Nyomtatható verzió PDF formátumban

Versenyfelügyeleti eljárás indult a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Vj-20/2009. ügyszámon eljárást indított a Magyar Telekom Nyrt.-vel szemben a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának feltételezett megsértése miatt.

A GVH 2009. február 18-án versenyfelügyeleti eljárást indított a a Magyar Telekom Nyrt. ellen. Az eljárás a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény (Fttv.) 6-7. §-ainak rendelkezéseiben foglalt tilalmak feltételezett megsértése miatt indult.

A GVH észlelte, hogy a Magyar Telekom Nyrt. a T-Home márkanév bevezetésével összefüggésben a T-Home márkanévvel meghirdetett szolgáltatásainak igénybevételéből eredő kedvezmények egyes előfizetőkre, így a T-Kábel Magyarország Kft. előfizetőire nem vonatkoznak, annak ellenére, hogy a márkaváltás kifejezetten arra irányult, hogy ezáltal a Magyar Telekom Nyrt. a T-Com, T-Online és T-Kábel márkanevek helyett a T-Home márkanév alatt új termékportfolióval és kedvezményekkel kínálja szolgáltatásait.

Ezen magatartással az eljárás alá vont valószínűsíthetően megsértette az Fttv. 6., és 7. §-ának rendelkezéseit.

A versenyfelügyeleti eljárás kiterjed a Magyar Telekom Nyrt. T-Home márkájának bevezetésével összefüggő, 2008. szeptember 1-jétől alkalmazott teljes kereskedelmi gyakorlatára.

A versenyfelügyeleti eljárás megindítása nem jelenti annak kimondását, hogy a nevezett vállalkozások a jogsértést elkövették. Az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés elkövetésének bizonyítására irányul. A tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló

1996. évi LVII. törvény alapján az eljárás befejezésének határideje 90 nap, amely azonban - az ügy bonyolultságától függően - egy alkalommal legfeljebb 60 nappal meghosszabbítható.

Budapest, 2009. március 3.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ:
Mihálovits András
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: Mihalovits.Andras@gvh.hu
http://www.gvh.hu