Vj-97/1997/13

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa a Prímagáz Rt. (1092 Budapest, Ráday út 42-44.) I. r. , a Total Gáz Kft. (1115 Budapest, Bártfai út 54.) II. r. és a Shell Gas Hungary Rt. (2092 Budakeszi, Szőlőkert u. 9.) III. r. eljárás alá vonttal szemben gazdasági erőfölénnyel való visszaélés miatt hivatalból indított eljárás során - tárgyaláson - meghozta a következő

határozatot

A Versenytanács az eljárást megszünteti.

A határozattal szemben az eljárás alá vontak a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Fővárosi Bíróságnak címzett, de a Gazdasági Versenyhivatalnál benyújtandó felülvizsgálati kérelmet jogosultak előterjeszteni.

Indoklás

I.

A hivatali vizsgálat feltárta, hogy a gázszolgáltatás privatizációját követően a palackos propán-bután gázellátást Magyarországon az eljárás alá vontak jelenleg kizárólagosan látják el. A PB gáz háztartási és ipari célra egyaránt használható. Előállítása, tárolása, szállítása törvényes előírások alapján, szigorúan ellenőrzött módon történik, a gáz ára hatósági ár.

A PB gázt felhasználás előtt palackban vagy tartályban tárolják, amelyek egyaránt lehetnek a fogyasztó, vagy az eljárás alá vontak tulajdonában. A tartály jellemzően a szolgáltatók, a palack - a meghatározott időre bérbevett palackok esetét kivéve - jellemzően a fogyasztók tulajdonában van.

Valamennyi palack biztonsági ellenőrzését, szükség szerinti javítását, esetenként selejtezését a szolgáltató köteles elvégezni; az emiatt felmerülő költségeit a gáz fogyasztói ára tartalmazza.

Az eljárás alá vontak az ország egész területén működtetnek cseretelepeket; a cseretelep az a hely, ahol a tele- és az üres palackok tárolása, az üres palackok átvétele és a tele palackok kiszolgálása történik. A palackok a szigorú biztonsági előírásokra tekintettel nem minősülnek göngyölegnek, az előzőleg jelzett okból sajátos kezelést igényelnek.

Akinek előre meghatározatlan időre van szüksége palackos PB gázra, első ízben a palackot meg kell vásárolnia, majd annak kiürülése után a cseretelepen az üres palack leadása és a gáz árának kifizetése után átveszi a töltött palackot. Ha a fogyasztónak a palackos PB gáz szükséglete megszűnik, a palackot a szabad piacon, vagy az eljárás alá vontak bármelyikénél az adott időben érvényes áron értékesítheti. A feleslegessé vált üzemképes palackok begyűjtésére szakosodott vállalkozás jelenleg Magyarországon nincs, a palackok kötelező átvételét jogszabály nem írja elő.

Az eljárás alá vontak a vételre felajánlott üzemképes palackokat külön-külön, meghatározott minőségi mutatókat figyelembe véve, korlátozás nélkül átveszik; az általuk ajánlott ár a szabadpiaci árszínt alatt van, és mintegy fele az általuk értékesített palackok árának.

II.

A Versenytanácsnak abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy az eljárás alá vontak versenyjogba ütköző magatartást tanúsítanak-e a fogyasztóktól megvásárolt palackok árkialakítása során; nevezetesen egyéni vagy kollektív erőfölényükkel visszaéltek-e, vagy pedig a fogyasztókat megkárosító - versenysértő - összehangolt módon állapítják meg áraikat.

A vizsgálati jelentés feltárta, hogy a gázellátás piaca az elmúlt húsz évben jelentős változáson esett át. A vezetékes földgáz térhódítása fokozatosan kiszorította a korábban különösen a kisebb vidéki helységekben egyeduralkodó PB gáz felhasználását. Az 1965-1975. közötti időszakban részben a termelőkapacitás hiánya, részben a nagy kereslet miatt a PB gázpalackok piacán keresleti túlsúly uralkodott. Az 1970-es évek végétől kezdve a kereslet-kínálat fokozatosan egyensúlyi helyzetbe került, köszönhetően a vezetékes gáz térhódításának, továbbá az egyéni- és kisközösségi célra kifejlesztett tartályos PB gáz szolgáltatás elterjedésének. A feleslegessé vált gázpalackok kínálatának növekedése a korábbi - a hivatalos beszerzési árnál magasabb szabadpiaci - magas árat fokozatosan mérsékelte, ma a legmagasabb ár a palack hivatalos beszerzési árát nem haladja meg. Az árak szezonális hullámzást mutatnak.

A fogyasztó szabadon dönt, hogy a feleslegessé vált palackot a szabadpiacon értékesíti, vagy az eljárás alá vontak valamelyik cseretelepén kínálja megvételre. Az eljárás alá vontak a vételi árat egymástól függetlenül, eltérő minősítés és a szezonális szabadpiaci árak figyelembevételével alakítják; noha átvételi kötelezettségük nincs, az üzemképes gázpalackokat eladni kívánó fogyasztót nem utasítják el.

A használatba újonnan kerülő PB gázpalackokat az eljárás alá vontak egyetlen gyártótól, az általuk kialkudott áron veszik, amely ár minden esetben magasabb, mint az, amelyet maguk kínálnak a fogyasztónak. A fogyasztótól megvásárolt palack ugyanúgy bekerül a csereforgalomba, mint a gyártó által szállított.

A PB gázcsere piacon a fogyasztókkal szemben a Tpvt. 22. § (2) és (4) bekezdése értelmében kétségtelenül közös erőfölényben lévő eljárás alá vontak számára látszólag előnyösnek tűnik a szabadpiaci üres palackárak letörése, hiszen így a gyártónak fizetendő árnál olcsóbban jutnak üzemképes cserealaphoz.

Eltekintve most az új és a használt termék műszaki különbségétől és a biztonsági kockázattól - egy nagyarányú vételi akció a minősítéshez szükséges költséges és nagyszámú berendezést is igényelne - a jelenlegi rendszernek, amikor mintegy 6 millió palack van a fogyasztók és csak 1 millió a szolgáltatók tulajdonában, bérleti rendszerre való átalakítására ez a módszer önmagában csak akkor számíthatna sikerre, ha az eljárás alá vontak a forgalmazás jelenlegi kötetlen feltételeit is megváltoztatnák.

A szolgáltatók ellátási kötelezettsége a lényegét tekintve cserekötelezettség, amelynek eleget tesznek. A használt, üres palackok piacán erőfölényük nem állapítható meg, árazási magatartásuk önálló üzletpolitikájuk része; a fogyasztó szabadon választhat a szabadpiac és az eljárás alá vontak által nyújtott lehetőségek között.

A Versenytanács versenyjogsértés hiányában és a feleslegessé vált üres palackok korlátozásmentes szabadpiacára tekintettel, az eljárás alá vontak vizsgált magatartását tisztességtelennek nem találta, ezért az eljárást megszüntette.

Budapest, 1997. november 19.

dr. Györffy István sk. előadó
dr. Bodócsi András sk.
dr. Lénárd Réka sk.
Ágoston Marika