Vj-76/1997/20

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a dr. Horváth Jenő ügyvéd (1012 Budapest, Várfok u. 14.) által képviselt HUNGAROPARTS Kft. Baja eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt indított eljárásban - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárás megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

I.

A hivatali vizsgálat és az eljárás egyéb adatai szerint a kizárólagosan nagykereskedelmi tevékenységet folytató eljárás alá vont az általa forgalmazott alkatrészek és kiegészítők között az 1997-es árajánlatában a felhasználók előtt széles körben ismert és jelentős szakmai hírnévvel rendelkező BRIKS és STRATTON és OREGON márkájú gépekhez alkalmas árukat kínált. A kínálatban feltüntette az eredeti termék alkatrész és kiegészítő cikkszámát a saját megrendelési számával együtt. A listák alján szöveges részben jelezte, hogy az általa ajánlott termékek egy része az eredetivel kompatibilis, de más gyártó által előállított, s az eredeti cikkszám a fogyasztók tájékoztatását szolgálja.

A jelentés a magatartást a fogyasztók megtévesztésére alkalmasnak találta arra hivatkozva, hogy a kínálati ajánlat az eredetivel azonos minőségűnek tüntette fel az utángyártott terméket, a minőség bizonyíthatósága nélkül.

Az eljárás alá vont vitatta, hogy jogsértést követetett volna el. Álláspontja lényege az volt, hogy az eredeti cikkszám megjelölése az azonosítás végett bevett szakmai gyakorlat - ezt a tényt Németországban kiadott katalógussal bizonyította - továbbá, az eredeti alkatrésznél olcsóbb, de műszakilag megfelelő árura jótállást vállalt. A megcélzott fogyasztói réteg megtévesztésére az Európa-szerte ismert gyakorlat egyébként sem alkalmas kérte az eljárás megszüntetését.

II.

A Versenytanács következetes gyakorlata szerint a Tpvt. 8. § által védendő jogi tárgy a fogyasztó döntési szabadsága. Versenysérelem ezért akkor keletkezik, ha a vizsgált magatartás árura vagy szolgáltatásra vonatkozik, valótlan vagy pontatlan, annak hitelességét a fogyasztó a döntését megelőző ésszerűen rövid idő alatt nem képes ellenőrizni és végül, ha az ekképpen tisztességtelennek minősített magatartás értékelhető kedvezőtlen hatást gyakorol, vagy fejthet ki a gazdasági versenyre.

Az eljárás alá vont vizsgált magatarása árura vonatkozó állítás. Az ajánlatot elemezve a szakmailag képzett és gyakorlott fogyasztói réteg meggyőződhet arról, hogy a Briks és Stratton és az Oregon gyártmányú berendezésekhez kínál az eladó azokhoz károsodás nélkül felhasználható alkatrészeket, amely árut nem az eredeti terméket előállító, hanem más vállalkozások gyártják. Ilyen körülmények között a kompatibilitás nyilvánvalóan annyit jelent, hogy az eljárás alá vont által kínált alkatrészekkel szerelt termék az eredeti célra alkalmas és felhasználható. Ezt a körülményt a felhasználhatóságot az eljárás alá vont szavatolja.

Az ajánlatból a fogyasztó megtudhatja a döntéséhez lényeges körülményeket. Ha kizárólag az eredeti alkatrészeket kedveli, a magyarázó szöveg eligazítja; ha beéri az olcsóbb, de más cégek által gyártott áruval, az eredeti cikkszám alapján a kívánt terméket képes beazonosítani.

A vizsgált magatartás kiállta a tisztesség-próbát, ezért az elemzés folytatása szükségtelen. A Versenytanács az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. október 16.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika