Vj-68/1997/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által dr. Melis György (9022 Győr, Árpád út 55. szám alatti) ügyvéd által képviselt Murányi Kereskedőház Plaza Kft. (9023 Győr, Bartók Béla út 5. szám alatti) I. r., Murányi Kereskedőház Pólus Kft. (ugyanottani) II. r., Murányi Kereskedőház Örs Kft. (ugyanottani) III. r., Murányi Kereskedőház Budapest Kft. (ugyanottani) IV. r. eljárás alá vont vállalkozás ellen fogyasztók megtévesztésének tilalma miatt hivatalból kezdeményezett eljárás során - tárgyaláson kívül - meghozta az alábbi

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

E határozat ellen a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Gazdasági Versenyhivatalhoz benyújtható, de a Fővárosi Bírósághoz címzett felülvizsgálat iránti keresetnek van helye.

Indoklás

A Versenytanács az ügyfelek előadása, a csatolt írásbeli bizonyítékok, az 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Tvpt.) 71. §-a nyomán készült vizsgálati jelentés alapján a következő tényállást állapította meg:
Az eljárás alá vont vállalkozások vegyes műszaki cikkeket forgalmaznak a Pólus, a Sugár, a Duna Plaza üzletközpontokban és a Sony Shop elnevezésű Budapest VIII., József krt. 60. szám alatti üzletben.
Többségi tulajdonosuk és ügyvezetőjük ugyanaz a személy, így az azonos árpolitikát folytató eljárás alá vont vállalkozások Murányi Kereskedőház néven ismertek.
1996. IV. negyedévétől üzleti kapcsolatban állnak a Videoton Holding Részvénytársasággal is, amely televíziókészülékeket szállít részükre, megjelölve a továbbértékesítéshez az általa ajánlott fogyasztói árat.

A Murányi Kereskedőház a Budapesti Piac újságban 1997. március 19-én, 26-án, április 2-án, valamint a Pest megyei Piac újságban március 25-én és április 1-én a készlet erejéig, illetve 1997. március 31-ig egyes Videoton televíziókészülékekre kedvezményes akciót hirdetett úgy, hogy az egyes típusok eredeti árát áthúzva feltüntette a kedvezményes árat is.
Miután felmerült annak gyanúja, hogy az eredeti árakon a hirdetés közzététele előtt értékesítés nem történhetett, a Gazdasági Versenyhivatal különösen előnyös vásárlás hamis látszatának keltése miatt eljárást indított. Ezen eljárás alatt volt a hivatali vizsgálatnak alkalma arról meggyőződni, hogy a Murányi Kereskedőház legalább 21 Videoton TV készüléket adott el reklám-megjelenés előtt az eredeti árakon, így nem keltette különösen előnyös vásárlás látszatát.

Ezért a Versenytanács a vizsgálati indítvány álláspontját osztva az eljárást a Tvpt. 77. § (1) bekezdés h) pontja alapján megszüntette.

Az eljárás során költség nem merült fel, ezért arról rendelkezni nem kellett.

A határozat elleni jogorvoslati jogot a Tpvt. 83. § (1) bekezdése biztosítja.

A Versenytanács határozatát a Tpvt. 74. § (1) bekezdésében foglaltak alapján tárgyaláson kívül hozta meg.

Budapest, 1997. július 29.

dr. Kállai Mária sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Sólyom Eszter sk.
Ágoston Marika