Vj-3/1998/11

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Garai László ügyvezető által képviselt Garai Kereskedőház Kft (1073 Budapest, Kertész u. 5.) eljárás alá vont szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.
A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

I.

A vizsgálati jelentés megállapította, hogy az eljárás alá vont vállalkozás szerződés alapján jogosult volt forgalmazni az Achillea elnevezésű bőrápoló termékcsaládhoz tartozó árut. Az OGYI 1996. július 23-án kelt 607/1996. számú határozatában a készítményt nyilvántartásba vette, mint olyan gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású szert, amely késztermékként, vagy más készítmények alapanyagául szolgálva külön engedéllyel forgalomba hozható. A bevizsgált szer bármilyen változtatása bejelentési kötelezettséggel jár Az OÉTI 1996. október 9-én 3343/1996. szám alatt a forgalombahozatalhoz szükséges tanúsítványt kiadta. A gyártó és a forgalmazó között 1997-ben a kapcsolat megszakadt, ezt követően az eljárás alá vont vállalkozás a birtokában lévő receptura alapján harmadik személlyel gyártatta a készítményt és ötféle kiszerelésben, zselésítve, tubusokban hozta forgalomba. Az öt termékből hármat az érvényes OÉTI számon, kettőt pedig nem az eljárás alá vont által forgalmazott izomlazító és sportzselé forgalombahozatalához kiadott tanúsítvány számon jelezték.
A vizsgálati jelentés indítványozta a jogsértés megállapítását, mert az eljárás alá vont vállalkozás azon magatartása, hogy a szert nem az engedélyekben feltüntetett halmazállapotban, továbbá hamis tanúsítványszámon forgalmazta, alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére.
Az eljárás alá vont vállalkozás állította, hogy sérelmezett magatartása a fogyasztó megtévesztésére nem alkalmas. Ezt arra alapozta, hogy a forgalmazott termékcsalád hatóanyaga és alkalmazási területe megegyezik a bevizsgált termékkel, csupán vivőanyagot, zselét adott hozzá, amely az áru lényeges tulajdonságát nem változtatta meg. Nem vitatta ugyanakkor, hogy két termékén a feltüntetett tanúsítványszám téves, továbbá a piacra vitt termékben végrehajtott változtatást nem jelentette be.

II.

A Versenytanács következetes gyakorlata szerint a Tpvt. 8. §-ában tilalmazott tényállást az áru elnevezése vagy más, nem a vizsgált termék lényegi tulajdonságával összefüggő, tisztességtelennek minősíthető vállalkozói magatartás a legritkább esetben meríti ki. A jelen eset sem tartozik ezek közé.
Az eljárás alá vont vállalkozás kétségen kívül bizonyos, a vizsgált termék piacra viteléhez szükséges, jogszabályban, vagy hatósági előírásban számára kötelező magatartást elmulasztott. A fogyasztó megtévesztése tekintetében azonban ezek a mulasztások nem relevánsak, mert nem volt kétséges, hogy a forgalomba hozott áru kiszerelése az ismertetésben közölt összetételben történt, annak hatása pedig bevizsgált és ismert. Nincs bizonyíték, hogy a szer zselésítése annak hatásmechanizmusát - ezáltal az áru lényegi tulajdonságát - érdemben befolyásolta volna. A bőrápoló szert vásárolni kívánó fogyasztó döntési szabadsága csorbítatlan: ha a vizsgált árut veszi, nem csalatkozik.
Minden más, itt az eljárás alá vont vállalkozás terhére rótt cselekmény és mulasztás értékelése nem tartozik a Gazdasági Versenyhivatal hatáskörébe.
A Versenytanács ezért az eljárás megszüntette.

Budapest, 1998. március 19.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Kállai Mária sk.
Kis Lászlóné