Nyomtatható verzió PDF formátumban

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
33.Kpk.46.136/2014/6.

A dr. Sz. I. Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Alkotmány u. 4. V/22.; eljáró ügyvéd: dr. Sz. I.) által képviselt Tettye Forrásház Zrt. (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) kérelmezőnek a dr. B. L. irodavezető által képviselt Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa (1054 Budapest, Alkotmány u. 5.) kérelmezett ellen a kérelmezett által hozott Vj/42-67/2013. számú közigazgatási hatósági végzés bírósági felülvizsgálata iránt indított közigazgatási nemperes eljárásban a bíróság meghozta a következő

V é g z é s t

A bíróság a kérelmező felülvizsgálati kérelmét elutasítja.

Az eljárási illetéket a kérelmező viseli.

A végzés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

I n d o k o l á s

A döntés indokolás részét a Nyomtatható verzió PDF formátumban hivatkozásra kattintva érheti el.