A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) több visszásságot is tapasztalt egy szolgáltató vállalkozás direkt marketing tevékenységében az elmúlt időszakban: az egyik csomagküldő cég fizetési felszólításokat küld olyan megrendelések ellenértékére tartva igényt, amelyeket vitatnak a megkeresett vállalkozások, miközben hivatkozik a GVH korábbi vizsgálatára, amely alapján a versenyhatóság jogszerűnek és tisztességesnek ítélte kereskedelmi gyakorlatát.

A GVH felhívja a figyelmet arra, hogy a GVH-nak valamely magatartás elbírálására irányuló döntése nem általános jellegű, azaz nem terjed ki a vizsgált vállalkozás teljes tevékenységének minősítésére.

A GVH egy panasszal vagy bejelentéssel kapcsolatos eljárásban – a rendelkezésére álló bizonyítékok alapján – kizárólag azt vizsgálja, hogy fennállnak-e a versenyfelügyeleti eljárás indításának törvényi feltételei a panaszos vagy a bejelentő által kifogásolt magatartás miatt. A GVH kifejezetten csak a konkrét magatartás, az adott ügyben felmerült körülmények tekintetében tesz megállapítást jogsértésről vagy valószínűsíti a jogsértés hiányát a hatáskörébe tartozó jogszabályok szerint.

A GVH Versenytanácsának döntése szintén kizárólag az eljárásban meghatározott magatartás vizsgálatára terjed ki, és nem az eljárás alá vont vállalkozás teljes tevékenységére.

Az egyes jogellenes magatartások nemcsak a GVH által védeni hivatott közérdeket sérthetik, hanem egyedi érdeksérelmeket (jellemzően kárt) is okozhatnak a fogyasztóknak, a piaci szereplőknek vagy a jogsértéssel érintett más személyeknek. Az érintetteknek lehetőségük van a GVH hatáskörébe tartozó eljárást kezdeményezni a közérdek védelmére, polgári peres eljárásban pedig a bíróságtól kérhetik az egyes egyéni jogsérelmek orvoslását.

A GVH ezúton is felhívja a vállalkozások figyelmét a direkt marketing területén tapasztalt jelenségekre. A GVH tájékoztatót is tett közzé keresőoptimalizáló szolgáltatások postai úton küldött ajánlatainak átvételekor tapasztalható visszásságokról, többek között arról, hogy a fogyasztó által a csomag átvételekor aláírt dokumentum nem minden esetben csupán átvételi elismervény, időnként akár megbízási szerződés is lehet. További részletek a GVH honlapján olvashatók.

Budapest, 2015. július 3.

Gazdasági Versenyhivatal 

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban