Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a Taxi4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-121/2010. ügyszámon eljárást indított a Taxi4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. december 2-án versenyfelügyeleti eljárást indított a Taxi4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-vel (Taxi4) szemben. A Gazdasági Versenyhivatal észlelte, hogy a nevezett vállalkozás több reklám-kommunikációs eszközön, pl. a Pesti est 2010. szeptember 13-án megjelent számában, direct e-maileken, taxi matricákon és a www.taxi4.hu weboldalon telefonos rendelés esetén a 144 Ft/km díjával a legolcsóbb viteldíjjal működő budapesti taxi társaságként tüntette fel magát.

A GVH észlelte továbbá, hogy a Taxi4 Kft. több hirdetési felületen, pl. az Exit hetente megjelenő ingyenes magazinban meghirdetett telefonos rendelés esetén 184 Ft/km díjával is a legolcsóbb viteldíjjal működő budapesti taxi társaságként tüntette fel magát.

Tekintettel arra, hogy a kifogásolt reklámok Magyarország lakosságának jelentős részét kitevő főváros és vonzáskörzete lakossága felé irányulnak, a gyakorlat a gazdasági verseny érdemi befolyásolására alkalmas.

A fenti magatartással a Taxi4 valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésében és 7. § (1) és (5) bekezdéseiben foglalt megtévesztő, valamint az Fttv. mellékletének 26. pontjában foglalt tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot és ezzel valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 3. § (1) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. Az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. december 16.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu