Vj-63/1999/43

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által a dr. Vajnai András ügyvéd (1173 Budapest, Pesti út 113.) által képviselt Mazda Profi Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1131 Budapest, Reitter F út 164.) eljárás alá vont vállalkozással ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása miatt indult eljárásban 3/4 tárgyaláson kívül 3/4 meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat felülvizsgálatát annak kézhezvételétől számított 30 napon belül, Gazdasági Versenyhivatalnál előterjesztendő, de a Fővárosi Bírósághoz címzett keresettel kérheti az eljárás alá vont vállalkozás.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal az 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján hivatalból indított vizsgálatot annak megállapítására, hogy az eljárás alá vont vállalkozás azon, piacon realizált magatartása, miszerint elhallgatja azt a tényt, hogy a gyári alapfelszereltségű új autókhoz ajándékként adott kiegészítő tartozékok nem eredeti, hanem ún. utángyártott termékek, a Tpvt. 8. §-ába ütközően, jogsértőnek minősül-e.

I.

A Versenytanács a vizsgálati jelentés ténymegállapításai alapján az alábbi tényállást állapította meg:
Az új gépkocsik eladásának piacán mutatkozó jelentős kínálat folytán a gépkocsik forgalmazói álalku során kialakuló árkedvezménnyel vagy ún. ajándéktartozékok adásával kívánnak előnyre szert tenni a versenyben.
A külföldről importált Mazda típusú személygépkocsik viszonteladói a kedvezményes vásárlási lehetőséget kiskereskedelmi árrésük terhére biztosítják jellemzően ajándék formájában olyan összeghatáron belül, hogy - figyelembevéve a nagykereskedelmi árat - üzemelésük költségeit és a működéséhez szükséges nyereséget is biztosítani tudják.
Jellemzően nem gyári eredetű, vagy a gyártó által jóváhagyott tartozékokat adnak ingyenesen, hanem ún. utángyártott terméket, melyet a hazai piacról szereznek be.
A hazai piacra a Mazda személygépkocsikat importáló vállalkozás az egyes alkatrészeket, illetve tartozékokat szintén a hazai piacról szerzi be, és azokat, mint gyár által jóváhagyott termékeket adja tovább ilyen irányú kérés esetén a márkakereskedőknek figyelemmel arra, hogy csak így tudja azokat versenyképes áron kínálni márkakereskedői, illetve ügyfelei részére.
Az új gépkocsiba a gyári felszereltségen kívül beépített alkatrészekre és tartozékokra nincs a fenti vezérképviselet által előírt feltétel.
Az utólagosan beépített, ún. utángyártott kiegészítőkre az adott termék gyártója által adott garanciális feltételek vonatkoznak.

II.

Az eljárás alá vont vállalkozás a Mazda-Motor Hungary Kft-vel (továbbiakban: MMH), a Mazda márkájú személygépkocsik magyarországi importőrével, kötött márkakereskedői szerződés értelmében jogosult ezen márkák értékesítésére és garanciális szervizmunkáinak ellátására. Az eljárás alá vont vállalkozás a Mazda 121 Bébi különböző felszereltségű és áru változatait is értékesíti, melyek közül a háromajtós LX 1.799.000.-Ft és az 5 ajtós LX 1.849.000.-Ft eladási áru személygépkocsi nincs felszerelve elektromos indításgátlóval és központi zárral. Az 5 ajtós, fenti felszereltséggel és más extrákkal rendelkező GLX az 1998-as évben 2.389.000.-Ft-ért került értékesítésre. Fenti eladási árakból adott az eljárás alá vont vállalkozó vásárlói kedvezményt oly módon, hogy a gépjárművek alapfelszereltségéhez képest bizonyos tartozékokat ajándékba adott az áralku következményeként az egyes vásárlóknak. Az ajándékba adott tartozékokat az adásvételi szerződésben rögzítette, jellemzően azonban anélkül, hogy itt feltüntette volna az ilyen tartozék márkáját, tipusát, illetve árát.
Az eljárás alá vont vállalkozás által biztosított, ún. utángyártott, a biztosítók által is elfogadott indításgátlóért és központi zárért a termékfelelősség szabályai alapján a gyártó vállal garanciát éppúgy, mint más tartozékok beépítése esetén azok gyártói. Az utólagosan beszerelt termék meghibásodása esetén a tulajdonos választása szerint gépjárművét, vagy az eljárás alá vont vállalkozáshoz, vagy a terméket beszerelő vállalkozáshoz szállíthatja be úgy, hogy a javítási munkákat mindig a gyártó végzi.

Az utángyártott termék funkciójában ugyanazt a célt látja el, mint a eredeti vagy az MMH által Magyarországon beszerzett és általa jóváhagyott termék, függetlenül attól, hogy a beszerzési árban az MMH közlése szerint lényeges különbség van.
Az eljárás alá vont vállalkozás - előadása szerint - szóban tájékoztatta a vásárlókat az ajándék eredetéről.

III.

A vizsgálati jelentés az eljárás megszüntetését indítványozta, figyelemmel arra, hogy az eljárás alá vont vállalkozás ajándékozási szokása, annak az értékesített gépkocsik árréséhez viszonyított mértéke a többi márkakereskedő hasonló adataihoz viszonyítva nem mutat lényegi eltérést.
Rögzítette továbbá, hogy a tartozékok utángyártott voltára vonatkozó információ esetleges elmaradása sem jogsértő, figyelemmel az utángyártott termékek használati értékére, javíthatóságára, szervizlehetőségére, illetve a jótállás szabályaira.

Az eljárás alá vont vállalkozás az eljárás megszüntetését kérte.

IV.

A Tpvt. 8. § (1) bekezdése szerint tilos a gazdasági versenyben a fogyasztókat megtéveszteni.
A törvény alkalmazásában megtévesztésre alkalmas magatartásnak minősül, ha az áru értékesítésével, forgalmazásával összefüggő, a fogyasztó döntését befolyásoló körülményekről - mint pl. a kapcsolódó ajándékokról, az engedményekről - megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adnak. (8. § (2) bek. c) pont).

A Versenytanács álláspontja szerint a jelen esetben árkedvezményként biztosító ajándékról az eljárás adatai alapján nem lehetett megállapítani, hogy arra nézve tevőlegesen megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott az eljárás alá vont vállalkozás, így a jogsértés fenti jogszabályhely alapján nem volt megállapítható.
Fentieket figyelembevéve arról kellett dönteni, hogy a gazdasági versenyben van-e revelanciája annak, hogy az eljárás alá vont vállalkozás a becsatolt szerződések tanusága szerint a szerződésekben nem tájékoztatta a fogyasztókat az eladáskor arról, hogy milyen gyártású a kiegészítő tartozék.
A vizsgálati szakban feltárt adatokból megállapítható volt, hogy a többi viszonteladó is hazai gyártású kiegészítőket juttat árengedményként (ajándékként) a fogyasztóknak, mivel árrése terhére a magas beszerzési áru import terméket nem is tudná biztosítani.
Ezt figyelembevéve az eljárás alá vont vállalkozás esetleges elhallgató magatartásával egyrészt a gazdasági versenyben nem jut versenyelőnyhöz, másrészt az általa adott tartozékok a jogszabályi előírásoknak és az áruval szemben támasztott szokásos követelményeknek megfelelnek. így magatartása versenyjogi szempontból nem minősül jogellenesnek a Tpvt. 11. § (1) bekezdése általános rendelkezése alapján sem, mire tekintettel a Versenytanács a Tpvt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján az eljárást megszüntette.

Jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Tpvt. 83. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 1999. szeptember 2.

Vérné dr. Labát Éva sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Győrffy István sk.
Kis Lászlóné