Vj-98/1999/29

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Horváth Béla (7621 Pécs, Király u. 22. szám alatti) ügyvéd által képviselt KLEO Betéti Társaság (7621 Pécs, Városház köz 2. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal 1999. júniusában az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Bt.) ellen eljárást indított az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban. Tpvt.) 70. § (1) bekezdése szerint, mert a Bt. valószínűsíthetően fogyasztómegtévesztő magatartást tanúsított.
Az eljárás során a Bt. a fentebbi termékek kizárólagos magyarországi képviselőjének bizonyult, aki jogszerűen hirdette akciós árait.
Az 1999. október 7-én tartott tárgyaláson a Bt. az eljárás szünetelését kérte és vállalta, hogy a versenyjogilag kifogásolt felsőfokú jelzőt tartalmazó szórólap megsemmisítéséről gondoskodik.
A Versenytanács egy hónapi időtartamra a Tpvt. 75. §-a alapján elrendelte az eljárás szünetelését, amelynek tartama alatt a Bt. vállalásának eleget tett, ahogy az az utóvizsgálati jelentésből megállapítható.
Ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.
A Versenytanács határozatát tárgyalás mellőzésével hozta meg (Tpvt. 74. § (1) bekezdés).

Budapest, 1999. december 2.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Ágoston Marika