Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-114/2009. ügyszámon eljárást indított a EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. ellen a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. szeptember 14-én versenyfelügyeleti eljárást indított az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. (EMFESZ) ellen, mert nevezett eljárás alá vont szolgáltató a 2009. év folyamán a lakossági gázszolgáltatás értékesítése során, illetve a szolgáltatása népszerűsítése kapcsán megtévesztésre alkalmas tájékoztatást adott

  • a lakossági közüzemi és az egyetemes gázszolgáltatás, illetve gázszolgáltató kapcsolatáról, fogalmáról, az EMFESZ Első Magyar Földgáz és Energiakereskedelmi és Szolgáltató Kft. szerepéről,

  • a szolgáltatóváltás körülményeiről, szerződéses következményeiről, valamint

  • a szolgáltatóváltással elérhető árkedvezmény mibenlétéről.

Ezen magatartással az eljárás alá vont valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. §-a (1) bekezdésének a), b), c) és i) pontjait, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1) bekezdését, mely szerint tilos a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed az eljárás alá vont szolgáltatását népszerűsítő, 2009. január 1-jétől a versenyfelügyeleti eljárás indítása napjáig alkalmazott teljes kommunikációs gyakorlatra, összes kommunikációs eszközre.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. november 30.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu