Nyomtatható verzió PDF formátumban

Konferencia a 20 éves GVH-ról

A modern magyar versenyjog és a gazdasági verseny tisztességének védelméért első helyen felelős Gazdasági Versenyhivatal 20 éves munkájára visszatekintő, a jövőbeni kihívásokat megfogalmazó, nagysikerű konferenciát rendezett 2010. október 19-én a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központja.

Az esemény alkalmából két jelentős kiadványt is megjelentetett a hazai versenykultúra fejlesztéséért felelős Versenykultúra Központ. A Tiszta Verseny címet viselő kiadvány az addigi két elnök, öt elnökhelyettes és a leghosszabb ideig versenytanácsi tagságot betöltő szakember visszaemlékezéseit tartalmazza a 20 év munkájáról. A másik "A Gazdasági Versenyhivatal 20 éve - az országgyűlési beszámolók tükrében" címet viselő kiadvány a hivatal 20 éves munkáját foglalja össze közel 300 oldalon kiemelve a GVH munkájának főbb vonulatait, amelyek azt szolgálták, hogy a hazai fogyasztók jobb minőségű, szélesebb választékú termékekhez és szolgáltatásokhoz jussanak a tisztességes verseny keretei között. Ez a cél egyben a hazai gazdaság versenyképességének növelését is szolgálja.

A konferencia bevezető előadójaként Nagy Zoltán összefoglalta a hivatal 20 éves munkájának legfontosabb elemeit, külön hangsúlyozta, hogy a GVH sokat emlegetett függetlensége arra szolgál, hogy se a napi politikai szempontok, se az üzleti lobbiérdekek ne akadályozzák a hivatal fő célkitűzésének elérését. Megítélése szerint a hivatal, a mögötte álló két évtizedben betöltötte azt a teret, amelyet számára a hazai versenytörvény, utóbb az uniós versenyjog, valamint az Országgyűlés és a kormányzati gazdaságpolitikai elvárások jelöltek ki.

Chikán Attila, a BCE professzora előadásában a magyar gazdaság versenyképességi helyzetét értékelte, kitérve azokra a körülményekre, amelyek e helyzetet leginkább befolyásolják. Álláspontja szerint a versenyképesség erősítéséhez hosszú távú, komplex programra van szükség, mely kialakítása és működtetése során az ahhoz szükséges intézményi háttér mellett elengedhetetlen a politikai döntéshozók és a gazdaság szereplőinek folyamatos és valódi párbeszéde.

Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára többek között beszélt a kormány versenyképességjavító feladatairól és az ennek érdekében megfogalmazott törekvéseiről. E körben elmondta, hogy a kormány az év végéig összeállít egy hosszú távú versenyképesség-javító programot. Előadásában az államtitkár úr kitért arra is, hogy határozott lépéseket kívánnak tenni az egyes vállalkozások versenyképességét nagy mértékben akadályozó jelenlegi pályázati rendszer átalakítása terén is.

A hazai bankok közötti valódi, az egyéni ügyfelek javát szolgáló versenyzői magatartásról Várhegyi Éva a Pénzügykutató Zrt. munkatársa, az MTA doktora beszélt. Várhegyi Évi utalt arra, hogy a bankok közötti versenyben fejlődés figyelhető meg, ám az árverseny erősítésében még mindig lát lehetőségeket, az - különösen egyes részpiacokon - továbbra sem elég intenzív.

Míg a telekommunikációs szektorban a versenyszabályozás szerepéről és feladatairól Pápai Zoltán, közgazdasági és szabályozási szakértő, az Infrapont Infrapont Gazdasági Tanácsadó Kft. ügyvezetője tartott érdekfeszítő előadást. Kiemelte péládul, hogy a megfelelő fúziókontrollnak köszönhetően - különösen a piacnyitás időszakában - számos versenytorzításra- és korlátozásra alkalmas összefonódásnak állta útját a versenyhivatal.

Fejes Gábor az Oppenheim Ügyvédi Iroda ügyvédje a hazai versenyjog és jogalkalmazás fejlődésének várható irányait mutatta be a nemzetközi tapasztalatok tükrében. Gondolatébresztő előadása olyan kérdéseket érintett, mint például a versenyjog terelő és büntető jellegének viszonya, álláspontja szerint egyes esetekben más típusú eszközrendszerrel lehetne és kellene élnie a versenyhatóságoknak. Az ügyvéd úr többek között kitért a magánszemélyek felelősségére is és arra, hogy e körben a szankcionálás közigazgatási jogi mederben tartása vagy éppen a kriminalizáció a megfelelőbb eszköz. Szintén megválaszolandó kérdésként fogalmazta meg, hogy a nemzetközi példák tükrében milyen hozzáállással segíthetné a versenyhatóság leginkább a piaci szereplőket. Utalt egyben arra, hogy egy jól működő nemzeti versenyhivatal az adott országban tevékenykedő ügyvédek munkáját is felértékeli, melyért köszönetet mondott a GVH-nak.

Végezetül Martin József Péter, az esemény moderátora, azzal foglalta össze a programot, hogy a GVH az első húsz évre szabott feladatait sikeresen teljesítette és ezzel a hazai és az uniós versenyjogot következetesen érvényesítette a hazai piacon. Munkáját a nemzetközi szakmai közösség, az üzleti világ, valamint az Országgyűlés mindvégig elismerte, a hazai szaksajtó pedig támogató módon lépett fel a hazai versenykultúra fejlesztésében, különösen az utóbbi időszakban.

Budapest, 2010. október 20.

Gazdasági Versenyhivatal
Kommunikációs Csoport

További információ a sajtó számára:
ZENISEK Andrea
Gazdasági Versenyhivatal
cím: 1054 Budapest, V. ker. Alkotmány u.5.
levél: 1245 Budapest, 5. Pf. 1036
tel: +36-30 618-6618
email: sajto@gvh.hu
http://www.gvh.hu