Nyomtatható verzió PDF formátumban

Új "legjobb gyakorlatok" bizottsági dokumentum elfogadása a fúziókontroll területén

2011. november 8-án Brüsszelben új "legjobb gyakorlatok" dokumentumot fogadott el a tagállami versenyhivatalok vezetőiből álló, az európai versenyhálózat (European Competition Network - ECN) keretein belül megrendezett Hivatalvezetői Értekezlet.

A dokumentum célja az uniós versenyhatóságok közötti hatékony együttműködés és információáramlás feltételeinek megteremtése, különösen az olyan tranzakciók vonatkozásában, amelyek nem tekinthetőek közösségi léptékűnek a Fúziós rendelet értelmében, mégis több tagállamban bejelentés-kötelesek. Azon tranzakciók esetében, amelyeket a feleknek több tagállamban kell bejelenteniük, nagyban megnő a veszélye annak, hogy az eljárás időtartama és költségei jelentősen emelkedni fognak. Az ilyen helyzetek jogi bizonytalanságot teremtenek továbbá abban az értelemben, hogy akár előfordulhat az is, hogy a nemzeti szabályok eltéréseiből adódóan az egyes versenyhatóságok eltérő következtetésekre jutnak és eltérő döntéseket hoznak ugyanazon tranzakcióval összefüggésben. Az előbb említett lehetséges problémák orvosolására dolgozta ki a 2010-ben létrehozott ECN Fúziós Munkacsoport a legjobb gyakorlatok dokumentumot, amelyben meghatározza az eljárások azon szakaszait, ahol fokozottan törekednie kell a tagállamoknak az együttműködésre a határon átnyúló fúziók esetében (pl. a kötelezettségvállalásos eljárások kapcsán). Fontos rámutatni azonban, hogy ezzel a dokumentummal nem arra törekednek a tagállamok, hogy minden határon átnyúló fúzió esetében együttműködjenek, csupán azok esetében kívánják megteremteni ennek feltételeit, amelyek feltétlenül megkövetelik ezt, és ez utóbbi megállapítása érdekében az esetről esetre való mérlegelés fontosságát hangsúlyozza a dokumentum.

A legjobb gyakorlatok dokumentumban felvázolt együttműködés feltételezi a fuzionáló felek aktív hozzájárulását a határon átnyúló fúziók esetében, többek között a bejelentéseik időzítésének összhangba hozásával, továbbá azzal, hogy hozzájárulnak - akár a bizalmas - információiknak a versenyhatóságok közötti átadásához is.

Az együttműködés a határon átnyúló fúziók esetében egyaránt szolgálja felek és a versenyhatóságok érdekét azzal, hogy a hatékonyságot, az átláthatóságot és az eredményességet határozza meg elérendő fő céljaiként.

A legjobb gyakorlatok dokumentum teljes szövege megtalálható angol nyelven az Európai Bizottság honlapján: ITT

Az ECN Fúziós Munkacsoportról információk találhatóak: ITT

Budapest, 2011. november 16.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu