A piaci verseny fenntartásához fűződő közérdek, továbbá az üzleti tisztesség követelményeit betartó vállalkozások és a fogyasztók érdeke a versenytörvény rendelkezéseinek betartásával juthat érvényre, ennek ellenére a cégvezetők 22%-a nem hallott róla. A verseny tisztasága és szabadsága által biztosított előnyökről, a hazai vállalkozások versenyjogi megfelelésének helyzetéről rendezett konferenciát a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2014. november 20-án „Megfelelni, de minek?” címmel.

A konferencia a vállalkozások versenyjogi szabályoknak, előírásoknak való megfelelésére összpontosít, amelyről versenyhatósági és szakmai tapasztalatokon keresztül, helyes gyakorlatok ismertetésével adtak átfogó képet az előadók.

Dr. Tóth András a GVH Versenytanácsának elnöke a KKV-k versenyjogi megfelelése című nyitóelőadásában kiemelte, hogy a kis- és közepes méretű vállalkozásoknak (KKV) kiemelt szerepük van a nemzetgazdaságban. Rámutatott arra, hogy a közvélemény-kutatási adatok szerint a KKV vezetőinek a versenyjogi szabályrendszerrel kapcsolatos ismereteik alacsonyak. Vélhetően emiatt is lehet az, hogy a GVH kartell és fogyasztós ügyekkel kapcsolatos eljárásainak több mint
70%-ában éppen a KKV-k az eljárás alá vont vállalkozások. Ez azt jelenti, hogy a KKV-knak nagyobb figyelmet kell szentelniük a versenyjogi megfelelésre, amiben fontos szerep hárul az állami szervekre is. E cél érdekében a GVH különféle eszközökkel, a médiában megjelenő szemléletformáló kampánnyal, edukációs programok útján, valamint a „Megfelelni, de minek?” című konferenciával igyekszik bővíteni a KKV-k versenyjogi ismereteit.

A versenyszféra képviselőjeként Dr. Fürge Krisztina az Audi Hungária Motor Kft. (Audi) jogtanácsosa vett részt a konferencián.

Bíró Ferenc az Ernst & Young Tanácsadó Kft. Fraud Investigation & Dispute vezetője is hangsúlyozta, hogy a KKV-k tulajdonosainak, döntéshozóinak tisztában kell lenniük a beszállítói tevékenységeket szabályozó követelményekkel és kötelezettségekkel. A különböző megállapodások megkötése, aláírása nem történhet meg a versenyjogi compliance szempontjainak figyelmen kívül hagyásával, mert az a vertikális, illetve horizontális irányú megállapodások kockázatát is magában hordozza. A versenykorlátozó megállapodások felismerése, elkerülése a megállapodások kockázatainak tudatosításával, oktatással segíthető elő. Erre léteznek költség- és energia hatékony megoldások, ám számolni kell azzal, hogy e megoldások alkalmazása, hasznosulása időbe telik.

Fekete Zoltán a Magyar Márkaszövetség főtitkárának véleménye szerint elengedhetetlen, hogy az érdekvédelmi szektor szereplői, így a kamarák, egyesülések, szakmai szervezetek is tisztában legyenek tevékenységük versenyjogi korlátaival. A szakmai érdekvédelem nem mehet a jogszerűség rovására, nem vezethet összebeszéléshez, kartellezéshez, piaci információk megosztásához, mert ennek súlyos anyagi szankciói és morális következményei lehetnek mind a tagvállalatok, mind az őket képviselő szervezetek vonatkozásában. A Magyar Márkaszövetség a tagvállalatai érdekeit hatékonyan, ugyanakkor jogkövető módon képviseli, ezért szigorúan betartja és tagságával is betartatja a versenyjogi előírásokat. A Magyar Márkaszövetség – az előzőekre is tekintettel – támogatja a GVH versenypártoló tevékenységét, s a versenykultúra fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseit. Kiemelte továbbá, hogy több kutatás bizonyítja, hogy a verseny tisztasága közvetlen jóléti hatásokat eredményezve végső soron a fogyasztóknak és a nemzetgazdaság egészének is kedvez.

Tevanné dr. Südi Annamária a GVH főtitkára konferenciát záró gondolataiban kiemelte, hogy a versenyjogi megfelelés nem pusztán jogszabályi kérdés, hanem egy attitűd. A megfelelés a gazdasági versenyt szabályozó törvények és normák vállalati gyakorlatba ültetését és követését jelenti. Ehhez szükséges szemléletváltás és kultúraváltás. Ennek érdekében indította el a GVH 2012-ben a „Tiszta verseny, tiszta nyereség” szlogennel a megfelelési kampányát.

Budapest, 2014. november 20.

Gazdasági Versenyhivatal

Információ a sajtó részére:
dr. Basa Andrea
sajtószóvivő
cím: 1054 Budapest, Alkotmány u. 5.
tel.: (+36-1) 472-8902
fax: (+36-1) 472-8898
mobil: +36-30 618-6618
e-mail: basa.andrea@gvh.hu, sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu

Nyomtatható verzió PDF formátumban