A Gazdasági Versenyhivatal (GVH), valamint a Magyar Public Relations Szövetség (MPRSZ) között létrejött megállapodás célja, hogy támogassa a gazdasági versenyre irányadó jogszabályok és etikai normák tiszteletben tartására törekvő, azokat a vállalati gyakorlatba ültető szemlélet erősödését.

A GVH versenykultúra-fejlesztő és -terjesztő tevékenysége keretében elkötelezetten dolgozik azon, hogy tematikus oldalaival, kampányaival, jogalkalmazói eszközeivel elősegítse a vállalkozások, elsősorban a KKV-k ismereteinek növelését, ezzel is támogatva a versenyszabályok betartását. Az MPRSZ támogatja a GVH fenti céljainak megvalósítását, hozzájárulva a GVH információközvetítő tevékenysége intenzitásának növeléséhez.

Az együttműködési megállapodást a GVH részéről aláíró Tevanné dr. Südi Annamária, a GVH főtitkára kiemelte, a versenyjogi megfelelés nem pusztán jogszabályi kérdés, hanem egy attitűd, morális és etikai elkötelezettség, amelynek hiánya végső soron versenyhátrányt is eredményezhet. „A változáshoz azonban szemléletváltás és kultúraváltás is szükséges. Ezért fogadja örömmel a GVH az ezt ösztönözni szándékozó szervezetek ilyen irányú kezdeményezéseit, míg a maga részéről tematikus honlapjain (megfelelés, kartell, fogyasztóvédelem), tájékoztató kampányain túl egyes jogalkalmazói eszközökkel is támogatja a megfelelésre törekvést szem előtt tartó vállalkozások munkáját. Örömünkre szolgál, hogy a ma aláírt megállapodás keretében közösen tehetünk mind a vállalkozások, mind a fogyasztók ismereteinek bővítéséért, a hazai versenykultúra fejlesztéséért” – tette hozzá a GVH főtitkára.

Az MPRSZ egyik alapvető célkitűzése a PR szakma fejlesztése és hírnevének erősítése, működésének jogi és etikai megfelelőségi felügyelete és biztosítása. A GVH–MPRSZ együttműködés egy korábbi szakmai egyeztetés és beszélgetés eredménye. Célja, hogy a két szervezet közösen segítse elő a hazai PR szakma megfelelési törekvéseit verseny- és reklámjogi, valamint fogyasztóvédelmi témakörökben. „A hazai PR szakma etikus és versenyjogi törvényeknek megfelelő működése Szövetségünk egyik alapcélja. A GVH-val megkötött megállapodásunktól olyan konstruktív együttműködést várunk, amely mindkét érintett munkáját segíti. Az előzetes egyeztetéseket és a nyílt szakmai fórumot követően jövőre közös szakmai rendezvényekkel teremtünk értéket, és segítjük tagjaink munkáját” – fogalmazta meg Lakatos Zsófia, az MPRSZ elnöke.

A GVH és az MPRSZ együttműködésének részleteit a szervezetek közötti megállapodás rögzíti, amelynek teljes szövege a www.gvh.hu és a http://www.mprsz.hu/ oldalon olvasható.

Budapest, 2016. november 17.

Információ a sajtó részére:

Gazdasági Versenyhivatal

Magyar Public Relations Szövetség

dr. Basa Andrea, sajtószóvivő

Lakatos Zsófia, elnök

1054 Budapest, Alkotmány u. 5.

1065 Budapest, Nagymező u. 3.

(+36-1) 472-8902, +36-30 618-6618

+36-30-9289-647

basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu

zsofia.lakatos@emeraldpr.hu

www.gvh.hu

http://www.mprsz.hu/

Nyomtatható verzió PDF formátumban