Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Fővárosi Törvényszék a Nagy és Trócsányi Ügyvédi Iroda (1126 Budapest, Ugocsa utca 4/B.;) által képviselt BASF Hungária Kft. (1133 Budapest, Váci út 96-98.) kérelmezőnek a dr. Nacsa Mónika kamarai jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány utca 5.) kérelmezett ellen a kérelmezett által 2017. december 07-én kelt Vj/84-1288/2013. számú, versenyfelügyeleti ügyben hozott közigazgatási hatósági végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási nemperes eljárásban meghozta az alábbi

végzést:

A törvényszék a kérelmező bírósági felülvizsgálat iránti kérelmét elutasítja.
Kötelezi a kérelmezőt, hogy fizessen meg - külön felhívásra - a magyar államnak 10.000 (tízezer) forint eljárási illetéket.
Kötelezi továbbá a kérelmezőt, hogy fizessen meg a kérelmezettnek a jelen végzés közlésétől számított 15 napon belül 50.000 (ötvenezer) forint eljárási költséget.
A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.