Vj-70/1999/16

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Szabó Kálmán (8000 Székesfehérvár. Dr. Koch L. u. 16. szám alatti) ügyvéd által képviselt FAGYI 2000 Korlátolt Felelősségű Társaság eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolásának tilalma miatt indult eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal 1999. áprilisában eljárást indított az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése szerint az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Kft.) ellen, mert valószínűsíthetően fogyasztómegtévesztő magatartást tanúsított a "Landra" című újság 1999. márciusi számában közzétett hirdetése által. Az eljárás során a Kft. úgy nyilatkozott, hogy a jövőben tartózkodni fog a kifogásolt reklámkitétel megismétlésétől. Ezért a Versenytanács a Tpvt. 75. §-a alapján 2 hónapi időtartamra - a szezonális időszakra figyelemmel - elrendelte az eljárás szünetelését az 1999. június 22-én tartott tárgyaláson. A szünetelés tartama alatt a Kft. vállalásának eleget tett, s a továbbiakban mellőzte kifogásolt hirdetésének megjelentetését, ahogy az az utóvizsgálati jelentésből megállapítható.
Ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.
A Versenytanács érdemi határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdésének megfelelően tárgyalás mellőzésével hozta meg.

Budapest, 1999. szeptember 30.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Fógel Jánosné dr. sk.
Ágoston Marika