Vj-102/1997/15

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa az Ingatlanközvetítő Iroda (Budapest VI., Andrássy út 4.) eljárás alá vonttal szemben fogyasztók megtévesztése miatt hivatalból indult eljárás során nyilvános tárgyaláson meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárás megszünteti.

A határozat ellen az eljárás alá vont a kézhezvételt követő 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó illetékköteles felülvizsgálati kérelmet terjeszthet elő.

Indoklás

Az eljárás alá vont a nagyrészt a nyomozóhatóság által feltárt tényállás szerint (Brfk. VI-VII. kerületi Rkp. 147-5118/97/bü.) 1997. nyarán ingatlanközvetítő irodát nyitott, amelynek tevékenysége fennállásának két hónapja alatt arra terjedt ki, hogy részben újsághirdetésből kiollózott, részben egyéb úton megszerzett eladandó ingatlanok címét az érdeklődő fogyasztóknak címenként 3.000.-Ft ellenében bocsátotta a rendelkezésére. Eljárása során szokás szerint kikötötte, hogy az átadott címekkel kapcsolatban az eladók által közölt adatokért felelősséget nem vállal. A megadott címek döntő többsége a fogyasztóknak az eljárás alá vonttal az üzlet megkötése előtt közölt igényeivel sem a vételár, sem az ingatlan nagysága felszereltsége tekintetében nem felelt meg. Ennek a körülménynek elsődleges oka az volt, hogy az eljárás alá vont szándékosan elhallgatta a valós adatokat, illetve a kínált ingatlanok jellemzőit maga sem ismerte. A fogyasztók panaszai miatt az ügyben csalás vétségének alapos gyanúja miatt jelenleg büntető eljárás van folyamatban az eljárás alá vont ügyvezetőjével szemben.

A hivatali vizsgálat feltárta, hogy az ügyvezető előzetes letartóztatása után az eljárás alá vont beszüntette piaci működését rövid két havi tevékenység után.

A Versenytanács megállapította, hogy az eljárás alá vont magatartása az értékelés során a tisztesség-próbát nem állta ki. Az általa nyújtott szolgáltatás tekintetében részben valótlan tényeket állított, részben jelentős körülményeket elhallgatott. A fogyasztó csak a szerződéskötést követően került abba a helyzetbe, hogy az eljárás alá vont üzleti magatartása tisztességtelenségéről meggyőződjön.

Tisztességtelen üzleti magatartása azonban - az ingatlanközvetítői piacon fennálló verseny miatti széles választási lehetőség, de főként tevékenysége rövid ideje miatt - értékelhető káros kihatással nem volt a gazdasági versenyre. Arra is tekintettel, hogy az egyes fogyasztók anyagi- és érdeksérelme más jogi eszközökkel is biztosítható, a Versenytanács nem látott okot versenyfelügyeleti beavatkozásra.

A Versenytanács ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. november 5.

dr. Győrffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Kis Lászlóné