Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága elfogadta a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2016. évi tevékenységéről és a versenytörvény alkalmazásával összefüggő tapasztalatairól szóló beszámolót.

A GVH 120 ügyben hozott döntést az elmúlt évben, s összesen mintegy 5,4 milliárd forint bírságot szabott ki. A lezárt ügyek csaknem felét összefonódásokkal kapcsolatos ügyek tették ki. Az elmúlt évekhez viszonyítva először fordult elő, hogy a fúziós ügyekben született határozatok száma meghaladta a fogyasztóvédelmi ügyekben hozott döntések számát.

Jelentősen csökkent az egyszerűbb megítélésű fúziós ügyek ügyintézési határideje a 2016. elején megjelenő, a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggő törvénymódosítás eredményeként. Míg 2012-ben az egyszerűsített eljárások elintési határideje még átlagosan 36 nap volt, addig ez 2016-ra 12 napra csökkent.

A GVH tavaly is prioritásként kezelte a kartellek elleni küzdelmet, illetve a sérülékeny fogyasztók védelmét, ám ezek mellett jelentős figyelmet fordított a digitális világban, egyebek mellett a közösségi médiában megjelenő folyamatokra az elmúlt évben, s törekedett az adatalapú gazdasággal összefüggő kérdések megválaszolására versenyhatósági eszközökkel. A 2015 júniusában hatályba lépett figyelmeztetés lehetőségét két esetben alkalmazta kis- és középvállalkozásokkal szemben, ezzel is elősegítve a versenyjogi megfelelést.

A hivatal a korábbi évekhez hasonlóan tájékoztatókkal, útmutatókkal és közleményekkel (négy új fúziós közlemény készített elő, egy új, az iratbetekintési jog gyakorlásáról szóló tájékoztatót tett közzé), valamint a versenykultúra-fejlesztés adta lehetőségekkel (kommunikációs kampányok, kiadványok stb.) támogatta a piaci szereplők eligazodását a versenyjogi kérdésekben. 2016‑ban először, hagyományteremtő céllal szervezte meg az I. Magyar Versenyjogi Fórumot a Magyar Versenyjogi Egyesülettel együttműködésben.

A Versenyhivatal immár harmadszor tette közzé a verseny védelméből származó fogyasztói előnyöket számszerűsítő elemzését, e szerint a 2011-2016-os időszakban a GVH saját költségvetésének több mint a hatszorosát takarította meg a fogyasztóknak a versenykorlátozó megállapodások és erőfölényes visszaélések felderítésével, valamint a fúziókontroll révén.

A beszámoló teljes terjedelmében, és az arról szóló rövid összefoglaló a GVH honlapján olvasható.

Budapest, 2017. október 30.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható változat PDF formátumban