Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-37/2012. ügyszámon eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának és a jogellenes összehasonlító reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. május 21-én versenyfelügyeleti eljárást indított a Vodafone Magyarország Mobil Távközlési Zrt-vel (Vodafone) szemben, mert a 2012. február 13-ával kezdődő héttel induló "Az igazán jó hálózat az, amire mindenhol, minden helyzetben számíthatsz. A Vodafone vadonatúj hálózata országszerte veled van." szlogenekkel népszerűsített marketingkommunikációs kampányában egyrészt az egyes kommunikációs eszközökön megjelenő szlogenek - mivel valószínűsíthetően nem kellőképpen alátámasztottak - a fogyasztók megtévesztésére lehetnek alkalmasak, másrészt pedig a televíziós reklámban a mobilszolgáltatók közötti hálózat-minőségi különbség bemutatása nem volt tárgyilagos.

A fenti magatartásokkal a Vodafone egyfelől a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglalt tényállás megvalósításával valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdésében előírt tilalmat, másfelől valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 13. § (2) bekezdésének b) pontját.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. június 6.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
Gondolovics Katalin
sajtószóvivő
Cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
Levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
Tel.: (+36-1) 472-8902
Email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
Tel.: (+36-1) 472-8851
Email: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu