Vj-107/1999/8

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Szecskay András ügyvéd (1055 Budapest, Kossuth tér 16-17. III/2.) által képviselt Exxon Corporation I. rendű és Mobil Corporation II. rendű kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kivül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács a kérelmezők összefonódását engedélyezi. E határozat felülvizsgálatát a kérelmezők a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

 • 1.)

  Az Exxon Corporation (a továbbiakban: Exxon) és a Mobil Corporation (a továbbiakban: Mobil) az Amerikai Egyesült Államokban létrehozott és nyilvántartásba vett vállalkozások. Az Exxon és a Mobil, valamint az általuk külön-külön irányított vállalkozások (a továbbiakban: Exxon-csoport, illetve Mobil-csoport) a világ egész területére kiterjedő tevékenységet folytatnak az olaj- és gázfeltárásokban, az energiahordozó termelésben, valamint a vegyipari termékek előállításában és értékesítésében.

 • 2.)

  Az Exxon és a Mobil 1999. május 27.-i közgyűlései jóváhagytak egy olyan tranzakció-sorozatot, amelynek végeredményeként a Mobil (új nevén: Exxon - Mobil Corporation) részvényei száz százalékban az Exxon tulajdonába kerülnek.

 • 3.)

  Az Exxon csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás az Esso Hungária Kereskedelmi Kft 1998. évi nettó árbevétele 10,5 milliárd forint volt. A csoport külföldön honos tagjai együttesen 1,2 milliárd forint nettó árbevételt értek el 1998. évben a Magyar Köztársaság területén.

 • 4.)

  A Mobil csoporthoz tartozó magyarországi vállalkozás, a Mobil Oil Hungary Kereskedelmi Kft 1998. évi nettó árbevétele 2,3 milliárd forint volt. A csoport külföldön honos tagjai 1 milliárd forint nettó árbevételt értek el a Magyar Köztársaság területén.

 • 5.)

  Az Exxon magyarországi tevékenysége üzemanyagok, kenőanyagok és egyéb vegyi anyagok értékesítésére terjed ki. A Mobil kenőanyagok és vegyi anyagok értékesítését végzi Magyarországon.

II.

 • 6.)

  a 2. pont szerinti tranzakcióval megvalósuló összefonódáshoz a kérelmezők a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 28.§.(1) bekezdése alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét kérték.

 • 7.)

  A kérelemben hivatkoztak arra, hogy a kérelem szerinti összefonódásnak a magyar piacra nem lesz érdemi hatása, mert:

  • -

   az üzemanyag piacon az Exxon csoport csak csekély (2-3 százalékos) részesedéssel rendelkezik, a Mobil pedig nincs is jelen a magyar piacon;

  • -

   a magyarországi kenőanyag késztermék értékesítésből az Exxon csoport 6, a Mobil csoport pedig 7 százalékkal részesedik, így e piacon a verseny továbbra is kiélezett marad;

  • -

   a vegyi anyagok tekintetében az Exxon csoport és a Mobil csoport magyarországi értékesítésében csak egyes kenőanyag adalékok tekintetében van átfedés, a Mobil csoport részesedése azonban a magyarországi összes értékesítésnek még az egy százalékát sem érte el.

 • 8.)

  A Tpvt. 71.§ alapján készített jelentésben a vizsgáló az összefonódás engedélyezését indítványozta.

III.

 • 9.)

  A kérelem szerinti tranzakció során az Exxon irányítást szerez a Mobil felett, ezért az a Tpvt. 23.§ (1) bekezdés b.) pontja alapján összefonódásnak minősül, és arra - jóllehet külföldön honos vállalkozások között jön létre - a Tpvt. hatálya (1.§.) kiterjed, mert mindkét vállalkozás áruival jelen van a magyar piacon.

 • 10.)

  Az összefonódásban résztvevő vállalkozások (Tpvt. 26.§) 1998. évi együttes nettó árbevétele - figyelembevéve, hogy a Tpvt. 27. § (2) bekezdése értelmében külföldön honos vállalkozások esetében a Magyar Köztársaság területén eladott árukból elért nettó árbevételt kell figyelembe venni - 15 milliárd forint, az irányítás alá kerülő Mobil vállalat csoporté pedig 3,3 milliárd forint volt, ezért a kérelem szerinti összefonódás a Tpvt. 24.§ (1) bekezdése alapján engedélykötelesnek minősül.

 • 11.)

  A Versenytanács figyelembevéve a kérelmezőknek az érintett magyarországi piacokon betjöltött szerepét (7.pont) megállapította, hogy a kérelem szerinti összefonódás nem hoz létre, nem erősít meg gazdasági erőfölényt, nem akadályozza a hatékony verseny fennmaradását. Ezért azt a Tpvt. 30. § (2) bekezdése alapján engedélyezte.

IV.

 • 12.)

  A kérelmezők kérték a tárgyalás mellőzését, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74.§ (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

 • 13.)

  A kérelmezők a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat megfizették, ezrét arról rendelkezni nem kellett.

 • 14.)

  A határozat felülvizsgálatára vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. október 8.

dr. Bodócsi András sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Szabó Györgyi