A Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) együttműködési megállapodást kötött a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) következetes érvényesítéséért.

A három hatóság az alábbi megosztásban rendelkezik hatáskörrel a 2008. szeptember 1-jén hatályba lépett Fttv.-ben meghatározott kereskedelmi gyakorlatok vizsgálatára:

  • a GVH jár el a versenyt érdemben érintő valamennyi ügyben, kivéve, ha a jogsértést csak címkén vagy a használati és kezelési útmutatóban követik el,

  • az MNB jár el a pénzügyi szervezeteket érintő ügyekben, ha azok a versenyt érdemben nem érintik,

  • az NFH jár el a versenyt érdemben nem érintő, nem pénzügyi tárgyú ügyekben.

A hatóságok célja, egyben kötelezettsége hogy az Fttv. alkalmazásakor hatékonyan működjenek együtt a jogbiztonság, a törvényes fogyasztói jogok védelme, illetve a vállalkozások számára kiszámítható jogi környezet létrehozása érdekében. Az együttműködés különösen a szervezetek jogalkalmazási gyakorlatának kölcsönös megismerését, az anyagi és az eljárásjogi szabályok egységes alkalmazását, a hatásköri összeütközések elkerülését, illetve az esetleges hatásköri viták rendezésének előmozdítását szolgálja.

A GVH, az MNB és az NFH együttműködésének részleteit a hatóságok közötti megállapodás rendezi, amelynek teljes szövege a hatóságok honlapjain, a www.gvh.hu, www.mnb.hu, www.nfh.hu oldalon olvasható.

Budapest, 2015. február 18.

 

Információ a sajtó részére:

Gazdasági Versenyhivatal

Magyar Nemzeti Bank

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

dr. Basa Andrea,
sajtószóvivő

Binder István,
felügyeleti szóvivő

dr. Kathi Attila főosztályvezető

1054 Budapest,
Alkotmány u. 5.

1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.

1088 Budapest,
József krt. 6.

(+36-1) 472-8902

(+36-1) 489-9235

(+36-1) 4594-996

+36-30 618-6618

 

+36-30-940-7020

basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu

binderi@mnb.hu

a.kathi@nfh.hu

http://www.gvh.hu

www.mnb.hu

www.nfh.hu

 Nyomtatható verzió PDF formátumban