Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az UNITRAVEL Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-16/2010. ügyszámon eljárást indított az UNITRAVEL Kft. ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2010. február 16-án versenyfelügyeleti eljárást indított az UNITRAVEL Kft. ellen, mert nevezett vállalkozás 2009. évi katalógusában olyan ajánlatot közöl, amely nem felel meg a valóságnak (pl. a "Homokos tengerparti hotelek" között hirdet olyan szállodát, amely nem rendelkezik homokos stranddal, stb.) és ezáltal feltételezhetően megtéveszti a fogyasztókat.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. § (1) bekezdésének bg) pontját.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására, és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 2009. október 1-jei módosításának megfelelően az eljárás befejezésének határideje 3 hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, legfeljebb 45 munkanappal meghosszabbítható.

Budapest, 2010. március 19.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu