Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyhivatali eljárás indult a PBB Credit Kft. ellen

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-066/2009. ügyszámon eljárást indított a PBB Credit Kft. ellen fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. május 19-én versenyfelügyeleti eljárást indított a PBB Credit Kft. ellen, mert nevezett vállalkozás az általa közvetített hitelek esetében a hitelhez jutás időtartamára (különös tekintettel az "azonnal", "3 nap alatt", "2 nap alatt", "1 nap alatt", "24 órán belül" és hasonló tartalmú megfogalmazásokra), illetve a szolgáltatása egyedülállóságára vonatkozó kommunikációt tett közzé. Kérdéses azonban, hogy az ígért idő alatt hitelhez juthattak-e az ügyfelek, valamint hogy ténylegesen egyedülálló-e a piacon az eljárás alá vont szolgáltatása.

Fenti magatartásával az eljárás alá vont vállalkozás valószínűsíthetően megvalósította a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6. és 7. §-a rendelkezéseit, és ezzel megsértette az Fttv. 3. §-ának (1), illetve (3) bekezdését.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozás a jogsértést elkövette. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A Tpvt. alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - két alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. június 26.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu