Vj-29/1997/33

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa dr. Czibere Sándor jogtanácsos által képviselt MATÁV Részvénytársaság (1122 Budapest, Krisztina krt. 6-8. szám alatti) eljárás alá vont vállalkozás ellen gazdasági erőfölénnyel való visszaélés és egyéb cselekmény tilalma miatt indult eljárás során tárgyaláson kívül meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal 1997. márciusában eljárást indított az eljárás alá vont vállalkozás (a továbbiakban: Rt.) ellen az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdés szerint, mert feltételezte, hogy a fix telepítésű - RLL - rádiótelefonok telepítése során magatartásával a Tpvt. rendelkezéseit sértheti.

Az 1997. augusztus 11-én tartott tárgyaláson az Rt. az eljárás szünetelését kérte azon vállalására tekintettel, hogy határidőn belül az egyes állomás-felszerelések időpontjára visszamenőleges hatállyal az előfizetőknek jóváírás formájában visszatéríti az RLL rendszer működéséhez szükséges áramdíjat, az előfizető igénye esetén ellenérték nélkül a rendszerhez akkumulátort biztosít, illetve a korábban vásárolt akkumulátor vételárát a fogyasztónak megtéríti, valamint teljes körűen tájékoztat az RLL szolgáltatás jellemzőiről.

A Versenytanács 5 hónapi időtartamra elrendelte a Tpvt. 75. §-a alapján az eljárás szünetelését, amelynek tartama alatt az Rt. vállalásának eleget tett, megszüntetve az utóvizsgálat során észlelt teljesítési hiányosságot is.

Ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja alapján a rendelkező rész szerint határozott.

Budapest, 1998. február 4.

dr. Kállai Mária sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
dr. Bodócsi András sk.
Ágoston Marika