Nyomtatható verzió PDF formátumban

A Gazdasági Versenyhivatal eljárást indított a kábelszövetségek szerződéses gyakorlatának vizsgálatára

A Gazdasági Versenyhivatal Vj-151/2009. ügyszámon eljárást indított a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, valamint a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség ellen a versenykorlátozó megállapodások tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) versenyfelügyeleti eljárást indított 2009. december 7-én a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (MKSZ) és a Magyar Kábeltelevíziós és Hírközlési Szövetség (MKHSZ) ellen a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény (a továbbiakban Tpvt.) 11. §-ában foglalt versenykorlátozó megállapodások tilalmának feltételezett megsértése miatt. A feltételezett jogsértés valószínűsíthetően befolyásolhatja a tagállamok közötti kereskedelmet, ezért a nemzeti versenyjog mellett a GVH az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSz.) 101. cikkét is (korábban: az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikke) alkalmazza az eljárásban.

A GVH rendelkezésére álló információ szerint, az MKSZ és az MKHSZ egyes műsorszolgáltatókkal letárgyalt mintaszerződéseikben tagjaiknak olyan előnyt kötnek ki, amelyből tagjain kívül mindenki mást kizárnak, tagságukat ugyanakkor diszkriminatív módon válogatják meg. Emellett a szóban forgó mintaszerződések esetenként olyan kitételeket is tartalmaznak, amelyek egységes elosztási feltételek alkalmazását írják elő a különböző platformok és műsorterjesztési módok vonatkozásában a műsorszolgáltatók számára. Az eljárás alá vontnak ezen magatartása a GVH szerint alkalmas lehet az EUMSz. 101. cikk (1) bekezdésének [korábban: az Európai Közösséget létrehozó szerződés 81. cikk (1) bekezdése] megsértésére is.

A versenytörvény alapján az eljárás befejezésének határideje hat hónap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal, egyenként legfeljebb hat hónappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. december 15.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu