Nyomtatható verzió PDF formátumban

Nemzetközi szeminárium versenyjoggal foglalkozó európai bírák számára

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) és a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) által közösen megalapított OECD - GVH Budapesti Versenyügyi Regionális Oktatási Központ (ROK) 2011. február 4-én és 5-én nemzetközi szemináriumot rendezett a versenyjoggal foglalkozó európai bírák számára.

A ROK elsődleges célja a versenypolitika, versenyjog és versenykultúra fejlesztése, valamint a versenyhatóságok munkájának elősegítése, hozzájárulva a verseny javításához és ezzel a gazdasági növekedéshez. Ennek eléréséhez a Központ rendszeres találkozókat szervez. A témák megvitatására tréningprogramok, szemináriumok és tanfolyamok keretén belül kerül sor.

A ROK egyik speciális célcsoportját az Európai Unió tagállamaiban versenyjoggal foglalkozó bírák képezik. A bírák számára rendezett szemináriumok a versenyjog és a verseny közgazdaságtanának minél mélyebb megértését szolgálják, lehetővé teszik a véleménycserét az EU versenyjogának fejleményei tekintetében, és nem utolsósorban alkalmat adnak a versenyjogi esetek kapcsán felmerülő legfőbb kihívások bírói szemszögű megvitatására.

A "Versenyjogi jogsértésekkel okozott károk becslése" címet viselő szeminárium a nemzeti bíróságok előtt indított versenyjogi ügyeken keresztül vizsgálta a kartellügyekben és a gazdasági erőfölénnyel való visszaélés esetén megítélhető kártérítés mértékét.

Az immár kilencedik alkalommal megszervezett kétnapos rendezvényre az Európai Unió tagállamai és a csatlakozásra váró államok bírái kaptak meghívást, melyre végül 13 országból érkeztek résztvevők.

A program során vizsgálták a kártérítések mértékének kiszámítására alkalmazható közgazdasági módszereket, a közgazdasági szakértőknek a bírósági eljárásban betöltött szerepét, valamint a gazdasági és jogi szempontokat kartellek és erőfölényes helyzetek esetében. A fenti témákon kívül gyakorlati megközelítésben tanulmányozták a bizonyítás relevanciájának és hitelességének megállapítási lehetőségeit.

A bírák a szeminárium során nem csak előadásokat hallgathattak, hanem lehetőségük nyílt az aktív beszélgetésre, eszmecserére, valamint részt vehettek hipotetikus esettanulmányok gyakorlati feldolgozásában.

A ROK a mostanihoz hasonló szemináriumaival kívánja elősegíteni az európai versenyjog egységes és következetes alkalmazását a nemzeti bíróságokon és a tagállamokban.

Budapest, 2011. február 8.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
GONDOLOVICS Katalin
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu