Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Törvényszék
2.Kf.650.102/2015/7. szám

A Fővárosi Törvényszék a [...] jogtanácsos által képviselt OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) felperesnek a dr. Nacsa Mónika jogtanácsos által képviselt Gazdasági Versenyhivatal (1054 Budapest, Alkotmány u. 5., hivatkozási szám: Vj/44/2013.) alperes ellen versenyügyben hozott közigazgatási határozat felülvizsgálata iránt indult perében a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság 2015. évi június hó 16. napján kelt 13.K.32.696/20Í4/14. számú ítélete ellen a felperes által 15. sorszám alatt előterjesztett és 16. sorszám alatt indokolt fellebbezés folytán a 2016. évi március hó 9. napján megtartott nyilvános tárgyalás alapján meghozta a következő

ítéletet:

A Fővárosi Törvényszék az elsőfokú bíróság ítéletét megváltoztatja, az alperes 2014. évi június hó 18. napján kelt Vj/44/2013. számú határozatát hatályon kívül helyezi és az alperest új eljárásra kötelezi.

Kötelezi az alperest arra, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 150.000 (azaz egyszázötvenezer) forint együttes első- és másodfokú perköltséget.

A kereseti és fellebbezési illetéket az állam viseli.

Ez ellen az ítélet ellen további fellebbezésnek nincs helye.

Indokolás

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.