Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék
10.Kf.650.015/2018/9. 

A Fővárosi Törvényszék mini másodfokú bíróság a [..] ügyvéd (1061 Budapest, Andrássy út 11.) által képviselt „Finella Investment” Befektetési Kft. (1145 Budapest, Gyarmat utca 52.) II. rendű, a „PUPU Produkció” Filmgyártó Kft. (1147 Budapest, Fűrész utca 7.3/A. I. emelet 4.) III. rendű, a JRM Produkció Kft. (1213 Budapest, Puli sétány 14. II. emelet 10.) IV. rendű, és a Nosztalgia-Design Kft. (2051 Biatorbágy, Május 1. utca 28.) V. rendű felpereseknek a dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt indított perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2017. szeptember 19. napján hozott és a 26. számú végzéssel kijavított 16.K.32.239/2016/21. számú ítélete ellen a II-V. rendű felperesek közösen előterjesztett 24. sorszámú fellebbezésére - nyilvános tárgyaláson - meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét helybenhagyja.

Kötelezi a felpereseket arra, hogy 15 napon belül fizessenek meg az alperesnek külön-külön 100.000 (Százezer) - 100.000 (Százezer) forint másodfokú perköltséget, valamint az államnak - az illetékügyekben eljáró hatóság külön felhívására - a II. rendű felperes 2.500.000 (Kétmillió-ötszázezer) forint, a III. rendű felperes 53.560 (Ötvenháromezer-ötszázhatvan) forint, a IV. rendű felperes 700.120 (Hétszázezer-százhúsz) forint, míg az V. rendű felperes  15.000 (Tizenötezer) forint fellebbezési illetéket.

Az ítélet ellen fellebbezésnek helye nincs.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.