak tartóssága ötszörösét anélkül azonban, hogy a tartóssági arány maradéktalanul érvényesülne.
A reklám szövegéhez fűzött kiegészítés avonatkozásban is orientál, hogy a tartósság maximális különbözősége a magas energiaigényű készülékekben való használatra vonatkozik.
A korábbi szórólaphoz képest mutatkozó jelentéskülönbség valósságát a Versenytanács a szakértői véleményhez képest ítélte meg, ami nem zárta ki, hogy az eljárás alá vont vállalkozás által hivatkozott 1500 mA értékű folyamatos terhelés mellett a reklámban hivatkozott tartósság-különbség fennáll attól függetlenül, hogy más tesztelési körülmények között az nem volt kimutatható.
Fentiekre tekintettel a szórólap módosított állítása vonatkozásában a jogsértés nem volt megállapítható.

6) A szakértői véleményből megállapíthatóan ugyanakkor nem volt valós a 60.000 db szórólap azon állítása, miszerint -20°C és +70°C között változatlan energiaforrást biztosit a reklámozott árú.
A mérések eredményeként megállapítható volt, hogy az ugyanarra a feszültségre vonatkoztatott kisütésű idők a szélsőséges időjárási körülménynek megfelelő hőmérsékleten kisebbek voltak a viszonyításként használt hőmérsékletnél.
Az eljárás alá vont vállalkozás maga is előadta, hogy a kisütési görbe viszonylag állandó szinten maradását fogalmazták meg - pontatlanul - úgy, hogy az elem változatlan energiaforrást biztosit, mely fogalmazás azonban a benne foglalt közlésre tekintettel a védekezésben írtak ellenére nem tekinthető jogszerűnek (Tpvt. 8. § (2) bekezdés a) pont).
Az eljárás alá vont vállalkozás védekezésére tekintettel megjegyzi a Versenytanács , hogy a reklám ezen kitétele nem tartalmazott az alkáli elemekhez való viszonyítást, illetve nem is utalt azokra, így az állítást e vonatkozásban nem lehetett és kellett megítélni. Az esetleges fordítási hiba sem alkalmas továbbá a versenyjogi felelősség kimentésére, mert a reklám a piaci hatás kiváltására alkalmas formájában ítélendő meg.

7) A szakértői vélemény alátámasztotta a lithium elem súlyára vonatkozó reklámállítást, így a jogsértés e vonatkozásban sem volt megállapítható.

8) A Versenytanács, mint valós tény megtévesztésre alkalmas módon való állítását, jogsértőnek találta az Energizer Inteligent elemre vonatkozóan közölt, a hatékonyabb energia felvételt igazoló fogyasztói vélekedések tapasztalati tényként való közlését is.
A közvélemény-kutatás ugyanis, ami egy majdani árura vonatkozott, csak jogsértő módon állítható be úgy, mintha a fogyasztók 89 %-a ténylegesen meg lett volna elégedve az áru lényeges tulajdonságával.

VII.

Fentiekre tekintettel a Versenytanács az eljárás alá vont vállalkozás terhére a jogsértést részben megállapította, másrészt vele szemben - a fent kifejtettek szerint - az eljárást megszüntette a Tpvt. 77. § (1) bekezdés j) pontja alapján.

Az eljárás alá vont vállalkozás jogsértő magatartása miatt a Tpvt. 78. § (1) és (2) bekezdése alapján bírságot szabott ki.

A bírság összegénél figyelemmel volt a különböző jogsértések megvalósításánál használt szórólapok darabszámára (30-60.000 db), melyeket az eljárás alá vont vállalkozás azon személyek felé terjesztett, akik a szórólap üzenetét tovább terjesztették vagy terjeszthették a végfogyasztók felé.
A szórólapok célzott közönsége ezáltal - az eljárás alá vont vállalkozás véleményével szemben - nem azonos a szórólapokkal konkrétan elért közvetítő fogyasztók mennyiségével, hanem közvetetten további fogyasztók megtévesztésére voltak alkalmasak.
Az eljárás alá vont vállalkozás terhére vette továbbá figyelembe a Versenytanács - a később kijavított állítás kivételével - azt, hogy az eljárás alá vont vállalkozás az érintett elem szélsőséges időjárási körülmények között való viselkedésével és hatékonyságával kapcsolatos állítást megismételte ugyanezen szakmai közönség felé.
A forgalmazott elemek kiváló - részben egyedülálló - tulajdonságaira tett állítások, függetlenül attól, hogy az eljárás alá vont vállalkozás termékei nem képviselnek nagy piaci részarányt, alkalmasak voltak arra is, hogy ezáltal indokolatlanul tegyen szert előnyre versenytársai rovására.
Az eljárás alá vont vállalkozás a Versenytanács álláspontja szerint nem úgy járt el, ahogy az adott esetben általában elvárható lett volna, így magatartása vonatkozásában a felróhatóság is megállapítható volt.
Az eljárás alá vont vállalkozás javára kellett ugyanakkor figyelembe venni, hogy az egyébként is jó minőségű termékekre vonatkozóan közölte a jogsértő állításokat, így a végfogyasztókat lényeges hátrány nem érte.

A költségviselésre vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 62. § (4) bekezdésén alapul. A költségeket a Versenytanács megosztotta, figyelembe véve, hogy a kirendelésre okot adó magatartások közül csak egyesekre állapított meg jogsértést.

Budapest, 2001. december 18.

Vérné dr. Labát Éva sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Szabó Györgyi