Vj-89/1999/5

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Eördögh Richárd ügyvéd (1075 Budapest, Madách Imre út 13-14.) által képviselt General Electric Company kérelmezőnek összefonódás engedélyezése iránti kérelmére - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács megállapítja, hogy a General Electric Company tulajdonszerzése az European Gas Turbines N. V. nagyteljesítményű gázturbina üzletága felett nem tartozik előzetes engedélykérés kötelezettsége alá.

E határozat felülvizsgálatát az ügyfelek a kézbesítéstől számított 30 napon belül kérhetik a Fővárosi Bírósághoz címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtható keresettel.

Indoklás

I.

Az USA-ban bejegyzett General Electric Company (a továbbiakban: GE) 1999. március 23-án üzleti megállapodást kötött az European Gas Turbines N. V-vel (a továbbiakban: EGT) a nagyteljesítményű (10 MW feletti) gázturbina üzletágának (NTGT) megvásárlására. Ehhez kérte a kérelmező az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) alapján a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.

II.

A GE 100 %-os tulajdonosa a magyarországi GE Lighting Tungsram Világítástechnikai Részvénytársaságnak, melynek tevékenységi körébe tartozik többek között a gépgyártás, üvegtermékek gyártása, elektronikai alkatrészek és termékek előállítása. 1998. évi nettó árbevétele 91,3 milliárd Ft volt.

A GE 1998. évben Magyarországra exportált 17,7 milliárd Ft-os értékben gázturbinákat.

Az EGT hollandiai székhelyű vállalkozás, mely 90 %-ban az ALSTOM France S. A. tulajdonában van. Sem a többségi tulajdonos, sem az EGT nem rendelkezik Magyarországon gazdasági tevékenységet folytató leányvállalattal.

III.

A kérelem szerinti tulajdonszerzés a Tpvt. 23. § (1) bekezdés a) pontja szerint összefonódásnak minősül.

Az összefonódással érintett vállalkozásoknak a Tpvt. 24. § és 27. §-a alapján számított együttes 1998. évi nettó árbevétele meghaladta a 10 milliárd Ft-ot, azonban a GE tulajdonába kerülő NTGT üzletág 1998. évben nem realizált a Magyar Köztársaság területén árbevételt.

A Versenytanács kialakult gyakorlata szerint (Elvi állásfoglalások, VFÉ 6/1998.) a Tpvt. 24. § (1) bekezdés alkalmazásában a beolvadó vállalkozás fogalomkörbe a másik vállalkozás részévé váló vállalkozásrész (üzletág) is beletartozik.

Ezt tekintetbe véve a törvény 24. § (1) bekezdésében az engedélykérés második feltételeként előírt - az előző üzleti évben elért nettó árbevételre vonatkozó 500 millió Ft-os - küszöbérték a kérelem szerinti akcióra is vonatkozik.

Tekintettel arra, hogy a GE tulajdonába kerülő üzletág az előző üzleti évben nem realizált Magyarországon nettó árbevételt, a Versenytanács - egyezően a Tpvt. 71. § (1) bekezdése alapján készült jelentésben a vizsgáló által tett indítvánnyal - megállapította, hogy a kérelmezett összefonódás nem tartozik engedélykérési kötelezettség alá.

IV.

Az ügyfelek képviselőjük útján a tárgyalás mellőzését kérték, ezért a Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdése alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

A kérelmező a Tpvt. 62. § (1) bekezdése szerinti eljárási díjat lerótta, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A jogorvoslati jog a Tpvt. 83. § (1) és (2) bekezdésein alapul.

Budapest, 1999. június 18.

Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika