Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
16.K.30.241/2016/9.

A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a Kajtár Takács Hegymegi-Barakonyi Baker & Mckenzie Ügyvédi Iroda (1051 Budapest, Dorottya u. 6. ügyintéző: [...]) ügyvéd által képviselt Fővárosi Ásványvíz és Üdítőipari Zrt. (1239 Budapest, Helsinki út 121-123.) felperesnek, a dr. Számadó Tamás jogtanácsos által képviselt Gazdaság Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében meghozta az alábbi

ÍTÉLETET

A bíróság a felperes keresetét elutasítja.

Kötelezi a bíróság a felperest, hogy az illetékügyi hatóság külön felhívására az állam javára fizessen meg 1.500.000,- (Egymillió-ötszázezer) Ft illetéket.

Kötelezi a bíróság felperest, hogy az ítélet jogerőre emelkedését követő 15 napon fizessen meg alperesnek 200.000.- (azaz kettőszázezer) forint perköltséget.

Az ítélet ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet ennél a bíróságnál de a Fővárosi Törvényszéknek címezve kell három példányban írásban benyújtani.

INDOKOLÁS

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.