Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Net Telefonkönyv Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-19/2012. ügyszámon eljárást indított a Net Telefonkönyv Kft-vel szemben megtévesztő reklám tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2012. március 6-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Net Telefonkönyv Kft-vel szemben, mert ügyfelei részére díjbekérőt, számlalevelet, valamint fizetési felszólítást küldött, mely tevékenységével feltételezhetően olyan hamis benyomást kelthetett ügyfeleiben, hogy már megrendelték a kiszámlázott szolgáltatást.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont vállalkozás fentiekben megjelölt magatartással összefüggésben 2011 februárjától az ügyindítás napjáig megvalósított teljes gyakorlatára.

Fenti magatartásával a Net Telefonkönyv Kft. valószínűsíthetően megsértette a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.) 12. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 2 hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2012. március 22.

Gazdasági Versenyhivatal

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu