Áder János köztársasági elnök Juhász Miklóst, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) korábbi elnökét nevezte ki a Versenyhivatal elnökének 2016. november 2-ai hatállyal. A GVH két elnökhelyettese Bak László és Tóth András lesz a következő hat évben. Tóth András újból betölti a Versenytanács elnöki tisztét is.

A GVH ma kinevezett vezetői folytatni kívánják az átlátható, kiszámítható jogalkalmazás és az ügyfélbarát hivatali működés erősítése jegyében megkezdett munkájukat, amelynek keretében

 • a Versenyhivatal prioritásként kezelte az összefonódásokkal kapcsolatos engedélyezési eljárások minél gyorsabb és hatékonyabb lezárását annak érdekében, hogy a tranzakciókban rejlő kockázatok csökkenjenek. Míg 2010-ben az egyszerű fúziós ügyek átlagos elintézése 103 napot vett igénybe, 2015-ben ez 19 nap volt. A bonyolultabb ügyek esetében 2010-hez képest az átlagos 186 napról kevesebb, mint a harmadára csökkent az ügyek elintézési határideje;

 • megteremtődött az összefonódásokhoz kapcsolódó előzetes egyeztetés, illetve a kis- és középvállalkozások első jogsértése esetén alkalmazható figyelmeztetés intézménye;

 • lehetőség nyílt arra is, hogy a GVH bírságcsökkentő tényezőként vegye figyelembe a vállalkozások erőfeszítéseit érdemi versenyjogi megfelelésük érdekében;

 • a GVH 2010 óta összesen 40 közleményt, tájékoztatót és útmutatót jelentetett meg, valamint kiadta a versenytörvényhez készített Kommentárt;

 • az elmúlt években számos informatikai fejlesztés valósult meg, ezek között a legutóbbi az elektronikus irat-betekintési és időpont-foglalási alkalmazás.

A következő ciklus feladatai között szerepel, hogy a GVH

 • átlátható és kiszámítható ügyintézéssel támogassa a piaci szereplők jogkövető magatartását;

 • biztosítani tudja, hogy az iratbetekintések nagy része az ügyfelek fizikai jelenléte nélkül, biztonságos adatkapcsolaton keresztül, távolról is megvalósíthatóvá váljon;

 • megvalósíthassa az elektronikus ügyintézést.

A GVH számára továbbra is fontos

 • a fúziós eljárásrend fejlesztése, valamint a rövidebb határidő alatt történő ügyintézés. Ezek érdekében versenytörvény-módosítási javaslatokat is megfogalmazott;

 • a piaci szereplők eligazodásának segítése a döntések, az elvi jelentőségű megállapítások és a közlemények közzétételével;

 • a kis- és középvállalkozások versenytudatosságának fejlesztése, a versenyjogi megfelelést támogató programok és a célzott kommunikáció kidolgozása. További részletek a http://megfeleles.hu/, http://kartell.gvh.hu/ és a http://gondoljavegighiggadtan.hu/ oldalon olvashatók.

A jövőben a GVH fogyasztóvédelmi politikájának középpontjában az online térben és a közösségi médiában megjelenő reklámok, valamint a digitális fejlődéssel együtt járó, új technológiákkal kapcsolatos kommunikációs gyakorlatok aktívabb vizsgálata, illetve a verseny folyamatát sértő tisztességtelen gyakorlatok lesznek. A magánjogi jogérvényesítéssel összefüggésben a versenyhatóság ösztönözni kívánja a vállalkozásokat arra, hogy már a versenyfelügyeleti eljárásban nyújtsanak tevőleges jóvátételt károsultjaiknak, elkerülve a költséges és hosszadalmas pereskedést.

A GVH élén az elnök áll, munkáját az általános ügyekkel és a Versenytanács elnöki teendőinek ellátásával megbízott elnökhelyettesek segítik. Mindhárom tisztségviselő kinevezése hat évre szól.

Juhász Miklós 1976-1985 között bíróként dolgozott a Pesti Központi Kerületi Bíróságon, később megbízott elnökhelyettese volt a Budapesti XVIII-XIX. Kerületi Bíróságnak, majd egy magyar-német vegyesvállalat vezető tisztségviselője lett. 1990-től ügyvédként tevékenykedett, 2001-től saját ügyvédi irodát tartott fenn. 2010-ben lett a GVH elnöke.

Tóth András 2002. és 2007. között a GVH munkatársaként dolgozott, majd 2007-ben ügyvédként csatlakozott egy amerikai ügyvédi irodához. 2010-től a GVH elnökhelyettese, egyúttal a Versenytanács elnöke, valamint tanszékvezető egyetemi docens a Károli Gáspár Református Egyetem Állam-és Jogtudományi Karán.

Bak László 2004-ben végzett a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán. 2009-ben jogi mesterfokozatot szerzett a müncheni Ludwig-Maximilians-Universität jogi karán, majd 2014-ben elvégezte a King’s College London Egyetem versenyjogi posztgraduális képzését. 2010-ben, ügyvédi tevékenységének befejezését követően kezdte pályafutását a GVH-ban. Az elmúlt hat évben több szervezeti egységen, különböző munkakörben szerzett tapasztalatokat: kezdetben kabinetfőnökként dolgozott, 2014-től a GVH bírósági képviseletét irányította, 2015 márciusa óta pedig a Jogi Irodát vezeti.

Budapest, 2016. október 24.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea, sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +3630 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu
sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

További információk:
GVH Ügyfélszolgálata
tel: (+36-1) 472-8851
e-mail: ugyfelszolgalat@gvh.hu
http://www.gvh.hu

 

Nyomtatható verzió PDF formátumban