Vj-107/1997/12

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Gazdasági Versenyhivatal által Major János (8800 Nagykanizsa, Kinizsi utca 34/c.) vállalkozó ellen fogyasztói döntések tisztességtelen befolyásolása tárgyában indult eljárásban - tárgyaláson kívül - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozat ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Indoklás

Eljárás alá vont vállalkozás ellen azért folyt a vizsgálat, mert az általa forgalmazott fűnyírókések kereskedőknek küldött ajánlati listáján illetőleg a csomagoláson az anyag minőségére vonatkozó tájékoztatás alkalmas volt a fogyasztók megtévesztésére.

A Versenytanács az 1997. október 28-án tartott tárgyaláson az eljárás szünetelését rendelte el arra figyelemmel, hogy eljárás alá vont vállalta, hogy a kifogásolt jelzőt a továbbiakban nem használja.

Az utóvizsgálat igazolta, hogy vállalásának a szünetelés ideje alatt eleget tett, ezért a Versenytanács az 1996. LVII. törvény (Tpvt.) 76. § (3) bekezdés c) pontja értelmében az eljárást megszüntette.

Budapest, 1998. május 18.

dr. Sólyom Eszter sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
Vérné dr. Labát Éva sk.
Kis Lászlóné