Vj-75/1997/41

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által dr. Oppenheim Klára (1112 Budapest, Barackfa u. 2238/1. szám alatti) ügyvéd által képviselt FEJÉRTEJ Parmalat Tejipari Részvénytársaság (8000 Székesfehérvár, Seregély u. 127. szám alatti) I. r. és dr. Trinn Gábor (1052 Budapest, Váci u. 18. III. emelet alatti) ügyvéd által képviselt TETRA PAK Hungária Részvénytársaság (2041 Budaörs, Ipartelep) II. r. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztése miatt indított ügyben tartott utóvizsgálat során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indoklás

A Gazdasági Versenyhivatal fogyasztók megtévesztésének gyanúja miatt azért indított az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tpvt.) 70. § (1) bekezdése alapján a két vállalkozás ellen eljárást, mert a televízióbeli közös reklámjukban azt állították, hogy a reklámozott termék "a legfrissebb tej, a legkorszerűbb csomagolásban".
Az 1996. októberétől 1996. decemberéig, illetve 1997. márciusában rendszeresen közvetített reklám sugárzásával az eljárás megindulását követően felhagytak, amelynek véglegessége nyilvánvaló az eljárás szünetelését elrendelő (Tpvt. 75. § (1) bekezdés) határozat meghozatalát követő 1997. augusztus 21-én kötött többoldalú megállapodásból.
Ezért a Versenytanács a Tpvt. 76. § (3) bekezdés c) pontja szerint az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. szeptember 22.

dr. Kállai Mária sk. előadó
Fógel Jánosné dr. sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika