A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) döntése szerint az OTYS ÚTTECHNIKA Kft. (OTYS), az ÚT-GARANTOR Kft. (ÚT-GARANTOR) és a Kristály-Vár Építési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (Kristály-Vár) a Nagylóc önkormányzata által kiírt, valamint az OTYS és az ÚT-GARANTOR a Szécsényfelfalu önkormányzata által kiírt közbeszerzés keretében egyeztettek arról, hogy melyik legyen a nyertes ajánlatot benyújtó vállalkozás. A GVH a három vállalkozással szemben összesen 43.560.000 forint bírságot szabott ki.

Nagylóc Község Önkormányzata 2012. június 25-én „Vízkárokhoz kapcsolódó településfejlesztés Nagylócon”, Szécsényfelfalu Község Önkormányzata 2012. április 23-án „Településrekonstrukció az árvíz sújtotta településeken” elnevezéssel közbeszerzési eljárást írt ki. A pályázatok alapvetően útépítési, illetve útrekonstrukciós munkálatok megvalósítására vonatkoztak.

A GVH megállapította, hogy a nagylóci projekt esetében

  • az ÚT-GARANTOR és a Kristály-Vár ajánlatát az OTYS készítette,

  • az ÚT-GARANTOR és a Kristály-Vár az OTYS által elkészített ajánlatot nyújtotta be,

  • az ÚT-GARANTOR és a Kristály-Vár az OTYS-szal akarategyezségben tartózkodtak valódi versenyzői ajánlat megtételétől.

A szécsényfelfalui projekt kapcsán a GVH megállapította, hogy az OTYS és az ÚT-GARANTOR az ajánlataik beadása előtt kapcsolatba léptek egymással olyan iratok kapcsán, amelyek a fővállalkozói ajánlat elkészítéséhez voltak szükségesek. Az OTYS az ÚT-GARANTOR tendernyertességének elősegítése érdekében fedőajánlatot nyújtott be, így összehangoltan befolyásolták a közbeszerzési eljárás végeredményét.

Az eljárás alá vont vállalkozások a fenti magatartásukkal megsértették a gazdasági versenyt korlátozó megállapodás tilalmát, amiért a GVH az alábbiak szerinti bírságok megfizetésére kötelezte azokat:

ÚT-GARANTOR

18.650.000 forint

OTYS

18.650.000 forint

Kristály-Vár

6.260.000 forint

A GVH a kiszabott bírság alapösszegéül – releváns forgalomként – a nyertes ajánlat összegének háromszorosát vette figyelembe, majd értékelte a súlyosító és enyhítő körülményeket.

A GVH a bírság összegének meghatározásánál – többek között – azt is figyelembe vette, hogy a közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó piacfelosztás minősül az egyik legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek, ahol nemcsak a kiíró érdekei, hanem a közbeszerzéssel megvalósítani kívánt társadalmi érdekek is súlyosan sérültek. Emellett a megvalósított piacfelosztó célú egyeztetés sikerrel járt, vagyis ténylegesen bekövetkezett az eljárás alá vont vállalkozások jogsértésére visszavezethető piaci hatás.

Az ügy hivatali nyilvántartási száma: Vj/48/2013.

Budapest, 2015. január 13.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomatható verzió PDF formátumban